Johnnys Slægtsforskning

Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.

Del Udskriv Tilføj bogmærke

Notater


Træ:  

Match 51 til 100 fra 62,103

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 ... 1243» Næste»

 #   Notater   Knyttet til 
51  

HOLGER VILHELM NYHOLM

bl. A. Præst til Højelse og Lellinge

født i Søllerød den 18. November 1792

og død på Frederiksberg den 28. September 1881

 

og GEORGINE NYHOLM

født på Bregentved den 3. April 1795

og død i Højelse den 18. Oktober 1872

som er fætter og kusine, gifter sig den 28. Maj 1819 i Tureby med hinande

n og får 11 børn.

Nr. 3 af disse er:

ANNA JACOBINE NYHOLM

 

FOLKETÆLLING

Foretaget den

KØBENHAVNS AMT - SOKKELUND HERRED - SØLL

ERØD

Præstegården

NAVN ANE Stilling i husholdning

1 Christoffer Nyholm, 51 år, gift, 1. ægt. 52 Husbonde

Sognepræst

2

Beate Jacobine Virnfeldt, 41 år, gift, 1. ægt 53 Hans kone

Husmoder

3 Frederik Virnfeldt, 22 år, ug deres søn

4 Holger Vilhelm, 8 år, ug 26 deres søn

5 Skarlotte Dorothea, 12 år, ug deres datter

6 Petra Katrina, 3 år deres datter

7 Else Birgitte Nyholm, 19 år, ug Hans broderdatter

8 Niels Nikolajsen, 21 år, ug Tjenestekarl

9 Niels Pedersen, 54 år, ug Tjenestekarl, Røgter

10 Ane Jeppes Dotter, 22 år, ug Tjenestepige

 
Nyholm, Holger Vilhelm (I9242)
 
52  

LARS CHRISTIAN NYHOLM

født i Slaglille den 1. Dec. 1758

og død på Turebyholm den 29. Juli 1824

Landinspektør, godsinspektør for grevskabet Bregentved, Landvæ

sens- og

Tiendekommissær, Justitsråd.

Gift med: ANNA BRANDT den 21. September 1791 i Middelfart.

Hun er født i Middelfart 1771 og død på Turebyholm den 10. Okt. 1805

Det

te par får i LCNs første ægteskab med Anna Brandt 8 børn, hvoraf nr. 3 er

GEORGINE NYHOLM , (senere mormor til Erik Steens og Birgits morfar.)

 
Brandt, Anna (I9116)
 
53  

! Chr Scottish Church records 1995 edition - Version 1.00 Park 404

Line 3579 from GEDCOM File not recognizable or too long: NAME John /Rid/ GIVN John

Line 3580 from GEDCOM F

ile not recognizable or too long: NAME John /Rid/ SURN Rid

Line 3585 from GEDCOM File not recognizable or too long: CHR SOUR @S41@

Line 3593 from GEDCOM File not recognizable or too long:

CHAN

Line 3594 from GEDCOM File not recognizable or too long: CHAN DATE 2 Nov 2000

Line 3595 from GEDCOM File not recognizable or too long: CHAN DATE 2 Nov 2000 TIME 10:24

Line 3599

from GEDCOM File not recognizable or too long: @NI226@ NOTE

Line 3600 from GEDCOM File not recognizable or too long: CONC !Scotland Parochial Records,f#990750 Glasgow Chr Rec;no mg-

Line 3

601 from GEDCOM File not recognizable or too long: CONC missing rec

Line 8651 from GEDCOM File not recognizable or too long: HUSB _PREF Y

Line 8653 from GEDCOM File not recognizable or too

long: WIFE _PREF Y

Line 8654 from GEDCOM File not recognizable or too long: NOTE @NF74@

Line 8655 from GEDCOM File not recognizable or too long: _STAT

Line 8665 from GEDCOM File not

recognizable or too long: CHIL _PREF Y

Line 8666 from GEDCOM File not recognizable or too long: CHAN

Line 8667 from GEDCOM File not recognizable or too long: CHAN DATE 21 Oct 2000

L

ine 8668 from GEDCOM File not recognizable or too long: CHAN DATE 21 Oct 2000 TIME 19:45

