Johnnys Slægtsforskning

Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.

Del Udskriv Tilføj bogmærke

Notater


Træ:  

Match 1 til 50 fra 52,073

      1 2 3 4 5 ... 1042» Næste»

 #   Notater   Knyttet til 
1 1 barn Mørch, Otto (I83361)
 
2 1 barn Mørch, Ellen Rigmor (I83360)
 
3 1 barn Vester, Marie Petrine Nielsen (I118538)
 
4 1 barn død som spæd Gad, Anna Jacobine Christiane (I97993)
 
5 1 datter von Arenstorff, Frederik Christian (I91490)
 
6 1 datter, gift Klitberg i Haderslev Worsøe, Johanne Marie (I83098)
 
7 1 plejedatter: Ane Monrad, Ditlev (I18485)
 
8 1 søn. Barfod, Bodil Prior (I13777)
 
9 1) 1850 Scott Co, IN cens, p. 178: Isaac Harrod, age 61, farmer, b KY.
2)Harrod research by William Richard Anthony of IN and KY; see notes under ch #1 of this family--Samuel.
3)CONFLICT: IGI listing gives b data as 24 Feb 1786 Louisville, Jefferson, KY. 
Harrod, Isaac (I98177)
 
10 1) Scott Co, IN Will Bk A, p. 103.
2) Lexington Township Cemetery Book 1813-1988, pub. by Scott Co, IN, Historical Society; Hardy-Harrod Cem. D 9/20/1855 or 1865, age 69y 9m 25ds. [Birth date calculated, using the 1855 birth year.]
CONFLICT:This death date disagrees with date from Will Book of 5 Sep 1855. Tombstone may have been misread. 
Harrod, Isaac (I98177)
 
11 1-11-1891: Toldbodvej 34 , stuen
1-11-1896: Frameldt
1-11-1907: Amaliegade 37 , 1.
1-5-1909: Amaliegade 37 
Estrup, Jacob Brønnum Scavenius (I21395)
 
12 1-11-1916: Sundholm
1-5-1917: Sverrigsgade 12
1-5-1919: Frameldt 
Sambleben, Otto August Louis Emil (I96999)
 
13 1-5-1913: Fra Fredericia til Aarhusgade 1, 1
1-5-1917: Frameldt
1-11-1918: Aarhusgade 1, 1
 
Foskjær, Thoralf Olaf (I88889036)
 
14 1-5-1913: Fra Fredericia til Aarhusgade 1, 1 Olsen, Oluf Peter Theodor (I88889030)
 
15 1-6-1903: Fra Frederiksberg til Kvægtorvsgade 1 , stuen hos Hansen
5-8-1903: Grønnegade 15 , 2. hos Svendsen
29-9-1905: Fra Dybbølsgade 26, 2., hos Hjemmet til Mynstersvej (Frederiksberg) 11 , 4. hos Petersen
1-11-1907: Dannebrogsgade 9 , 2. hos Schubert
10-6-1908: Dybbølsgade 26 , 2. hos Hjemmet
28-7-1908: Frameldt til Charlottenlund
1-2-1909: Fra Dybbølsgade 26, 1., hos Hjemmet til Karens Minde, Enghavevej
30-11-1911: Gimle, Frederiksberg 
Jeppesen, Olivia Hansine (I104604)
 
16 1. Anne Jørgensdatter HATTING. Født ca. 1662 i Hatting(?). Død 1739 i Ulfborg. ~ 1. gang ca. 1680 med Anders Madsen STABY præst (-1687). Sognepræst i Staby. . ~ 2. gang ca. 1688 med Albert Villadsen GROVE præst (-1713). Sognepræst i Staby. . · 1. mand efterfulgt af 2. mand i Staby (ved Ringkøbing). Da hun blev enke 1687, havde hun allerede 3 børn; hun er da nok født omkring 1662 og er altså nok den ældste af sine søskende. Hun havde efterslægt, bl.a. af navnet Bording. Hatting, Anne Jørgensdatter (I630041)
 
17 1. august 1846 indtrådt i tjenesten som sekondløjtnant uden anciennitet; 27. december 1849 tillagt anciennitet som sekondløjtnant fra 1. august 1846; 1. maj 1850 karakter som premierløjtnant; 1. april 1855 bestået afgangseksamen fra Højskolen og udnævnt til premierløjtnant med anciennitet fra 1. november 1849; 11. august 1856 kaptajn II; 4. september 1865 kaptajn I; 21. september 1867 kaptajn; 14 januar 1868 R*. 2. juni 1872 forsat til Generalstaben; 25. juli 1875 dannebrogsmand; 8. november samme år forsat tilbage til artilleriet; 15. december 1876 oberst; 21. april 1879 på ny forsat til Generalstaben; 9. oktober 1882 forsat tilbage til artilleriet; 22. februar 1884 K2; 13. februar 1891 K1; 18. december 1891 afsked og tillagt karakter som generalmajor.  Holbek, Geert Marinus (I112909)
 
