Johnnys Slægtsforskning

Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.

Udskriv Tilføj bogmærke

Notater


Match 151 til 200 fra 63,969

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 1280» Næste»

 #   Notater   Knyttet til 
151 (Ft 1901 Skjern opslag 165 husstand:
Anton Hansen Husfader Fisker og snedker
Madssine Hansen Husmoder Væverske
Marianne Klemmensen Plejebarn)


 
Clemmensen, Søren Peder (I117735)
 
152 (Garnison) Strøm, Samuel Henrik (I121346)
 
153 (Hedder i DBL- fejlagtigt Jørgen Christensen Ørtoft).
Afgang 1838 fra Ø.Hassing til Ørum sogn (nr. 19-22):
Jens Christensen Ørtoft født i Ørtoft i Volstrup Sogn, Alder 38, Huuseier.
Elsabeth Jensdatter født i Katholm i Hellevad Sogn, Alder 24, hans hustru.
Jens Christian Jensen født i V.Glindvad, Alder 2½, deres barn.
Niels Christian Ørtoft født i Gandrup, Alder ½, deres barn.
Bortrejst fra Gandrup til Lille Raunstrup i Ørum Sogn.
Anmærkninger: Intet andet at bemærk end at de i 2 Aar haver forsømt Gudstjenesten og kun een Gang nemlig sidste Søndag (og 1 Altergang). (AO152-)

DDD-1840 hjoerring, Dronninglund, Dronninglund, Teglovnen, , Hus, 104, , FT-1840
Jens Ørtoft, 39 , Gift, , Indsidder Og urmager,
Lissabeth Jensdatter, 25 , Gift, , Hans kone,
Niels Christian Jensen, 2 , Ugift, , Deres søn,

DDD-1845 hjoerring, Dronninglund, Sæby Købstad, Sæbye Kiøbstad, , Algaden, 32, FT-1845
Andreas Aabel, 65 , Enke(mand), , kjøbmand, Sæby
Mathilde Hellena Maria Horthencia, 19 , Ugift, , hans datter, Sæby
Elisabeth Hagerup, 19 , Ugift, , tjenestepige, Sæby
Lars Christian Skou, 37 , Gift, , kjøbmand, Nibe
Elisabeth Cathrine Pallesen, 36 , Gift, , hans kone, Aalborg
Otto Pallesen Skou, 6 , Ugift, , deres søn, Sæby
Rebekka Hellena, 5 , Ugift, , deres datter, Sæby
Hans, 3 , Ugift, , deres søn, Sæby
Wigil Thomas Zacharias Holm, 24 , Ugift, , handelsbetjent, Ugilt sogn, Hjørring Amt
Niels Christensen, 55 , Enke(mand), , tjenestefolk, Bindslev sogn, Hjørring Amt
Mads Christensen, 24 , Ugift, , tjenestefolk, Wolstrup sogn, Hjørring amt
Jens Christian Christensen, 17 , Ugift, , tjenestefolk, Sæby
Mariane Sørensdatter, 25 , Ugift, , tjenestefolk, Wolstrup sogn, Hjørring Amt
Johanne Maria Andersdatter, 24 , Ugift, , tjenestefolk, Sæby
Rassine Fagernich, 19 , Ugift, , tjenestefolk, Sæby
Rebekka Christine Hernqvist, 55 , Enke(mand), , indsidderske, Sverrig
Jens Christensen Ørtoft, 45 , Gift, , uhrmager, Wolstrup sogn, Hjørring Amt
Elisabeth Jensdatter, 31 , Gift, , hans kone, Hellevad sogn, Hjørring Amt
Jensine Christine, 5 , Ugift, , deres datter, Dronninglund sogn, Hjørring Amt
Anthon Marinus, 2 , Ugift, , deres søn, Sæby
Jacob Christian Jensen, 19 , Ugift, , uhrmagerlærling, Dronninglund sogn, Hjørring Amt