Line 8669 from GEDCOM File not recognizable or too long: @NF74@ NOTE

Line 8670 from GEDCOM File not

recognizable or too long: CONC no marriage records for this time period

! Chr Scottish Church records 1995 edition - Version 1.00 Park 404

 
Ried, John (I3625)
 
54  

"til Lyngsbäkgaard"

 
Skeel, Otto Tyge (I21418)
 
55  

"til Stamhuset Birkelse"

 
Skeel, Jørgen Erik Frederik af Birkelse (I21410)
 
56  

 

 

Introduetion.

Oct. 7. Dantze-M. Mohrs Kone.

Århus Domssogns Kirkebog side 375, første spalte nr.Oct. 7. (1791). Opslag 650 1729-1800.

 
Mohr, Henrik (I20870)
 
57  

1816, Politimester Røros, Tollkass. Molde 1832. Ordfører i Molde.

 
Brinchmann, Christopher Bernhard Bernhoft (I20278)
 
58  

4. Gravers Madsen født o. 1709, gift (1) med Anne Pedersdatter, død 1747 i Vust, [50] gift (2) med NN, gift (3) med Maren Graversdatter, født o. 1721, død 1758 i Vust, [51] gift (4)

1759 i Vust med Johanne Larsdatter, født o. 1737 i Sylt i Vust, (datter af Lars Christensen Møller og Else Christensdatter) død 1761 i Vust, [52] gift (5) 1761 i Vust med Johanne Jacobsdatter, fø

dt o. 1742, (datter af Jacob Christensen Smed og Else) død 1792 i V. Thorup. Gravers Madsen døde 1787 i Vust. Han var fæstegårdmand i Vust matr. nr. 23 under Kokkedal.

Børn:

6. i Mads Graversen Møller født 1746.

7. ii Anne Marie Graversdatter født o. 1751.

iii Niels Graversen født 1756 i Vust, død 1757 i Vust.

iv Gravers Graversen fÃ

¸dt 1758 i Vust, død 1758 i Vust.

8. v Johanne Marie Graversdatter født 1763.

vi Else Graversdatter født 1765 i Vust.

9. vii Inger Catharina Graversdatter født 1767

.

 
Gravesdatter, Maren (I72820)
 
59  

Aulum Kirkebog 1988-2003 C 512B 12L side 67

 

Kjeld Lau Jensen

F. 09-02-1961 Engesvang Sogn, Ikast

D. 14-11-1994 Annemonevej 20 C, Aulum

Bopæl: Annemo

nevej 25 A, Aulum

Jordpåkastelse: Aulum Kirke v/ Leif M. Mortensen

Ligbrænding: Holstebro

 

Ægtefælle: Maiken Helene Jensen f. Larsen

F. 10-10-1969 Rønne Sogn

Viet: Rådhuset Aulum 18-08-1993

 

Aulum Kirkebog 1988-2003 C 512B 12L side 67

 

Kjeld Lau Jensen

F. 09-02-1961 Engesvang Sogn, Ikast

D. 14-11-1994 Anne

monevej 20 C, Aulum

Bopæl: Annemonevej 25 A, Aulum

Jordpåkastelse: Aulum Kirke v/ Leif M. Mortensen

Ligbrænding: Holstebro

 

Ægtefælle: Maiken Helene Jensen f. L

arsen

F. 10-10-1969 Rønne Sogn

Viet: Rådhuset Aulum 18-08-1993[Lone_Lau_2008-05-07.FTW]

 

Aulum Kirkebog 1988-2003 C 512B 12L side 67

 

Kjeld Lau Jensen

F. 09-02-1961 Engesvang Sogn, Ikast

D. 14-11-1994 Annemonevej 20 C, Aulum

Bopæl: Annemonevej 25 A, Aulum

Jordpåkastelse: Aulum Kirke v/ Leif M. Mortensen

Ligbrænding: H

olstebro

 

