Johnnys Slægtsforskning

Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.

Del Udskriv Tilføj bogmærke

Notater


Træ:  

Match 301 til 350 fra 52,479

      «Forrige «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 1050» Næste»

 #   Notater   Knyttet til 
301 1892 (3. okt.) sek.lt ved 1. art. afd., 1898 (28. febr.) premierlt., 1909 (1. okt.) adjudant ved 5. art.afd., 1913 (15. maj) kaptajn og batterichef, 1914-1920 i garnison i Holbæk, 1920 til rådighed for 1. feltartillerirgmt, 1921 (6. juli) R*, 1923 af reserven og batterichef ved 9. art.afd., 1931 (1. okt.) afsked. Scheel, Greve Oluf (I28945)
 
302 1892 Student, 1900 cand. jur. Sagførerfuldmægtig i København, 1904 Assistent i Landsover- samt Hof- og Stadsretten, 1919 Fuldmægtig i Københavns Byret (Underfoged) Scheel, Greve Erik (I28939)
 
303 1892-1908: Opslag 63, #10 1892 Hertz, Thora (I27952)
 
304 1893 Student, cand. phil. 1894, ansat hos Auktionsdirektøren under Hof- og Stadsretten, Maler. Scheel, Greve Torben (I28941)
 
305 1894 Student, 1901 cand. jur., 1903 Sagførerfuldmægtig i Helsingør, 1908—14 Assistent i Landsover- samt Hof- og Stadsretten, 1919 ansat i Dansk Assurance-Co., 1921 i Den københavnske Sø-Assuranceforening, 1924 Direktionssekretær sst., 1927 Afsked, 1928 Undersøger ved Københavns Kommunes Hjælpekasse, 1933 ved Socialkontorerne i Kbh., 1935 (1 Juli) ved Københavns Magistrats Folkeforsikringskontor. Scheel, Ove (I28942)
 
306 1895-1902 præst, lærer og rejsepræst; 1902-41 sognepræst, bl.a. i Tyregod-Vester, Esbjerg, Stenderup, Sønderborg og Dybbøl; 1931-41 provst, Sønderborg Provsti Biering, Torvald (I87003)
 
307 1895-1916 Medlem Af Svendborg Amtsraad
R.*
D. M.

 
de Muckadell, Lensgreve Albrecht Christopher Carl Ludvig Schaffalitzky (I21488)
 
308 1897 Premierløjtnant, - 31. Dec. 1901 ved kgl. Bevilling tillagt Familienavnet Malthe-Bruun, 1905-1906 fører af Skoleskibet "Georg Stage" Malthe-Bruun, Malte Emil (I130488)
 
309 1897 student (Henrik Madsens skole)
1899 sekondløjtn. i Livgarden
1901 premierløjtn.
1913 afsk.
1918 patron for Odense adelige Jomfrukloster
1913 ejer af Rønninge Søgård
1940 af Stenagergård 
Bille-Brahe-Selby, Baron Daniel (I91249)
 
310 19. FT. Sjørring sogn, Thisted Amt, 1860. Bosat hjemme.

 

Ane Kjerstine er konfirmeret i Sjørring Kirke.

 

FT. Hundborg Sogn, Thisted Amt, 1880, OP. 75. Hundborg 6

. hus.

 
Frost, Ane Kjerstine Jensdatter (I72435)
 
311 1900 Bj²rnager Fabricius, Gustav Ferdinand (I98942)
 
312 1900 Census - Ottumwa Township, Coffey County, Kansas.

 

1910 Census - Everett Township, Woodson County, Kansas, page 179.

 

1920 Census - Guthrie Township, Logan Co

unty, Oklahoma, page 125. Daughter, Bertha, married but living at home.