DDD-1850 hjoerring, Dronninglund, Sæby Købstad, Sæby, , Algade 39, , FT-1850
Jens Christensen Ørtoft, 50, Gift, , urmager, husfader, Volstrup sogn
Elisabeth Jensdatter, 37, Gift, , hans kone, Hellevad sogn
Jensine Christine Ørtoft, 10, Ugift, , deres barn, Dronninglund sogn
Anton Marinus Ørtoft, 7, Ugift, , deres barn, her i byen
Agathe Jørgine Ørtoft, 4, Ugift, , deres barn, her i byen
Martinus Ørtoft, 2, Ugift, , deres barn, her i byen
Jakob Christian Jensen, 25, Ugift, , urmagersvend, Dronninglund sogn
Maren Jakobsdatter, 62, Enke(mand), , lever af sine midler, husmoder, Hellevad sogn
Kirstine Johanne Jensdatter, 31, Gift, , manden bagersvend, Dronninglund sogn
Jens Nicolai Rasmussen, 3, Ugift, , sidstnævntes barn, Hjørring
Johan Jørgen Rasmussen, 2, Ugift, , sidstnævntes barn, her i byen
Niels Jakobsen Langvad, 57, Gift, , daglejer, husfader, Volstrup sogn
Inger Marie Pedersdatter, 57, Gift, , hans kone, Ø. Hassing sogn, Aalborg amt
Inger Marie Nielsdatter, 13, Ugift, , deres barn, her i byen
Jens Nielsen, 18, Ugift, , deres barn, Volstrup sogn 
Ørtoft, Jens Christensen (I9534)
 
154 (ingen dato)

Kære Ma!

Igaar var jeg i Aarhuus – Forretningsrejse for Dig og mig – i dag igjen for at fölge Bedstemoder Wandborg derud i Besög hos gamle Faurschou – og begge Dage er jeg kommet til det gamle Resultat – at Aarhuus er en jammerlig - spidsborgerlig By – troer Du f. Ex. – det er muligt at opdrive en extra Kaabe i Snit og Udstyrelse – jeg har været hos Sechers – han sendte igaar brune og sorte Kaaber – ganske pæne – til Priis 40 – 50 Kr. – ja der var en sort – kaldet Berliner-Kaabe – som var höiere oppe i Priisen – ganske pæne og nette Kaaber – men ingen som særlig tiltalte mig – jeg vilde have en Extra – hos Vetts var jeg – de sende Dig ogsaa Nogle – egentlige af samme Surdeig – og igjen tykker mig – men husk vel at Du behöver Ingen af dem at tage – dersom Du ikke synes om den – jeg vilde gjerne havt en Figur – Foerværkskaabe til Dig – men der var Ingen paa Lager hverken her eller der – dog kan den Faaes om Du önsker det – Priis cirka 80 Kr – saa gik jeg igjen til Secher og fandt en vateret Figurkaabe – som naturligviis er ligesaa varm – maaske varmere end Foerværkskaabe – men seer vel ikke saa flot ud. – Den vaterede Kaabe kan faaes Lidt större – dersom den tilsendte er vel lille. – Fra Vetts kommer der maaske – dersom den ikke er solgt en graa Kaabe – en af den Slags – som – naar den sees paa en Syepige – vil blive kaldt ganske net – men dersom det er en Grevinde der bærer den – vil blive kaldt chic – og fornem – og jeg veed nu ikke om Du vil være Grevinde – for kun det kan der være Tale om. Agt Dig nu ved Kaaberne – og tag ingen af dem – dersom Du ikke synes om dem – jeg har gjort saa god en Fortale at Du frit kan sende dem Alle tilbage. men forvexle dem ikke for det er ji min private Hemmelighed – at der kommer Kaaber fra to Forretninger.

Det er noget skrækkeligt Skrivemateriale. – Hils dem Alle. –

Din gamle Moster Laura (Kastrup)

Kom i Kasserne med Kaaberne Din Madam og Dig – og tag nærmere Bestemmelse om Pynten – fra Kjærgaard af. – skrevet for gamle Faurschou.