Ægtefælle: Maiken Helene Jensen f. Larsen

F. 10-10-1969 Rønne Sogn

Viet: Rådhuset Aulum 18-08-1993

 

Aulum Kirkebog 1988-2003 C 512B 12L side

67

 

Kjeld Lau Jensen

F. 09-02-1961 Engesvang Sogn, Ikast

D. 14-11-1994 Annemonevej 20 C, Aulum

Bopæl: Annemonevej 25 A, Aulum

Jordpåkastelse: Aulum Kirke v/

Leif M. Mortensen

Ligbrænding: Holstebro

 

Ægtefælle: Maiken Helene Jensen f. Larsen

F. 10-10-1969 Rønne Sogn

Viet: Rådhuset Aulum 18-08-1993

 

Aulum Kirkebog 1988-2003 C 512B 12L side 67

 

Kjeld Lau Jensen

F. 09-02-1961 Engesvang Sogn, Ikast

D. 14-11-1994 Annemonevej 20 C, Aulum

Bopæl: Annemonevej 25 A, Aul

um

Jordpåkastelse: Aulum Kirke v/ Leif M. Mortensen

Ligbrænding: Holstebro

 

Ægtefælle: Maiken Helene Jensen f. Larsen

F. 10-10-1969 Rønne Sogn

Viet: Rådhuse

t Aulum 18-08-1993

 
Jensen, Kjeld Lau (I5550)
 
60  

Carsten Tønnesen var Foged på "Enggaard"(nu kaldet "Gyldensten"), 1650 slotsskriver i Ribe, 1657- 59 kgl. tolder samme sted, Borgmester i Ribe fra 1657 - 1667.

 
Tønnesen, Carsten (I12050)
 
61  

Carsten Worm overtog embedet som præsident i Ribe efter sin far, Mathias Worm, den 13 Feb. 1700

 
Worm, Carsten (I11974)
 
62  

Denne Mand, - der skal have havt et ikke ringe Ord for sin Lærdom, - var en Præstesøn fra Frosten i Trondhjems Stift og født i Aaret 1681. Hans Fader døde, forinden denne Søn endnu v

ar kommen til Verden, og hans Moder Lucie Meldal giftede sig senere med sin 1ste Mands Successor i Kaldet Pastor Søren Hagerup, der saaledes blev Hans Witthes Stedfader og den, der kom til at tage si

g af hans Opdragelse. Efterat have gaaet en Tid paa Trondhjems Skole, blev Witthe Student i Juli 1698, tog i Løbet af de følgende 2 Aar saavel Baccalaureusgraden (i Mai 1699) som den theologiske Att

estats (i Juli 1700), og sluttelig blev han Magister (i Mai 1706). Senere var han «Magister legens» ved Academiet og holdt (ifølge Hatting) gjennem længere Tid «private collegia, der havde besynd

erligt Tilløb af Studenterne og gjorde ham berømmelig ei mindre for hans Lærdom end ulignelige dona docendi et explicandi». Hvad der særlig skal have udmærket denne Mag. Witthes private Undervis

ning, var, at han ved samme ogsaa lagde nogen Vind paa Modersmaalet, der ellers i hin Tid som Regel ganske tilsidesattes for Latinen. Efterat han i Aarene fra 1710 til 1714 havde været Præst til Orl

ogs, blev Hans Witthe sluttelig (12te Marts 1714) kaldet som Sognepræst til Manger paa Nordhordland. 8 barn.

 
Withe, Hans Hansen (I18281)
 
63  

Dep. 1736 fra Bergens Skole, 27/10 1738 cand. theol. h. ill., blev 1743 eft. 3die Lectie Hører i Bergens Skole (til 1744), 15?/3 1748 Miss. ord. for Lyngens Capel i Nordlandene, 1751 pers

. Cap. ved Korskirken i Bergen, 1762 anden res. Cap. s. St., 11/11 1773 suspenderet fordi han uden kgl. Tilladelse copulerede hjemme i Huset, død 5/6 1775. [Sml. Hattings Præstehist., S. 152-4. E. F

rimann, Bergenske Skrib. 1766, 1-18. Erlandsens Geistl. i Tromsø, S. 177. Worms Litt. Lex. 2, 575, 3, 850. Nyerups Litt. Lex. 656.]

