Johnnys Slægtsforskning

Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.

Del Udskriv Tilføj bogmærke

Notater


Træ:  

Match 201 til 250 fra 52,609

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 1053» Næste»

 #   Notater   Knyttet til 
201 1826 - Højbro Plads 21
1827 - Vestergade 14
1828–1831 - Højbro Plads 4
1832 - ikke opført i vejviseren!
1833 - Gammel Strand 28 (nedrevet)
1835–1838 - Hauser Plads 10
1839–1846 - Skindergade 32
1847–1872 - Højbro Plads 4


 
Algreen-Ussing, Tage (I632923)
 
202 1827 (3- juni) artillerikadet, 1830 (4. april) stykjunker, s. a. (1. juni) kadet, 1832 (7. maj m. anc. fra 19. dec. 30) sek.lt. á la suite i 1. jydske inf. rgmt., 1833 (3. juni) i nr., 1836 (14. juli) á la suite ved jydske rgmt. lette dragoner, 1839 (3. april) i nr., 1840 (22. maj) hofjunker, s. a. (28. juni) kar. premierlt., 1841 (27. marts) kammerjunker, 1842 (1. juli) premierlt. i 4. dragonrgmt., 1849 (22. jan.) ritmstrs. anc., 1850 (6. okt.) kar. ritmstr., 1852 (28. maj) ritmstr. II, 1854 (6. april) ritmstr. I i husarrgmt., 1856 (3. nov.) forsat til 4. dragonrgmt., 1862 (28. febr.) kar. major, s. a. (6. okt.) R*, 1864 (19. dec.) afsked, 1869 (12. aug.) kar. oberst. Lillienskjold, Carl Anton Frederik (I104111)
 
203 1827 No 2, 30 Martü født, 1 April døbt, Mariana Casparsdatter, Caspar Christiansen Huusmand og Mette Marie Andersdatter i Hinnedrup, 17 Juni, Seier Pedersen Huusmand paa Skaade Mark, Jonaz Søre

nsen Gaardmand i Hinnedrup, Jens Frantsen Tienestekarl i Snerrild, Anne Grethe Mikkelsdatter Tienestepige i Odder og Kirsten Nielsdatter Gaardmandsdatter i Hinnedrup.

 
Capersdatter, Mariana (I46311)
 
204 1828 No 9, Uægte, 28 December født, Niels Johansen, Moderen Johanna Marie Johannesdatter Svane i Rantzausgave Skovhuus som erklærede at afdøde Tjenestekarl Niels Johansen paa Rantzausgave er Fa

der til dette Barn, 29de Martii 1829 døbt i Kirken, Johannes Pedersen Svane, Christen Pedersen, Peder Andersen alle 3 Huusmænd i Rantzausgave Skovhuuse, Anna Marie Mortensdatter, Tjenestepige hos Hr

: Martini paa Rantzausgave og Maren Johannesdatter Boelmandskone paa Balle Mark.

 

Niels Johansen kommer i pleie hos Abellone Johansdatter.

 

FT1834:

aarhus, Had

s, Hvilsted, Rantzausgave Huuse, et Huus, 66, FT-1834, B3623

Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:

Johan Pedersen 69 Enke(mand) Aftægtsmand

Abell

one Johansdatter 27 Ugift hans Barn

Jensine Jensen 3 Ugift hendes Barn

Niels Johansen 6 Ugift Pleiebarn

 

i FT1840 er han tilbage hos moderen og hendes nye famil

ie.

 
Johansen, Niels (I46324)
 
205 1829
Fra Allinge Sandvig Kb (2-90-3 6/9 pag. 74a #8) citeres:
Thor Hansen Stub, 38 1/2 aar død 29.12.1829
Begravet 4.1.1930
Jvf. Reg.: Pag. 99 no. 97 
Stub, Thor Hansen (I6696)
 
206 1829 No 3, 1 October født, 22 November døbt i kirken, Matte Casparsdatter, Caspars Christiansen Huusmand og Mette Marie Andersendatter i Hinnedrup, Jonaz SørensenGaardmand i Hinnedrup, Seier Ped

ersen Huusmand i Skaade, Andreas Wohs(Woss) Sadelmager og Jens Nielsen i Svinballe, Mette Pedersdatter Gaardmandskone i Snerild(Snærild) og Kirsten Nielsdatter Gaardmandskone i Hinnedrup.