 
Kjeldsen, Anna Margrethe (I77550)
 
155 (kaldtes altid Henneke eller Henning Olufsen, forinden han blev Ridder, men derefter altid Johan) til Søholm (Stevns H.), Skullerupholm (Voldborg H.), Lykkesholm (nu Hofmansgave i Fyn), Jersøre og Rosendorp (Skam H.) etc., mødte 1377 for sin Fader paa Stevns Herredsting, var 1387 Høvedsmand paa Nyborg, forseglede Hyldingen og fik s. A. Havegaard og Egemark i Pant af sin Broder Bjørn, mødte 1390 paa Skiftet efter sin Svigerfader.Hr. Peder Grubbe og solgte s. A. sin Frues Part i Hørningsholm (nu Hørsholm) til Dronning Margrete, der derimod 1391 solgte Lykkesholm til ham, tilbyttede sig 1392 sin Svoger Johannes Grubbes Part i Skullerupholm for sin Part i Grubbeordrup, stiftede 1395 Messer i Heddingemagle Kirke, forseglede 1396 Forliget paa Lindholm om Kong Albrekts Løsladelse og ligeledes s. A. som Ridder det i Assens udstedte Vidne angaaende Forhandlingerne med de holstenske Grever samt Aaret efter Kong Eriks Kongevalg i Kalmar, udkøbte 1397 samtlige sine Medarvinger af Skullerupholm, men solgte 1398 Havegaard og Egemark til Bispen i Roskilde, forseglede sidstnævnte Aar det med Hærmesteren for den tyske Orden afsluttede Forlig, havde 1405 Odense i Pant af Dronning Margrete og forseglede s.A. Forhandlingerne i Flensborg mellem Kong Erik og Kong Albrekt, købte Jersøre af Hr. Hartvig Limbek og 1409 Rosendorp af Henrik Nielsen, stiftede 1411 et Vikarie i Heddingemagle Kirke for sin afg. Frues Sjæl og forseglede den s. A. i Vordingborg afsluttede Vaabenstilstand, var død 1416, da Skiftet holdtes efter ham. Bjørn, Johan Olufsen (I92677)
 
156 (KB opsl 115 h.side) Lillelund, Peder Madsen (I24308)
 
157 (Kilde: kbh. Citadels, 187.). Dreyer, Christopher Friederich (I96454)
 
158 (Kilde: Nikolaj Sadolins web site) Brøchner, Hans Mortensen (I565225)
 
159 (Kilde: Werner Brandstrup Andreasens web site) Brøchner, Kirstine Marie Hansd (I565227)
 
160 (Kilde: Wiberg) Brøchner, Hans Mortensen (I565225)
 
161 (Kirkebog) Brøchner, Kirstine Marie Hansd (I565227)
 
162 (Medical):Fik som 34-årig konstateret sukkersyge (diabetes type 2). Begyndte som 36-årig at få insulin. Frederiksen, Paul Bjarne (I355555609)
 
163 (Medical):Muriel died at the Mount Eliza Geriatric Centre, Jackson's Road, Mount Eliza. Informant for the death certificate was E. Jorganson, son, of 299 Kooyong Road, Elsternwick. Hart, Muriel Maude (I97820)
 
164 (Medical):Natten mellem d. 14 og 15 nov. 1831 sejlede styrmand Søren Fibiger sammen med Skipper Olsen fra Nakskov ud til det i Albuen havn liggende vagtskib, på hvilket de var stationeret. Under denne sejlads druknede de omtrendt ud for Slotsøen og blev først fundet d. 29 januar næste år. Fibiger, Søren Andersen (I92363)
 
165 (Medical):William died at the Gippsland Base Hospital, Sale. Jørgensen, Vilhelm (I97829)
 
166 (no. 379) Kaas (Muur), Anne Katrine (I83771)
 
167 (nr. 99)

Kaldenavnet "Jensen" er meget vigtigt i Marie Kirstines tilfælde ! Et kaldenavn er jo et navn, som bruges internt i lokalsamfundet, men som ikke burde fremgå i de officielle kanaler, med mindre der tydeligt markeres, at der blot er tale om et kaldenavn.