 
Rork, Sethco (I18834)
 
313 1900 fra Amager til Kalkbrænderivej 2 3 sal
til Amager fra Bülowsvej 7 hos forældrene
1902 Hollands alle 16 st hjemme tjenestepige
1903 Rodosvej 63 1 sal
1904 Reberbanegade 10 A
1907 Blekingegade 1 hjemme
1908 Norgesgade 4 4 sal hjemme
1909 Langgade 9 st
1910 Norgesgade 4 4 sal 
Russ, Johanne Margrethe (I177777790)
 
314 1901 elev ved Det kgl. Teater, hvor hans lærere bl.a. var Jerndorff, Olaf Poulsen og Karl Mantzius, af hvem han lærte grundelementerne i sin gennemarbejdede sceniske teknik. R. debuterede, vejledet af William Bloch, 16. febr. 1902 i det engelske lystspil Da vi var enogtyve -.1902-08 havde han rige læreaar ved Folketeatret, 1908-11 var han karakterskuespiller og operetteelsker ved Det Ny Teater (Fredy i den store succes Dollarprinsessen). 1911-18 skabte R. paa Nationalscenen ypperlige og vidt forskellige figurer som Meyer i Indenfor Murene, Direktør Løve i Det store Forlis, Mascarille i De ziirlige Damer, Steensen i Lazarus, Peer Gynt og Dr. Stockmann i En Folkefjende, Pierre i Jean de France, Henrik i Mascarade og i uforglemmeligt sammenspil med Bodil Ipsen Baronen i Baandet. Som Johannes Poulsens samtidige, men af en ganske anden psyke end han, erhvervede R. sig i disse aar navn bl. de første i ung dansk skuespilkunst. 1919-22 skabte Bodil Ipsen og R. paa Skaarups og Rooses Dagmarteater en række lødige forestillinger (Florian, Dødedansen, Blaaræven). 1922-30 og siden 1937 knyttet til Det kgl. Teater (i mellemtiden ved Dagmarteatret og paa turneer). R. er en rigt udrustet begavelse med reflekteret fantasi, lune og en levende, nuanceret replik; hans styrke er den psykologisk begrundede karakteristik og en aldrig svigtende scenisk veloplagthed. Det patetiske ligger ham fjernt (Hakon Jarl, Gustaf Vasa, Macbeth); betydeligst virker han, hvor han med ironi og klarhed behersker tilbage trængt lidenskab (Redaktøren i Dr. Wahl, Overretssagføreren i Fru Beates Regnskab. Han har spillet omkring 400 roller. Blandt hans klassiske hovedroller kan nævnes titelfigurerne i Volpone, Misanthropen, Tartuffe (hvoraf han 1925 som eneste dansker paa fransk spillede en akt paa Theatre Francais; 1923 spillede han paa Odéon titelrollen i skuespillet Le Professeur Klenow), endvidere Løjtnant v. Buddinge, Don Ranudo, Daniel Hejre i De Unges Forbund, hvortil han gjorde studier efter hejren i Zoologisk Have, Faderen i Swedenliiel?ns, P. A. Heiberg i Spotterens Hus, Jean i Frøken Julie, kæmpepræstationen Herodes i En Idealist og for at nævne et ydel-punkt, den elegante Eisenstein i operetten Flagermusen, Fra de seneste aar: Burrows i Familiealbit?n, Gamle Levin i Indenfor Murene, 111 i Den gamle Dame besøger Byen og Corfitz i Barselstuen,. 60 aars jubilæum i febr. 1962. Ved talrige oplæsningsaftener har han fremført Kaj Munks værker og (s.m. Bodil Ipsen) Strindhergs Dødedansen. R : har givet gæstespil i alle nordiske lande samt i Paris og Belgien og udført betydelige filmsroller (første gang i Afgrunden 1910, senere bl.a. Aflæren Birthe og i de svenske films Swedenhielms og Døbeln). Ved sin eminente teknik og sin viljefaste spændkraft staar R. nu som den førende skikkelse i dansk skuespilkunst. R. har udg. erindringsbogen Masker og Mennesker (1940) samt Teatrets kunst (1963). 1937 blev han Studenterforeningens Æreskunstner. Gift 1932-63 med skuespillerinde ved Det kgl. Teater Anna Borg (s.d.). J.N.