 
Capersdatter, Mette (I46312)
 
207 1831 en Tid fungerende Udenrigsminister, Medlem af Komiteen for raadgivende Stænders Indførelse, 1840. Ordensvicekansler, 1843 Ordenskansler, solgte 1846 Valbygaard, 21 Marts 1848 afsk. som Justitsminister og Kancellipræsident, Kgl. Bankkommissær og Medlem af Missionskollegiet, Vaisenhusdirektionen og Kvægsygekommissionen, s. A. Overkammerherre. von Stemann, Poul Christian (I577734)
 
208 1831-1847 Trinitatis Fredericia, opslagb 188 nummer 1 Uldall, Marie Charlotte Frederikke (I21091)
 
209 1833 No 347, d 2 Marti hjemmedøbt samme Dag, Anne Grethe Caspersdatter, Huusmand Casper Christiansen og Mette Marie Andersdatter af Balle Mark, Barnet Død d 4 Marti. Caspersdatter, Anne Grethe (I46316)
 
210 1834
Bornholm, Vester, Nyker, 14. Vornede, , et Huus, 35, FT-1834
Mads Andersen, 35, Gift, , Huusmand, og Fiskere,
Bendicte Kirstine, 36, Gift, , Hans Kone,
Margrethe Antonette, 14, Ugift, , Deres Børn,
Karen Marie, 9, Deres Børn
Hans Madsen, 7, Deres Børn
Jens Madsen, 4, Deres Børn
Lars Peter, 14, Deres Børn
Stine Jensdatter, 40, Ugift, Spinderske 
Hansdatter, Benditte Kristine (I100664)
 
211 1834 - Folketælling - Allinge Sandvig : No. 36. side 217 (Vestergade)
Olle Hansen Stub, 45, g, Avlsbruger
Ane Marie Grønbech, 44, g, hans Kone
Margrethe Stub, 72, Enke, hans Moder
Magrethe Kirstine Stub, 11, Hans Broderdatter

 
Thorsdatter, Margrethe (I6683)
 
212 1834 No 19, d 21 Juni, Laursine Caspersdatter, d 24 August døbt i kirken, Indsidder Casper Christiansen og Mette Marie Andersdatter af Balle Mark, Huuskone Kirsten Sørensdatter af Balle og Pigen

Ane Marie Caspersdatter af Snærild, Huusmand Peder Skræder, Tjenstekarlene Søren Pedersen af Balle og Rasmus Pedersen af Snærild.

 

FT1850:

aarhus, Hads, Odder, Snærild, en

Gaard, 22, FT-1850, B8111

Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:

Rasmus Jørgensen 42 Gift Gaardmand og Huusfader Her i Sognet

Mette Pedersdatter 58

Gift Hans Kone Her i Sognet

Rasmus Pedersen 35 Ugift Deres Tjenestefolk Her i Sognet

Laursine Caspersen 16 Ugift Deres Tjenestefolk Her i Sognet

 
Caspersdatter, Laursine (I46313)
 
213 1834 pensionær hos præstefamilien HJORT. Pontoppidan, Ludvig Christian (I93405)
 
214 1834-62/227 Mohr, Jørgen Didrick (I630405)
 
215 1835 student, 1845 cand.theol., 1845 lærer Næstveds realskole, 1861 sognepræst Grimstrup-V.Nykirke. 3 børn. Lange, Niels Frederik (I13938)
 
216 1836-1856 - 16-1 Troelsen, Jens (I117691)
 
217 1837 No 19, d 28 Mai, Ane Grethe Caspersen, døbt i kriken d 6 August, Indsidder Casper Christiansen og Mette Marie Andersdatter af Balle Mark, Tjenstepigerne Maren Caspersdatter af Odder og Ane Ma

rie Caspersdatter af Snærild, Indsidder Andreas Woss af Balle, Tjenstekarlene Christian Caspersen af Snærild og Christian Pedersen af Balle.

 
Caspersen, Ane Grethe (I46315)
 
218 1839 sekondløjtnant i Marinen, afsked 1842, paany ansat s. aa. afsked med kaptajnløjtnants karakter 1855, s. aa. stempelpapirforvalter i Holsten, 1864 medlem af Folketinget og Rigsraadet. de Roepstorff, Johan Louis Adolph (I125292)
 
219 1840 Census - Decatur County, Indiana.