I Marie Kirstines tilfældes er hendes interne kaldenavn imidlertid blevet brugt som det officielle efternavn i folketællingen pr. 1. februar 1901, hvor hun står med navnet Jensen som efternavn. Det er ikke så godt, for hun blev født som Marie Kirstine Olsen, og i forbindelse med ægteskab med Jens Larsen West/Vest, burde det officielle Danmark havde givet hende navnet Marie Kirstine West/Vest, født Olsen.

Men Marie Kirstine tænkte helt sikkert på dette kaldenavnsproblem, da hun så dagens lys ved sin fødsel på slægtsgården "Kirketoftegaard" og helt sikkert heller ikke, da hun sammen med sin nygifte mand overtog gården matr. nr. 5a, "Tanninggaard" i Brarup 24. august 1888. 
Olsen, Marie Kirstine (I178277827)
 
168 (op 120) Hagen, Louise Sopfia (I548031)
 
169 (op 91) Hagen, Christina Elisabeth (I548030)
 
170 (op18) Familie F538887
 
171 (op28) Collner, Anna Margretha (I548026)
 
172 (op68) Hagen, Anna Margretha (I548029)
 
173 (opsl. 224) Familie F34107
 
174 (opsl. 120) Theilgaard, Niels Gjørup (I18352)
 
175 (Opsl. 141) Schjørring, Knud Holger (I116604)
 
176 (Opsl. 155) Schjørring, Ingeborg (I116606)
 
177 (Opsl. 156) Akkermann, Bolette Sophie (I116601)
 
178 (Opsl. 176) Schjørring, Mathilde Marie (I116603)
 
179 (opsl. 23) Christensdatter, Ide (I17954)
 
180 (opsl. 231) Familie F26943
 
181 (Opsl. 243) Schjørring, Anna Margrethe (I116605)
 
182 (Opsl. 61) Schjørring, Mathias Jacob Scharschou (I116602)
 
183 (Opsl. 90) Schjørring, Carl Christian (I80479)
 
184 (opslag 17 - 21 NY) Jansen, Gert Dirch (I125856)
 
185 (opslag 18) Culmsee, Andreas Christian Adolf (I127330)
 
186 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Nulevende (I117573)
 
187 (Ostenaa, Kvitseid, Telemark, Norway) ??? Kofod, Margrethe e (I122108)
 
188 (Parents : M George Anthony Donovan 1893-1965 & F Madeline Frances Quinlan 1890-1978) Donovan, Doris Roberta (I23715)
 
189 (Parents : M George Washington Luckman 1868-1957 & F Christie Ann Eby 1872-1980) Luckman, Mabel Grace (I23711)
 
190 (Parents : M Theodore Eyestone 1853- & F Mary Isabel McCleary 1858-) Eyestone, Fred Paul (I23709)
 
191 (R: Grosserer Theodor Wilhelm W og Else Margrethe Christiane Sørensen). (hun gift 2° 5. aug. 1903 med løjtnant, direktør, forlagsboghandler August Louis Henrik Bagge. Født 6. nov. 1864. d. 3. aug. 1941) Wessel, Holga Charlotte (I125316)
 
192 (Research):

Odense, Skovby, Bogense Købstad, , Adelgade, 58/60, FT-1787, A1701
Navn:Alder:Civilstand:Stilling i husstanden:Erhverv:Fødested:
Jens Brandt79 gifthusbond
Anne Iversdatter74 giftkone
Giertrud Hansdatter36 ugiftkokkepige
Karren Pedersdatter33 ugiftbryggerpige