 
Reumert, Poul Hagen (I20506)
 
315 1902 Hollands alle 16 st
1903 Rodosvej 63
1904 Reberbanegade 10 a
1907 Blekingegade 1
1908 Norgesgade4 2 sal
1910 Amagerbrogade 235 4 sal
1913 Rodosvej 66 st
1918 Samosvej 28 st 
Russ, Frederik Frantz (I177777786)
 
316 1902 Hollands alle 16 st hjemme Blikkenslager
1903 Rodosvej 63
1904 Reberbanegade 10
1907 Blekingegade 1
1908 Norgesgade 4 4sal
1910 Amagerbrogade 235 4 sal
1911 Tyrolgade 10 2 sal hos Sørensen 
Russ, Jens Frantz (I177777791)
 
317 1903 Rodosvej 63 Hjemme
1904 Reberbanegade 10 Hjemme
1905 Borgergade 84 2 sal hos Suhr 
Russ, Fritz Ernst (I177777813)
 
318 1904 Student (Metropolitanskolen), studerede 1904-05 ved Polyteknisk Læreanstalt, 1905-06 paa Galster & Hollbølls Kursus, 1906-08 gennemgaaet Officersskolen, 1908 (26 Marts) Sek.lt. af Fodfolket, s. A. (1 Okt.) Prem.lt., 1911—13 Adjutant ved 13 Batl., 1913-14 Lærer ved Fodfolkets Kornetskole, 1914 (27 Febr.) forsat til Livgarden, 1917—20 Adjudant, 1919 Kammerjunker og (1 Juli) Kaptajn af Fodfolket, 1920 (15 April) ved 3 Batl., 1923 (16 Okt.) ved Livgarden, 1926 (25 Juli) R*. 1931 (15 Okt.) D.M., 1938 (1 Sept.) Kaptajn i Reserven, 1939 (1 April) Oberstlt. af Forstærkningen til Raadighed for Livgarden, 1939 (15 Dec.) Afdelingschef i Dansk Røde Kors, Kontoret for udenlandske Anliggender og Krigshjælp. 1916-19 Skoleforstander i Kongens Livjægerkorps, 1925-31 Chef for samme, 1925-45 Tropsraadsformand for Det danske Spejderkorps 1. Ordrup Trop og Flok, 1932-45 Divisions-formand for Bernstorffdivisionen, 1940-45 Formand for Livjægerskydeselskabet af 1817.
(R.*D.M.) (H. T.H.) (M.T.Kha) (B.L.4.) (B.L.II.4.) (B.r.K.M.l) (F. Æ.L.4.) (Fi.H.R.3i) (Fi.S.F.) (Fi.M.M. 1939—40) (Fi.F.K.4.m.r.K.) (N.r.K.) (S.r.K.F.T.) (N.St.0.3.1) (N. H.VII.F.M.) 
Tillisch, Christian Ferdinand Frederik (I22329)
 
319 1905 Student fra Henrik Madsens Skole. 1912 cand. jur. Fra 8. Febr. 1912 Fuldm. hos Faderen. 3. Aug. 1915 Overretssagfører; praktiseret i Kbhvn. siden. Phister, Jacob Brønniche (I29706)
 
320 1909 Debut: i Illustreret Tidende (digt)
1911 Debut i bogform: Andalusiske digte (digte)
1915 Th. Lind: Gyldendals forfatter-lexikon
1919 Carl Møllers Legat
1919 Dansk Forfatterforening 1894-1919: side 18-20
1926 Finansloven
1930 Salmonsens konversationsleksikon. 2. udgave. Bind 1-26, 1915-30: bind 26, supplement
1932 Studenterne [fra år]: 1907, side 288-89
1933 Dansk Biografisk Leksikon. 2. udgave, 1933-1944
1934 Cai M. Woel: Troubadourer. Bind 1-2. Woel, Koppel, 1930-34: side 115-120
1945 Woel: Dansk Forfatterleksikon
1946 ekskluderet af Dansk Forfatterforening
1946 Forfatterunderstøttelsen inddraget
1959 Dansk skønlitterært forfatterleksikon 1900-1950. Bind 1-3, 1959-64
2002 John T. Lauridsen: Dansk nazisme 1930-45 - og derefter. Gyldendal
2003 Arne Hardis: Æresretten. Dansk Forfatterforening og udrensningen af de unationale 1945-52. Lindhardt og Ringhof: side 237 
Barfod, Thorkil Barnfred (I25499)
 