1850 Census - "Thornton Mesengo", Ripley County, Indiana.

1860 Census - not found.

1870 Census - "Thos. Mozing[o]" Scotland County, Missouri.

* Decatur County, Indiana, Patent # 30411, 1 August 1839, 40 Acres, Description: NWNE 25/ 10-N 10-E No 2nd PM 
Mozingo, Thornton Thomas (I18555)
 
220 1840 Dekanesse paa Vallø. von Stemann, Margrethe Wilhelmine (I577727)
 
221 1840 HE WAS A STUDENT IN AARHUS K¢BSTAD b. 1815 SHOWS A SISTER JOHANNES DAHL SAME TIME Dahl, Frederik Anton Birch (I19765)
 
222 1840 Kammerjunker, 1844 (23 Febr.) Toldkasserer i Frederikssund, 1859 (23 Juli) Toldforvalter sst., 1862 (2 Okt.) Toldforvalter i Næstved, 1867 (26 Maj) Kammerherre, 1878 (1 April) Afsked og (2 April

) R*.

 
Løvenskiold, Baron Carl Eggert Georg (I43526)
 
223 1840 No 28, d 19 Juli, Cathrine Caspersen, døbt i kirken d 30 August, Indsidder Casper Christiansen og Mette Marie Andersdatter af Balle Mark, Tjenstepigerne Ane Marie Caspersdatter af Torrild og

Maren Caspersdatter af Assendrup?, Gaardmand Rasmus Sørensen, Tjenstekarl Mayers ??? af Snærild og Skomagersvend Søren Peter Pedersen af Balle.

 
Caspersen, Rasmine (I46314)
 
224 1840 Skovfoged med egen jord Petersen, Peter (I15424)
 
225 1840 Stud., 1845 cand. jur., Ass. og 1849 Fuldmægtig i Finansmin., 1856 Professor i Nationaløkonomi og Statistik v. Universitetet, 1862 Departementchef i Kongerigets Revisionsdepartement, 1866 R.*, 1871 Medstifter af Den danske Landmandsbank og i 1872 af Livsforsikringsselskabet Hafnia og Formand for Direktionen. Benzon-Buchwald, Peter Julius Tamm (I130221)
 
226 1841
Fra Allinge Sandvig Kb. ( 2-90-4 7/7) citeres frit:
Margrethe Stub død 19.2.1841
Hans Olsen Stubs Enke i Allinge
Født i Olsker
Hendes fader hed Thor Larsen
78 aar. gl.
Jvf.Reg.: 66 No. 73

 
Thorsdatter, Margrethe (I6683)
 
227 1841
Skp. HB no 9; pag 171 el. 191: "Aar 1841, d. 19.2. anmeldte borger Ole Stub i Allinge sin moder undentagskone Margrethe, Hans Olsen Stubs død sst..
De ubetydelige ejendele hun efterlader sig tilfalder efter oprettet undertagskontrakt....(-)..."
If. Kb. Allinge Sandvig var hun 78 aar ved begravelsen. 
Thorsdatter, Margrethe (I6683)
 
228 1841 (30. sept.) fik congé fra det tidspunkt, da gesandten, greve Reventlow, ankom til London (28. nov. s.å.), da gesandtskabsposten ved det nederlandske hof ophævedes 1842 blev an til 1847 permanent chargé d'affaires i Haag, fik 1845 (22. nov.) p.g.a. hustruens svagelighed congé til foråret 1847,1847-1862 gesandt i Wien, 1851 kommissær ved Notabelforsamlingen i Flensborg, 1851-1852 i ekstraordinær mission til Berlin, 1852 (8. aug.) atter overordentl. gesandt og befuldm. minister, 1857 efterfulgte faderen som lensgreve til grevskabet Brahesminde, 1862 (25. marts) forlangtes oplysning om hans forhold i den holstenske sag, s.å. (12. maj) blev gesandten anmodet om at tage sin afsk., 1862 (4. juni) ved kgl. resolution afskedigelse fra 1. juli s.å., s.å. (25. juni) pensionen fastsat til 3.000 rigsdaler om året, 1864 (28. febr.) tilbød han kongen sin pension, så længe krigen varer.
(Ø.J.Kr.l.), (Pr.R.0.1.) (R.St.A.l.) (N.E.K.2.).