 
Whitte, Johan (I18284)
 
64  

Enevold Beregaard var ugift.

 
Berregaard, Enevold (I12008)
 
65  

Location of marriage (marriage withElizabeth New): Pendleton Co., KY

 
Rice, Daniel (I17411)
 
66  

Mathias Olsen Worm var President ( Overborgmester ) i Ribe fra 1667 til 1700, hans søn Carsten overtog hans embede den 13 Feb. 1700.

I 1681 blev Mathias Worm af Kongen (Frederik

d.III) beskikket til Assessor ved Højesteret og i 1694 udnævnt til Justitsråd.

 

 
Worm, Mathias Olesen (I11953)
 
67  

Place of birth: Hampshire Co., VA

Place of death: Harrison Co., KY

 
New, Peter (I16987)
 
68  

Place of birth: Indiana

Place of death: Indiana

 
New, Hattie May (I17425)
 
69  

Søren Nielsen Seerup var præst ved Domkirken i Ribe fra 1685 ( adi. 11 juni 1675 ,ord. 19 nov. 1681), Provst 1686, tit. Stiftprovst Mag. Domrerre Ribe.

 
Seerup, Søren Nielsen (I12020)
 
70  

Søster Worm død som barn.

 
Worm, Søster (I11993)
 
71  

Willum Worm registrerede 1558 - 1670 Kunstkammeret og fra 1681 kendes fra hans hånd en fortegnelse over Christians den 5 guldmedaljer. 1671 var han kongelig bibliotekar, 1673 overinspe

ktør ved Det kongelige Kunst og Modelkammer.

 
Worm, Willum (I11954)
 
72 "Jørgen Jessen From af Aller, var født i Hoptrup Sogn 1730 den 8 Sept. af à gteforældrene Gaardmand Jes Rasmussen From og Maren Jørgens Datter, han giftede sig her i Aller med Pigen Kirsten Peders Datter, og blev Fader til 6 Sønner og 1 Datter, af hvilke 4 Sønner med Datteren efter-lever han opnÃ¥ede en Alder af 80 1/3 Aar." From, Jørgen Jessen Asger (I92242)
 
73 '''Kaldet “Martinus” Nissen. Achelis 2506: Martin Nissen gik i skole i Slagelse, ved universitetet i København 16 maj 1653, 1667 kapellan i Oksbøl, 1676 sognepræst der. Arends II 109, Wiberg II 551, J 1646, DS 1 rk V 350, VI 57f, 70.''' Nissen, Morten (I121401)
 
74 ''viet i Præstegaarden'', hans forlovere: hans bror løjtnant Christian Wildenrath og Henric Weldingh, for hende: hendes far kaptajnløjtnant Kaas og løjtnant Lutzov von Wildenradt, Johan (I103859)
 
75 ("Sandvig"; Mtr. 379c ) Madsen, Ellen Louise (I101806)
 
76 ("Sandvig"; Mtr. 379c) Madsen, Anna Marie Sofie (I101805)
 
77 (1808-1891) Prinsesse Vilhelmine var datter af Frederik 6. og Marie Sophie Frederikke. Hun var gift med prins Frederik (7.) 1828-37 og fra 1838 med hertug Carl af Slesvig-Holsten. Vilhelmines ægteskab med prins Frederik forenede kongehusets to linjer, men det viste sig snart at være ulykkeligt. Det skyldtes ikke mindst Frederiks udsvævende liv med utroskab og druk. Parret blev separeret i 1834 og endeligt skilt tre år senere. I 1838 blev Vilhelmine i stedet gift med Carl af Slesvig-Holsten, som var storebror til den senere Christian 9. Carl deltog imidlertid i 1848 på slesvig-holstenernes side i krigen mod Danmark 1848-1851 (Treårskrigen). Det betød, at Vilhelmines forhold til den danske kongefamilie for en tid blev afbrudt. I 1852 kom det til en forsoning, hvorefter hun påny fik et nært forhold til sin københavnske familie. Prinsesse Vilhelmine Maria af Danmark (I11211)
 