321 1909 stud. V. Borgerdydskole, 1917 cand.med., 1917 praksis på Frb., 1920-24 kand. på hosp. i Kbh. Nandrup, Svend Richardt (I123749)
 
322 1910 : Sekondløjtnant v. 1. artellribataljon fra 21.6. 1909 Carstensen, Philip Richard (I19787)
 
323 1910 Census - 2d Ward, Batesville, Ripley County, Indiana. Worked as a teamster on a mineral water wagon. Beacraft, Edward (I18576)
 
324 1910 Student, 1918 cand.jur., s. A. Fuldmægtig ved Kolding Herred, 1919 Dommerfuldmægtig i Ærøskøbing, 1922 i Ebeltoft, 1923 (13 Jan.) Sagfører, 1927 (31 Jan.) Landsretssagfører, 1922 —42 Formand i Tilsynsraadet for Sparekassen for Ebeltoft og Omegn, 1942 Direktør for samme, Ejer af Holkegaard. Skeel, Erik (I79887)
 
325 1910. Instrumental in developing the village, built the Country Club and had the idea of creating the Meare (Elizabethan spelling) Ogilvie, Glencairn Stuart (I128807)
 
326 1911 cand. polit.
1912 (1 Aug.) Volontør i Udenrigsministeriet
1912 (1 Okt.) kst. Assistent
1913 (1 Okt.)-1914 (27 Okt.) Udenrigsministeriets Stipendiat og Attaché i Paris
1915 (1 Juli), Assistent
1915 (12 Nov-31. Dec.) kst. Legationssekrretær i Stockholm
1916 (1 Febr.) Konsulatssekretær i New York
1917 (1 Nov.)-1918 (5 Dec.) kst. Vicekonsul i New York
1919 (1 Febr.) Vicekonsul, tjenstg. som Fuldmægtig i Udenrigsministeriet
1919 (10 Okt.) Legationssekretær (Chargé d'Affairess) i Bern
1921 (1 Maj) udnævnt i 4. Lønklasse
1921 (12 Maj) Legationssekretær i Prag
1928 (8 Sept.) R*
1825 (1 Okt.) Legationssekretær i Oslo
1926 (1 Nov.)-1928 (31 Marts) kst. i 3. Lønklasse
1926 (20 Nov.) Legationsraad
1930 (1 April) 1. Legationssekretær i Paris
1930 (1 Dec.) udnævnt i 3. Lønklasse
1931 (26 Sept.) D.M.
1935 (1 Sept.) Gesandt i Rio de Janeiro
1947 (1 Okt.) til Raadighed for Udenrigsministeriet
1950 (11 Marts) K*
1952 Gesandt i Ottawa.
(Br.S.K.1) (C.H.L.4) (Fi. H.R.31) (F.Æ.L.3) (N.St.O.0.22) (P.Chr.21) (S.Kr.4). 
Sehested, Ove Flemming af Broholm (I10525)
 
327 1911 student fra Metropolitanskolen, 1913 kornet, 1915 premierløjtnant ved 1. Reg, s.å. (nov.) s.m. sin fader og farbroder anderkendt som hørende til slægten luel, navneændring s.å. (9. dec.), 1916 (1. nov.) forsat til Den kgl. Livgarde, 1920 kammerjunker, 1924 (31. okt.) afsked fra Hærens linje, 1925 cand. polyt, s.å. ingeniør hos F.L.Smidth & Co. A/S, 1949 prokurist s.st, 1955-59 underdirektør s.st, 1953-59 prokurist i Cement Investments A/S, 1949-71 m.a. best. for A/S Bates Ventil Sække Co, 1949-69 patron for Roskilde adelige Jomfrukloster, dekoreret med: N.St.O.3.2 (1921), N.O.N.5. (1922). Juel, Carl Ludvig Hemming Emil Engelbrecht (I27515)
 