Fra ham stammer linjen Bille Brahe Selby 
Bille-Brahe, Lensgreve Henrik (I9451)
 
229 1841-1877 Gamtofte, opslag 38 nummer 15 Treschow, Frederik Vilhelm Rosenkilde (I20408)
 
230 1843 exam. jur., 1844-1847 (April) ansat paa Ringkøbing Amts Kontor, 1846 (Maj-Nov.) tillige kst. Fuldmægtig hos Byfogeden i Ringkøbing, 1847 (Maj) Fuldmægtig hos Herredsfogeden i Vejle, s. A. (Nov.) ansat ved Ribe Stiftamt, 1850 (1 April) - 1893 Amtsfuldmægtig og 1850 (1 April) - 1900 (31 Marts) tillige Amtsraadssekretær i Ribe, 1863 (5 Juni) Forstander for Ribe Hospital. - Medlem af Ligningskommissionen, 1859 Medlem af Repræsentantskabet for Ribe Discontobank, 1888-94 og 1900-1910 Formand for samme.

 
Rosenvinge, Friderik Vilhelm (I23484)
 
231 1844 papirfabrik valdemarshaab ved Køge
1848 ledelsen af havreholm 
Culmsee, Frederik Leopold (I119421)
 
232 1845 Ff. Sønderborg Als Sønder Tandslet Dorf Erdberg Abnahmehaus 10B.57 årig Enke Bonefeld, Catharine Anne Dorothea (I98502)
 
233 1845 Nyker "et Hus"

Beneditte Kirstine (Mads Anders Enke), 47 aar - enke, husmandsenke, lever af at spinde, Klemensker
Ane Marie Madsen, 9 aar - hendes barn, Nyker s.
Absalon Madsen, 9 aar - hendes barn, Nyker
Andrea Madsen, 6 aar - hendes barn, Nyker
Kirstine Madsen, 51 aar, Vævepige, Inderste, Klemensker 
Hansdatter, Benditte Kristine (I100664)
 
234 1845 Nyker "et Hus"

Beneditte Kirstine (Mads Anders Enke), 47 aar - enke, husmandsenke, lever af at spinde, Klemensker
Ane Marie Madsen, 9 aar - hendes barn, Nyker s.
Absalon Madsen, 9 aar - hendes barn, Nyker
Andrea Madsen, 6 aar - hendes barn, Nyker
Kirstine Madsen, 51 aar, Vævepige, Inderste, Klemensker 
Madsen, Anne Marie (I100680)
 
235 1845 Nyker "et Hus"

Beneditte Kirstine (Mads Anders Enke), 47 aar - enke, husmandsenke, lever af at spinde, Klemensker
Ane Marie Madsen, 9 aar - hendes barn, Nyker s.
Absalon Madsen, 9 aar - hendes barn, Nyker
Andrea Madsen, 6 aar - hendes barn, Nyker
Kirstine Madsen, 51 aar, Vævepige, Inderste, Klemensker 
Madsen, Anne Marie (I100680)
 
236 1845 Nyker "et Hus"

Beneditte Kirstine (Mads Anders Enke), 47 aar - enke, husmandsenke, lever af at spinde, Klemensker
Ane Marie Madsen, 9 aar - hendes barn, Nyker s.
Absalon Madsen, 9 aar - hendes barn, Nyker
Andrea Madsen, 6 aar - hendes barn, Nyker
Kirstine Madsen, 51 aar, Vævepige, Inderste, Klemensker 
Rømer, Catrine Andrea Madsen (I100668)
 
237 1845 Nyker "et Hus"

Beneditte Kirstine (Mads Anders Enke), 47 aar - enke, husmandsenke, lever af at spinde, Klemensker
Ane Marie Madsen, 9 aar - hendes barn, Nyker s.
Absalon Madsen, 9 aar - hendes barn, Nyker
Andrea Madsen, 6 aar - hendes barn, Nyker
Kirstine Madsen, 51 aar, Vævepige, Inderste, Klemensker 
Madsen, Absalon (I100669)
 
238 1846 til Familiegodset Skjoldnæsholm Bruun de Neergaard, Andreas Theodor (I79079)
 