78 (2. vg,) Olsen, Pouline Margrete Kristine (I73674)
 
79 (2. vg,) Olsen, Elisa Katrine Fredrike (I73675)
 
80 (34.) Erichsdatter, Giertrud (I6265)
 
81 (bos. på Sigerstad (nå Fredrikstad))

ABT 1342, (Bolt ?) til Thom og Manvik (og Sandbu?)

Førte våpen med halv lilje og 2 sparrer

DEATH: 13 Mar 1412, Vadstena

 
Bolt, Alv Haraldsen (I2614)
 
82 (D. af Johan Henriksen Kock, Sgp. i Vorbasse, d. 1696). Om hende fortælles der " at hun kjørte med sin Plov, røgtede selv sine Høveder og var undertiden 2 til 3 Dage og Nætter tillige borte i fremmede Sogne om Føde til sig og sit Hus". Præsten selv "holdt Latinskole for fornemme Folks Børn". (4 Sønner, 2 Døtre) Koch, Mariche Johansdatter (I101927)
 
83 (det i parantes har jeg Rie tilføjet)
(Ane Kristine Schou - Johan Henriks farmor skriver selv)
min broder Jens Johan...1808 blev omtrent 24 år. (Jens Johan Schou født ca. 1784?)
min mor død 27. februar 1820 (Schou...)
min faster død 28. august 1838 (Navn? Schou)
vort bryllup 9. november 1822
Karen født 25. oktober 1823
Henrik født 4. januar 1826
Bartoline født 30. februar 1827
Johan født 20. februar 1830
Marie født 7. juni 1832
Henriette født 18. november 1835
Henning Mina født 7. december 1837
Teodor født 19. januar 1840
Marius født 11. april 1843
Henrik død april 1834

på andet stykke papir skriver hun:
Lene rejst til Aarhuus maj 1851 (24 år)
Henriette rejst november 1857 (22 år)
Johan rejst 8. oktober til Kjøbenhavn 1850 (20 år)
Lille henrik født 22. august? 1853 (barnebarn - uægte barn af Johan Henrik)
Laurids født 10. februar 1853 (barnebarn - barn af Bartoline)
Teodor rejst til London 24. april 1860 (20 år)
Mine rejst til Samsø 13. juni 1860 (23 år) 
Løvendahl, Johan Henrik (I88888918)
 
84 (Died In Sailboat Accident) Elmquist, Bernt (I88498)
 
85 (disputed paternity) de Talleyrand-Périgord, Joséphine Pauline (I20131)
 
86 (dræbt) 30. juli 1565 på Fyn i en duel, ægteparret boede i Eckernförde, ligeledes Elsabe i sin enkestand.

 
von Brockdorff, Sivert (I22357)
 
87 (Elysian Burial Gardens), Salt Lake City Wilson, Heber Chase (I112293)
 
88 (enl sonen Fritz ) Har dock inte hittat nån dödsnotis., Sverige Eisfeldt, Friedrich (I630156)
 
89 (F.: Hofjægermester August Willads B. til Valbygaard m. m. og Margrethe Christine Rothe).

Kilder

[S2] Danmarks Adels Aarbog, Thiset, Hiort-Lorenzen, Bobé, Teisen., (Dansk Adelsforening

), [1884 - 2005]., DAA 1954:II:65.

 
Bech, Ellen Sophie Magdalene (I21065)
 
90 (faddrar) Mad. Nitsche, Jomf. K. Kruuse, kiøbmand Jens Monberg, tobaks... Bønneløche og kjøbmand Rasch.

Levde 1834 hos Maria Hjernøe på Fuglholm i Horsens, där hon försörjde sig som

syerska.