328 1912 Kadet, 1916 Sekltnt. m. Gerners Medaille, 1917 Prltnt., 1919—26 Lærer i Navigation paa Kadetskolen, 1919—23 Lærer for D.K.H. Kronprins Frederik og Prins Knud, 1923 Kaptltnt., s. A. (26 Sept.) R*, 1923—24 med Orlogsskibet Niels Juel til Sydamerika, 1924—33 tjenstgørende i Marinestaben, 1926—28 Formand i Sø-Lieutenant-Selskabet, 1926—28 Eskadreadjudant, 1929 Medlem af Bestyrelsen for Georg Stages Minde, 1934 Medlem af Bestyrelsen for krigsvidenskabeligt Selskab.

1932 Chef for Torpedobaadsgruppen i Kadetafdelingen, s. A. Orlogskaptajn, 1933 Chef for Motorskonnerten Nordstjernen paa Inspektion i østgrønlandske Farvande. 1934 Fyrinspektør og Fører af Fyrinspektionsskibet Argus, 1935 Chef for Skruebarken Godthaab, Stationsskib i østgrønlandske Farvande, 1938 I.F.3., 1939 Kmdrkapt., 1941 (25 Juli) Kontreadmiral, s. A. (1 Sept.) Viceadmiral, Chef for Søværnskommandoen og Direktør for Marineministeriet, 1942 (2 April) K2 (HHT. F.M.2.* S.Kr.3.). 
Vedel, Aage Helgesen (I24302)
 
329 1915 Student, 1916 Kadet, 1919 Sekltnt., 1920 Prltnt., 1923 Sø-ltnt. I, med Orlogsskibet »Niels Juel« paa Prøvetogt, 1923—24 gennemgaaet Ecole supérieure d'Electricité i Paris, 1925—27 Lærer ved Kadetskolen i Elektricitetslære, 1927 Kaptltnt. Vedel, Erik Helgesen (I24301)
 
330 1916 student (Metropolitan), 1919 afgangseksamen fra Niels Brocks handelsskole, s. å. ansat i Statens kulfordelingsudvalg, 1921 ved handelsvirksomhed i Kbh., 1922 i Kbh. Hypothekforening, 1927 (3. juni) cand. jur., s. å. dommerfuldmægtig i Næstved, 1929 (1. april) fung. sekretær i justitsministeriet, 1932 (1. nov.) sekretær, 1937(1. nov.) fuldmægtig, 1939 (1. juli) ekspeditionssekretær, 1940 (1. maj) dommer i Kbh. byret, 1947 (30. jan.) R*. — Ugift. Lillienskjold, Carl Gustav (I27578)
 
331 1917 (22. juni) sek.lt. — Ugift. [New York.] Lillienskjold, Poul Alexander Montagne (I27577)
 
332 1918-19 blev landet ramt af en stor influenzaepidemi, Den spanske syge, der paa landsplan kostede mange tusinde mennesker livet. Ogsaa paa hannæs døde adskillige af den farlige sygdom. Den første var Johannes Boesen fra Øsløs, der blev indkaldt som soldat den 1. oktober 1918. Allerede faa dage efter var han smittet og døde den 17. oktober kun 20 aar gammel.