239 1846-51 på Landkadetakademiet, 1851 sekondløjtnant v. 3. Dragonreg., 1863premierløjtnant, 1864 kommandørfor en eskadron af 3. Dragonreg., derefter adjudant v. 4. Armédivision, 1867 forsat til 2. Dragonreg., 1868 adjudant hos ryttergeneralen, 1872 ritmester og chef for 1. eskadron af Gardehusarreg., 1883 oberstløjtnant og chef for 5. Dragonreg., 1886 oberst, 1895 til rådighed for ryttergeneralen, s.å. (20. sept.) generalmajor og generalinspektør for Rytteriet. Ledsagede 1896 kronprins Frederik til zar Nicolaj IVs kroning i Moskva, 1903 afsked fra Hæren.
Dekoreret med: R*. (25.juli 1875), E.M.2., D.M.*(8. apr. 1888), K.2* (26. maj 1892), Pr.R.0.2, F.Æ.L.4., K.* (17.febr. 1894), R.St.A.l, Pr.R.0.2.*(1904), S.K*. (1. nov. 1910) (symbolum: Suaviter in modoffortiter in re). 
Juel, Carl Christian Emil Engelbrecht (I27508)
 
240 1846? Marker, Anton Hansen (I2843)
 
241 1850 Census, Madison Twp, Jefferson Co, Indiana--

next door to Susan Cope [probably nee Hinton, wife of James]

David Cope 37 Farmer $2000 real estate born KY
Nancy Cope 29 born KY
Jonathan Cope 14 born IN
Susan Cope 12 born IN
Robert Cope 11 born IN
William H. H. Cope 8 born IN
Catharine Cope 6 Born IN
Marcus D.C. Cope 3 Born IN
Jonathan Cope 80 born MD

 
Cope, David (I16882)
 
242 1850 Census, Madison Twp, Jefferson Co, Indiana__

William Cope 39 Cooper born KY [brother to David?]
Julianna Cope 30born Maryland
Martha Cope 13 born IN
Sarah Cope 8 born IN
George Cope 6 born IN
Willy Cope 3 born IN
Mary E. Cope 1 born IN
Ellen Cope 25 born IN
Thomas Ross 25 Cooper born OH
Joseph Cochran 67 Cooper born OH
Joseph VanBu__ 25 Bartender born NY
Nancy Hume 26 born OH

 
Cope, David (I16882)
 
243 1850 Kgl. toldassistent. Lille Kongensgade 91

1857 Springgaden (Pilestræde) 35

1862 Fhv. toldassistent. St. Hansgade 22

 
Hollensted, Lars Jensen (I82152)
 
244 1850 Nørre Søby, Åsum, Odense, d 10 Decbr 1848 i Kjøbenhavn, Malvina Gergette Cecilie de Falsen, hjemmedøbt i Kjøbenhavn, i kirken den 9 Septbr, Kammerjunker og Captain Enevold de Falsen til Søbysøgaard og hustru Augusta Alexandrine født Christmas. de Falsen, Malvina Cecilia Georgette (I103367)
 
245 1851 Census, age 26, Saggers, Hannah; spouse Stephen; born Whaddon. Jacklin, Hannah (I3462)
 
246 1851 Census, Waddon, age 35, Jarman, Mary Ann, Dyers Green lane, pauper, widow. Jacklin, Mary Ann (I3460)
 
247 1851 Census, Whaddon; age 31, Jacklin John, The Green, Whaddon, husband of Emma.

 
Jacklin, John (I3451)
 
248 1853 student (Randers)
14 Jan. 1859 cand. jur.
5 Jan. 1862 kst. legarionssekr. i Wien
19 Apr. 1863 fast ansat
7 Maj 1863 i Frankfurt a. M.
1864 ved krigens udbrud tilbage til Kbh.
8 Apr. 1864 legarionssekr. i London
10 Okt.1864 - 7 Jul. 1865 midlertidig chargé d'affaires sst.
1866 R*
10 Dec. 1867 legarionssekr. i Paris 
Rosenkrantz, Holger Christian Georg (I108769)
 
249 1854-1862 Familie F30922
 
250 1856, måske boende Nygade 504 ? Lerche, Ingersine Kirstine Birgitte Marie (I75245)
 

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 1053» Næste»


Hjemmesiden drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2021.

Opdateres af Johnny Hansen. | EU-persondataforordningen.