Odense, Skovby, Bogense Købstad, , Adelgade, 1/1, FT-1787, A1701
Navn:Alder:Civilstand:Stilling i husstanden:Erhverv:Fødested:
Otto Brandt44 gifthusbondkøbmand
Bergitte Jensdatter39 gifthusfrue
Marie Catrine Brandt16 ugiftdatter
Jens Brandt12 ugiftsøn
Christian Brandt10 ugiftsøn
Peder Krøl8 ugiftsøn
Christiane Brandt4 ugiftdatter
Karen Brandt2 ugiftdatter
Stephan Andersen25 ugifttjenestekarl
Rasmus Larsen22 ugifttjenestekarl
Karen Emechs25 ugiftkokkepige
Dorthe Nielsdatter24 ugiftbryggerpige
Anne Madsdatter16 ugiftvogter kvæg


Odense, Skovby, Haarslev, Farbølle Bye, Lykkeborg, en enlig Gaard, F 6, FT-1801, A3467
Navn:Alder:Civilstand:Stilling i husstanden:Erhverv:Fødested:
Otto Brandt58 GiftHuusbondeForpagter af Lykkeborg
Birgitta Jørgensen53 GiftHans kone-
Peder Krøl Brandt23 UgiftDeres barn-
Maria Catrine Brandt29 -Deres barn-
Christiane Ulricha Brandt19 -Deres barn-
Karen Brandt16 -Deres barn-
Elisabeth Marie Thorstensen44 Enke(mand)Logerende??inde ??
Jørgen Hansen54 GiftTienestefolkLadefoged
Jens Rasmusen24 GiftTienestefolkLand Artillerist
Jørgen Christensen53 GiftTienestefolkRøgter
Rasmus Larsen17 UgiftTienestefolk-
Fridrich Christiansen10 -Tienestefolk-
Dorthe Marie Madsdatter44 -TienestefolkMejerske
Johanne Larsdatter22 -Tienestefolk-
Dorthe Rasmusdatter20 -Tienestefolk-
Mette Magrethe ??datter19 -Tienestefolk-
Ane Marie Knudsdatter19 -Tienestefolk-


DDD Viser husstandDansk Demografisk Database
Samtlige personer i husstanden
Odense, Vends, Middelfart Købstad, Store Adelgade, 44, , FT-1787, B6330
Navn:Alder:Civilstand:Stilling i husstanden:Erhverv:Fødested:
Jens Brandt49 Gifthusbondpostmester og kiøbmand
Maren Wissing28 Gifthans kone
Anna Brandt16 Ugifthans datter af 1ste ægteskab
Cecilia Brandt12 Ugifthans datter af 1ste ægteskab
Karen Basse Brandt10 Ugifthans datter af 1ste ægteskab
Dorthe Kirstine Brandt8 Ugiftderes datter af sidste ægteskab( v Fahnøe middelfart 1790)
Marie Chaterine Brandt3 Ugiftderes datter af sidste ægteskab
Peder Hansen21 UgifttjenestefolkKrambod-dreng
Anders Hansen36 Ugifttjenestefolkauls-karl
Niels Jensen25 Ugifttjenestefolk2den auls-karl
Marie Rasmusdatter21 Ugifttjenestefolktjenestepige
Karen Pedersdatter36 Ugifttjenestefolktjenestepige


Odense, Vends, Middelfart Købstad, Middelfart Købstad, Store Adelgade 44, 52, FT-1801, B2173
Navn:Alder:Civilstand:Stilling i husstanden:Erhverv:Fødested:
Jens Brandt63 år Gifthusbondepostmester og kiøbmand
Maren Wissing43 år Gifthans kone-
Karen Basse Brandt24 år Ugiftderes datter-
Cathrine Brandt17 år Ugiftderes datter-
Else Marie Brandt14 år Ugiftderes datter-
Julia Brandt9 år Ugiftderes datter-
Peder Hansen33 år Ugifttienestetyendekiøbmandskarl
Albrect Achen19 år Ugifttienestefolkhandelsbetient eller bogskriver (?)
Mads Svendsen31 år Ugifttienestefolkgaardskarl, geworben landrytter og frimand
Mads Laursen24 år Ugifttienestefolkgaardsdreng
Mads Jensen30 år Ugifttienestefolkbryggerkarl
Laurs Madsen20 år Ugifttienestefolkgaardskarl
Anne Pedersdatter24 år Ugifttienestefolk-
Karen Poulsdatter23 år Ugifttienestefolk-
Nicoline Bager22 år Ugifttienestefolk-
Cathrine Rasmusdatter19 år Ugifttienestefolk-
Christen Laursen22 år Ugifttienestefolkgaardskarl
Christen Jensen21 år Ugifttienestefolktærsker
Johanne Margaretha Muhte22 år Ugifttienestefolk