18 1. august 1846-31. maj 1855 elev ved Højskolen (undervisningen var delvis indstillet fra 1. april 1848- 31. januar 1851); juni 1848- efteråret 1849 tjenstgørende ved de faste batterier på Als og deltog herunder i forsvaret af Dybbøl, blandt andet i fægtningen ved Dybbøl den 15. april 1849; 1850 ved 11. Batteri og deltog med dette i slaget ved Isted den 25. juli; fra 1. april 1855 tjenstgørende ved 1. Artilleriregiment, fra 6. april 1856 ved Artilleribrigadens stab; 1. februar 1858- 28. april 1866 tjenstgørende ved krudtværket på Frederiksværk, fra 15. maj 1858 som bestyrer; 1. oktober 1867- 14. august 1872 chef for 3. Batteri med garnison i København; 2, juni 1872- 7. november 1875 tillige tjenstgørende ved Generalstabens taktiske afdeling; 1. oktober 1875- 30. september 1882 lærer ved Officersskolens næstældste klasse i fransk, fra 1. november 1875 tillige i ældste klasse; maj- august 1874 i Paris for at indhente oplysninger om de derværende befæstningsanlæg; 11. november 1875- 22. december 1876 chef for 7. Batteri med garnison i København; 17. november 1875- 31. januar 1877 medlem af feltskytskommissionen; 23. december 1876- 20. april 1879 chef for 2. Artilleribataillon; 21. april 1879- 12. oktober 1882 stabschef ved 1. Generalkommando; 1. april 1885- 31. marts 1886 chef for Konstruktions- og Forsøgsafdelingen samt formand for Artillerikomiteen; 1. april 1886- 12. november 1889 stabschef ved artilleriet; 1886-1889 medlem af kommissionen for Den historiske Våbensamling; 13. november 1889- 17. december 1891 chef for 1. Artilleriregiment.
 
Holbek, Geert Marinus (I112909)
 
19 1. Batl. jydske Skarpskyttekorps von Rosenroth, Ernst Ferdinand Knorr (I28645)
 
20 1. Batl. let Inf. von Rosenroth, Ernst Ferdinand Knorr (I28645)
 
21 1. Batl. sjæll. Skarpskyttekorps von Rosenroth, Ernst Ferdinand Knorr (I28645)
 
22 1. Christen de Linde til Møltrup og Handbjerg Hovgård, født 4.4.1734 på Handbjerg Hovgård, død 12.6.1812 sst.

Forældre:
2. Henrik de Linde til Handbjerg Hovgård, 1709-1783
3. Helene Christine Jermiin, 1706-1762

Bedsteforældre:
4. Christen de Linde til Volstrup m.v., 1664-1723
5. Ellen Marie von Obelitz, 1680-1727
6. Jens Henriksen Jermiin til Ausumgård, provst, 1678-1742
7. Øllegaard Muus, død 1707

Oldeforældre:
8. Christen de Linde til Volstrup m.v., 1626-1706
9. Dorthea Nielsdatter Solgaard, 1639-1685
10. Balthazar Gebh. von Obelitz til Rammegård
11. Jytte Gyldenstierne
12. Henrik Jensen Jermiin, sognepræst, 1637-1689
13. Cecilie Linde, 1661-1680
14. Christian Sørensen Muus, biskop
15. Helle Christensdatter

Tipoldeforældre:
16. Christen Jepsen Linde, handelsmand i Holstebro, ca 1580-1652
18. Niels Sørensen Solgaard, rådmand og borgmester i Holstebro
26. Christen de Linde, samme person som nr. 8
27. Dorthea Nielsdatter Solgaard, samme person som nr. 9 
de Linde, Christen (I98280)
 
23 1. Dansk Adels Kalender 1908
2. De kgl. danske Ridderordener, Personalhistorisk Festskrift, A. Christiansens forlag, 1903, sp. 445.