Kilde: Bogen "Hannæs. Folg og egn", af Ellen Amtoft Gregersen og Ingvard Jakobsen. 
Bonnerup, Johannes Boesen (I72303)
 
333 1921 student, 1929 cand. jur., 1930 faglig sekretær ved Invalideforsikringsraadet, 1931 i Direktoratet for Sygekassevæsenet, 1932 påny ved Invalideforsikringsraadet, 1933 ved Invalideforsikringsretten, 1934 (1. oktober) sekretær ved samme, 1934 tillige civildommerfuldmægtig ved Københavns amts nordre Birk, 1942 (1. april) fuldmægtig i Direktoratet for Arbejds- og Fabrikstilsynet. Skeel, Albret (I79896)
 
334 1924 Moved back to London From Melbourne, Australia - Lived in London until his death Sponneck, Rigsgreve Carl Valdemar (I91300)
 
335 1924-1936 - opslag 170-2 Begravet på Ilskov kirkegård (foto) Troelsen, Jens (I117691)
 
336 1925 premierløjtnant i 2. feltartilleriregiment. Rejste 1925 i Frankrig, 1927 til Schweiz og 1928 i Finland, Norge og Sverige. 1928 (okt.) til 1930 (jan.) i Amerika, derefter til Japan, Kina, Hongkong og Siam. Faderen oprettede Premierløjtnant, Baron Henri Wedell-Wedellsborgs Mindelegat. - Ugift.
- Død i Bandon i Siam på en jagttur efter en vådeskudsulykke. 
Wedell-Wedellsborg, Baron Henri (I128387)
 
337 1927 civ.ing. (E), 1927 Kbh. belysningsvæsen, 1933 H.C. Ørstedsværket, 1941 driftsing., 1959-70 driftschef for elværkerne. Roos, Jørgen (I80862)
 
338 1930 realist fra Haslev Kostskole, s.å.-1945 ass. i Privatbanken, 1945-1955 bestyrer i Knud Jørgensens Vinhandel i Hellerup, 1955-1980 salgskonsulent i Beauvais-Plumrose A/S. Holstein, Greve Knud (I99268)
 
339 1935 student Ø.Borgerdydsk., studeret kunsthistorie ved Kbh.Univ., medarb. ved Kunstindustrimuseet, leder af den kgl. Porc. fabr. bibliotek og museum. Grandjean, Adam Bredo Ludvig (I108265)
 
340 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Nulevende (I27519)
 
341 1937 borede han på Islands Brygge København Sprogøe, Ludvig Stephansen (I93801)
 
342 1940 : Formentlig i New Zealand. Richter, Torben Alfred (I19793)
 
343 1941 Of Ingleburn Camp (Home Defence) Nissen, Raymond Robert (I85699)
 
344 1941 of Petersham Smythe, Arthur David (I104354)
 
345 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Nulevende (I15695)
 
346 1943 civilingeniør. 1958 civil and professional engineering license (University of California). 1959 nuclear engineering (sst.). 1960-62 ansat ved Risø i reaktorafd. 1962 senior design engineer ved Kaiser Engineering Corp. (Californien). 1971 senior design engineer ved Bechtel Corp. (San Fransisco). 1980 engineering supervisor. 1983 specialist i Bechtel Civil Staff. 1987-medindehaver af og adm. direktør for Containment Technology Consultants. Konsulent ved flere store byggeprojekter og forfatter til flere faglige værker. Wedell-Wedellsborg, Baron Bendt (I125299)
 
347 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Nulevende (I80746)
 
348 1946 uddanneet tømrer ved Nyholm i Idom. - 1946/47 elev på Hadsten håndværkerskole. - 1947 soldat ved C.F. Herning. - Arbejde som tømrer indtil en bilulykke i 1971 stoppede arbejdsevnen Møller, Otto Wilhelm (I12106)
 
349 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Nulevende (I71576)
 
350 1959 student fra Herlufsholm Kostskole, 1962 premierløjtnant (res.) ved Den kgl. Livgarde, 1965-66 Næsgaard Agerbrugsskole (teori), Handelshøjskolen i Kbh. (HA, 1. del.), fra 1992 selvstændig erhvervsvirksomhed i Kuala Lumpur. Iuel-Brockdorff, Baron Christian Carl (I10126)
 

      «Forrige «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 1050» Næste»


Hjemmesiden drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2021.

Opdateres af Johnny Hansen. | EU-persondataforordningen.