Odense, Vends, Middelfart Købstad, Middelfart Købstad, Store Adelgade 64, 75, FT-1801, B2173
Navn:Alder:Civilstand:Stilling i husstanden:Erhverv:Fødested:
Niels Sabroe35 år Gifthusbondeskipper
Inger Cathrine Ness33 år Gifthans kone-
Jens Henning Sabroe5 år Ugiftderes søn-
Thomas Sabroe3 år Ugiftderes søn-
Christiane Ahrent16 år Ugifttienestefolk-
Christiane Nielsdatter19 år Ugifttienestefolk-
Cicilia Brandt63 år Enke(mand)hendes moderlever af sine midler
Jens Brandt var Postmester, Kancelliråd og Købmand i Middelfart.


J.B. var postmester i Middelfart fra 1770 til 1814. - Derefter til sin død kun postmester for brevposten.


FOLKETÆLLING
Foretaget den 1. Februar 1787
Middelfart Købstad
NAVN ANE Stilling i husholdning
1 Jens Brandt, Husbond, 49 år - 2. ægteskab 110 Postmester og Købmand
2 Maren Wissing, 28 år - 1. ægtesk. --- Hans kone
3 Anna Brandt - 16 år - ugift 55, Hans datter af 1. ægteskab
4 Cicilia Brandt - 12 år - ugift do
5 Karen Basse Brandt - 10 år - ugift do
6 Dorthe Kirstine Brandt - 8 år - ugift Datter af dette ægteskab
7 Maria Cathrine Brandt - 3 år - ugift do
8 plus 3 tjenestekarle og 2 tjenestepiger


FOLKETÆLLING
Foretaget den 1. Februar 1801
Middelfart Købstad
NAVN ANE Stilling i husholdning
1 Jens Brandt, Husbond, 63 år, gift 2. gang 110 Postmester og Købmand
2 Maren Wissing, 43 år, gift 1. gang .--- Hans kone
3 Karen Basse Brandt, 24 år, ugift Hans datter af 1. ægteskab
4 Marie Cathrine Brandt, 17 år, ugift Hans datter af 2. ægteskab
5 Else Marie Brandt, 14 år, ugift do
6 Julüse (Juliane) Brandt, 9 år, ugift do
7 Peder Hansen, 33 år, ugift Købmandskarl
8 Albrecht Achen, 19 år, ugift Handelsbetjent-Storedreng
9 Mads Swendsen, 31 år, ugift Gårdskarl, røgter
10 Mads Jensen Bryggerkarl
11 Laus Madsen Gårdskarl
12 Christen Laursen Gårdskarl
13 Christen Jensen Tærsker
14 Anne Pedersdatter Tjenestepige
15 Karen Poulsdatter do
16 Nicoline Bager do
17 Cathrine Rasmussen do


Nedenstående iflg: iflg. bogen af 1996 "Middelfart fra færgeby til broby" af Peter Dragsbo og Harriet Merete Hansen.
(Jens Brandt var første gang gift med en præstedatter fra Middelfart Dorthea Kirstine Flyng)
(Peder Hansen - Købmandskarlen bliver samme år gift med en rig købmandsdatter og får egen virksomhed.)
(Handelsbetjent Achen overtager efter Jens Brandts død Postmesterembedet) 
Brandt, Laurits Jens (I585827)
 
193 (Research): CENSUS:
*1830 Scott Co, IN census, p. 285. Stephen Babbit, 1m/20-30; 1f/under5, 1f/15-20.