Danmark var ikke kendetegnet ved en kraftig industrialisering i 1800-tallet. Faktisk er det en tilbagevendende diskussion, om man overhovedet kan tale om en egentlig industrialisering i Danmark i den periode. I hvert fald var det mest i København at der blev startet nye industrivirksomheder, mens der var noget længere mellem etableringerne i provinsen. Sådan var det også i det syddanske område. Alligevel blev der i en del byer startet
forskellige industrivirksomheder. Det spændte over en række forskellige typer af industri som fx; Brandts Klædefabrik i Odense stiftet i 1869, Hess Jernstøberi i Vejle stiftet i 1876, Kaalunds Sæbefabrik i Kolding stiftet i
1886, Vejle Bomuldsspinderi stiftet i 1892, Thomas B. Thriges elektrofabrik i Odense stiftet i 1894 og Alfa Margarinefabrik i Vejen stiftet i 1898. Geografisk var der også en vis spredning, selv om Odense, Vejle og
Svendborg var der, hvor der skete mest.
Kaalunds Sæbefabrik i Kolding blev anlagt i 1885. Malmgren skriver: "Fabrikken er særlig indrettet paa Fabrikation af faste Sæber til Husholdningsbrug og Sæber til Brug for Klæde- og Trikotagefabrikation, men den leverer ogsaa bløde Husholdningssæber og finere Toiletsæber." (s. 198, Malmgren)

 
Kaalund, Rasmus (I27313)
 
24 1. gift med Olsen, Bopæl Sundvænget 38, Hellerup i hvert fald i 1938.

2. gift med Henrik Laursen f. 1900, d. 1996 i København. Har sønnen Niels Holst Laursen, f. 22. aug 1938 i Kbhvn. De bliver skilt i 1939.

3. gift med landsretssagfører Per Kehler i 1947 i København. Han er født 14. apr 1905 og boede i Sølvgade 16, 3. i 1915, jft. politiets reg. Han adopterer en søn Carl der er født 1939 Bakkegaardsalle 18 Fr.berg/Sundvænget 38 Hellerup. 
Holst, Else (I126764)
 
25 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Nulevende (I91423)
 
26 1. sjæll. Batl. let Inf. von Rosenroth, Ernst Ferdinand Knorr (I28645)
 
27 1. søndag i Fasten Whitte, Jens Seest (I8905)
 
28 1. Trondhjemske Infanteri Regiment von Krogh, Gregers Christian Frederich (I74665)
 
29 1. Ægtemand Hans Christian Marius Christensen Gift 1910 skilt 1927 Petersen, Gerda Nielsigne (I87331)
 
30 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Nulevende (I45216)
 
31 1.[S1426] Kirkebog for Jen Von Haven Høst 1758, Værum sogn, www.arkivalieronline.dk 1749-1813 opslag 24..

Dom 88 ? ? døbt forpagter på Frisenvold ? Høsts søn ? Jens Von Haven ???????

2.[S1427] FT for Jens Von Haven Høst 1758, Ørum sogn., http://www.ddd.dda.dk/asp/vis_husstand.asp.

Dansk Demografisk Database
Samtlige personer i husstanden

Aarhus, Framlev, Storring, Storring, Gammelgård, 37, FT-1787, A7628

Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Jens Høst 29 gift Mand
Ane Bang 30 gift Kone
Ane Marie Bang 27 ugift Konens søster
Friderich Petrine Høst 4 ugift Barn
Ane Anchersen Høst 2 ugift Barn
Henning Friderich Høst 1 ugift Barn
Jeremias Pedersen 32 ugift Tjenestefolk
Rasmus Christensen 25 ugift Tjenestefolk
Mette Hansdatter 36 ugift Tjenestefolk
Søren Sørensen 10 ugift Tjenestefolk 
Høst, Jens Von Haven (I93059)
 
32 1.[S1434] Tingbog for Gertrud Jacobsdatter Krogstrup 1725, Ærøskøbing.

?enke efter forpagter Henning Frederik Høst

Kgl. bevilling på uskiftet bo og skifte med frænder

2.[S1434] Tingbog for Gertrud Jacobsdatter Krogstrup 1725, Ærøskøbing, http://ernlund-madsen.dk/tng8/getperson.php?personID=I56&tree=tree1.

?bevilling på at ægte Jens Høst, løjtnant af infanteriet skønt han og hendes afdøde mand skal have været beslægtet i 2. og 3. led

3.[S1433] Testamente for gertrud Jacobsdatter Krogstrup 1725, Ærø, www.geni.com.

971 Testamente for Giertrud Krogstrup, afgangne lieutenant og tolder Høstes enke af Gammelgård udi Århus stift, oprettet 4 februar 1795. Hun skriver bl a, at hun ved hendes mands død, blev sat i trykkende omstændigheder, da adskillige for ham indtrufne vanheld, og et lidet levebrød, hindrede ham i at efterlade hende nogen formue, først nogle år efter hans død, erholdt hun ved ansøgning 30 rdr af postcassen, men også dette var utilstrækkelig til hendes nødtørftige udkomme, hun måtte da tage sin tilflugt, til hendes eneste levende søn Jens von Haven Høst, på Gammelgård, som i nogle år betalte årlig 60 rdr for hendes kost og logi, hos præsten hr Hegård på Samsø, indtil han for 4 år siden tog hende i hus, hvor hun nu nyder nødvendig pleje etc. [hos sønnen]. Hun har med laugværgens samtykke, hr Thistrup sognepræst i Storring, besluttet at skænke til sønnen og hustru, efter sin død alt det hun måtte efterlade sig, af klæder m v, thi af penge kan hun intet efterlade sig, som en liden erkendelighed for al den godhed de har vist hende. Nævner hendes eneste, nu afdøde datter Elisabeth Høst, gift med Lars Ziigler, hendes efterladte og endnu levende datter Birthe Ziigler som nu er i Norge, og som desuden, efter nogle af vor familie er tillagt anseelige midler, eller hendes værge eller arvinger i tiden, må gøre nogen prætention på det lidet som måtte blive efter hendes [Testators død] til overs. 21 december 1798.