*1840 Fulton Co., IL, census, p.211, Stephen Babbett, 3m und 5, 1m 5-10, 1m 30-40, 1f 5-10, 1f 10-15, 1f 30-40.

*1850 Fulton Co, IL census, Town of Union, Enum. 20 Aug, p. 222, Fam. #54. Stephen Babbit, age 45, Farmer, $2500, b Penn; Malinda, age 39, b Ky;
Elizabeth, age 22, b Ind, Married within the year [sic]; Nancy, age 18, b Ills; William, age 17, b Ills; James, age 14, b Ills; Israel, age 12, b Ills; Malinda, age 8, b Ills; Stephen, age 6, b Ills; Hugh, age 6, b Ills; Jeptha, age 1, b Ills; Huldah, age 1, b Ills.

*1860 Fulton Co, IL census, Union Tp, P.O. St. Augustine, Enum. 31 Aug, p. 448, Fam. #3139. Stephen Babbitt, age 55, $5000/$700, b Penn; Malinda, age 49, b Ky; Israel, age 21, Farm Laborer, b Illinois; Malinda, age 18, b Illinois; Stephen, age 16, b Illinois; Hugh, age 16, b Illinois, Huldah, age 11, b Illinois; Jeptha, age 11, [listed as female], b Illinois; Sanford, age 9, b Illinois. 
Babbitt, Stephen (I16968)
 
194 (Research): Ribe amt, Malt herred, Malt sogn 1843-1870 opslag 50
arkivalieronline.dk
Fødte Qvindekjøn 1858:
Født 6. april
Doris Feddersen
Døbt i hjemmet 25. april
Døbt i kirken den 30. maj 1859
Forældre Urmager hmd. Kristian Peder Feddersen og hustru Marie Botille Brodersen, 26 aar af Jelshøj
Faddere:
Ungkarl Laust Brodersen fra Seem.
Jeppe Feddersen og Anders Feddersen af Starup

Anmærkning: Vacc. 10. juli 58 af Petersen 
Feddersen, Doris (I105694)
 
195 (Research):Adelsnavnepatent (00-00-1786) Stamhuset Gaunø (00-00-1787 - 1. Besidder), Gaunø, Næstved Reedtz-Thott, Holger (I10053)
 
196 (Research):Adelsnavnepatent (19-10-1787) Stamhuset Restrup (00-00-1xxx - x. Besidder)

 
Raben-Levetzau, Siegfried Victor (I82517)
 
197 (Research):Adelspatent (20-03-1679)

 

Til Rydgaard, Raadmand i Odense, Justitsraad (adlet 1679). Assessor i Højesteret

 
Lerche, Peder Pedersen (I9621)
 
198 (Research):Adelspatent (31-05-1780) Neergaard, Johan Thomas (I44920)
 
199 (Research):Adelspatent (31-05-1780) Ejer af Tølløse,Søgaard,Meerløsegaard, Ringstedkloster og Sonnerup. Neergaard, Johan Thomas (I44920)
 
200 (Research):CENSUS:
*1870 Wayne Co, IA, cens, South Fork Tp, Promise City, Enum. 14 June, p. 46, Fam. #52. Enumerated in family of Rankins, John W.: Babbitt, Huldah, age 21, At home, b Illinois. [Note:Her sister Malinda was married to John Rankin.]

*1900 Wayne Co, IA, cens, Union Twp, ED153: Deimer [sic], Hulda, Head, B May 1849, age 57, Wd, 6 ch, 5 lv, b Illinois, f b Indiana, m b Indiana, House keeper; Opal, Daughter, b July 1884, age 15, b Iowa, f b Ohio, m b Illinois, house keeper; Malinda, daughter, b Oct 1886, age 13, b Iowa, at school; Vinton, son, b June 1891, age 9, b Iowa, at school.

*1910 Census -- Nil; cannot find her under any spelling, or with one of her children.

 
Babbitt, Huldah (I16980)
 

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 1280» Næste»


Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 12.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe 2001-2019.

Opdateres af Johnny Hansen. | EU-persondataforordningen.