4.[S1786] Ægteskab for Jens Høst & Gertrud Jacobsdatter Krogstrup 1766, Ørum osgn., www.arkivalieronline.dk 1749-1813, opslag 35, 13 linje..

D 18 april cupulerede ? Løjnandt Høst og Mad. Gertrud H.H Frederik Høst ?

 
Krogstrup, Gertrud Marie Andresdatter (I93044)
 
33 10 børn Meinert, Marie Kirstine (I18248)
 
34 10 børn, 4 sønner og 6 døtre. Munck, Wilhelmine Amalie (I79944)
 
35 10 børn, hvoraf 5 døde unge.

Døde hos datteren og svigersønnen Rasmus Fog i Køge

 
Kiefert, Charlotte Sophie (I19328)
 
36 10 børn. Struck, Anna Nielsdatter (I21370)
 
37 10 børn. 8 børn døbes Splidtz, yngste og ældste døbes Koefoed. Bror Erich Hansen. Bror Lesler. Evt. Bente Hansdatter (519?). Splidts, Splitz?

 
Splidtz, Peder Hansen (I96263)
 
38 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Nulevende (I71460)
 
39 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Nulevende (I71532)
 
40 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Nulevende (I71544)
 
41 103 Kirsten Gundesdatter i Varde. 17.12.1757, fol.90B.
E: Laurids Nielsen Tækker, skrædder.
Uden ægteskab B:
1) Anne Pedersdatter 39, i Flensborg
2) Johanne Pedersdatter g.m. Abraham Stav, hattemager i Varde.
Afdøde døde 16.11.1757. 
Gundesdatter, Kirsten (I587426)
 
42 11 børn. Eckleff, Dorothea Catrine Henrichsdatter (I89814)
 
43 11 uger gammel Skeel, Karen (I73288)
 
44 12 børn Vester, Jens Peter Nielsen (I118540)
 
45 12.08 1838 viedes i Sdr. Omme ungkarl Niels Peder Mathiasen, 21 år, tjenende i Lille Brande, og Else Kirstine Madsdatter, pige, 31 år, tjenende i Lille Brande.
Forlovere: gmd. Jens Peder Pedersen af Lille Brande og hmd. Mathias Jeppesen i Omvraa. Brudgommen er født i Hallund 18.06 1817, bruden født 14.04. 1807 i Borris sogn. 
Familie F939
 
46 12.okt.1753 Fød drengebarn: Fredagen d. 12.okt. hafde Seigr. Hans Koefoed på Eskilsgård et drengebarn til Dåben kaldet Mads, båret af Frue Majorinde Sonne i Nexø
Fadderne hr. Hans Grønne gård, Hr. Captin Clemen Marker af Rønne, hr. Capitainlieu. Peder Andersen 
Kofod, Mads Hansen ee (I8425)
 
47 1248 Testamente 1.5.1797, fol.559.

Testamente af 4.2.1795 for Gertrud Krogstrup, enke efter løjtnant og tolder Høst i Gammelgård i Storring sogn. LV: Mathias Thistrup, præst i Storring. B: Jens von Haven Høst på Gammelgård, Lisbeth Høst, død, var g.m. Laurids Ziegler, der nu er i Norge. Enken har boet hos [Poul Henrik] Heegaard, præst på Samsø indtil for 4 år siden.

 
Krogstrup, Gertrud Marie Andresdatter (I93044)
 
48 13 aar skrivedreng hos Niels Saabye, forpagter ved Frijsendals og Haxholms godser, i dennes hushold, Snorum, Haurum sogn, Viborg amt Munch, Frideric (I123923)
 
49 13 børn Coldevin, Karen Margrethe Jørgensdatter (I107610)
 
50 13.30 fra hjemmet, kl. 14 Hoptrup kirkegÃ¥rd Birch, Peter Jørgensen (I82689)
 

      1 2 3 4 5 ... 1042» Næste»


Hjemmesiden drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2021.

Opdateres af Johnny Hansen. | EU-persondataforordningen.