1 Ane Kirstine Bierring. Född 1799 Horsens, Skanderborg amt 4). Döpt 1799-03-27 Vor Frelser kirke, Horsens 4). (faddere) Mad. Nitsche, Jomf. K. Kruuse, kiøbmand Jens Monberg, tobaks.

.. Bønneløche og kjøbmand Rasch. Död 1839-05-18 Borchsminde, Hornum, Vejle amt 5). Begravd 1839-05-22 Hornum kirke 5). Konfirmerad 1813-04-25 Vor Frelser kirke, Horsens 4).

Levde 1834 hos Ma

ria Hjernøe på Fuglholm i Horsens, där hon försörjde sig som syerska.

Ankom i april 1834 till Tånum. Avreste 1838 tillsammans med maken till Borksminde i Hornum.

Familj med Christian

Magnus Frederiksen (Född (OMKRING 1803) Odder, Århus amt. Död 1885-12-14 Horsens, Skanderborg amt 9).)

Gartner på Borchsminde

Vigsel (OMKRING 1835).

 
Bierring, Ane Kirstine (I15266)
 
91 (Forældre: Intendant ved skaanske Husarregi-merit Carl Edvard Petterson og Louise von Horn af Rantzien), født 9 April 1871 i Engelholm, tog 1895 Navneforandring, skilt. Rantzien, Ebba Caroline Petterson (I78563)
 
92 (Garnison) Strøm, Samuel Henrik (I121346)
 
93 (Hedder i DBL- fejlagtigt Jørgen Christensen Ørtoft).
Afgang 1838 fra Ø.Hassing til Ørum sogn (nr. 19-22):
Jens Christensen Ørtoft født i Ørtoft i Volstrup Sogn, Alder 38, Huuseier.
Elsabeth Jensdatter født i Katholm i Hellevad Sogn, Alder 24, hans hustru.
Jens Christian Jensen født i V.Glindvad, Alder 2½, deres barn.
Niels Christian Ørtoft født i Gandrup, Alder ½, deres barn.
Bortrejst fra Gandrup til Lille Raunstrup i Ørum Sogn.
Anmærkninger: Intet andet at bemærk end at de i 2 Aar haver forsømt Gudstjenesten og kun een Gang nemlig sidste Søndag (og 1 Altergang). (AO152-)

DDD-1840 hjoerring, Dronninglund, Dronninglund, Teglovnen, , Hus, 104, , FT-1840
Jens Ørtoft, 39 , Gift, , Indsidder Og urmager,
Lissabeth Jensdatter, 25 , Gift, , Hans kone,
Niels Christian Jensen, 2 , Ugift, , Deres søn,

DDD-1845 hjoerring, Dronninglund, Sæby Købstad, Sæbye Kiøbstad, , Algaden, 32, FT-1845
Andreas Aabel, 65 , Enke(mand), , kjøbmand, Sæby
Mathilde Hellena Maria Horthencia, 19 , Ugift, , hans datter, Sæby
Elisabeth Hagerup, 19 , Ugift, , tjenestepige, Sæby
Lars Christian Skou, 37 , Gift, , kjøbmand, Nibe
Elisabeth Cathrine Pallesen, 36 , Gift, , hans kone, Aalborg
Otto Pallesen Skou, 6 , Ugift, , deres søn, Sæby
Rebekka Hellena, 5 , Ugift, , deres datter, Sæby
Hans, 3 , Ugift, , deres søn, Sæby
Wigil Thomas Zacharias Holm, 24 , Ugift, , handelsbetjent, Ugilt sogn, Hjørring Amt
Niels Christensen, 55 , Enke(mand), , tjenestefolk, Bindslev sogn, Hjørring Amt
Mads Christensen, 24 , Ugift, , tjenestefolk, Wolstrup sogn, Hjørring amt
Jens Christian Christensen, 17 , Ugift, , tjenestefolk, Sæby
Mariane Sørensdatter, 25 , Ugift, , tjenestefolk, Wolstrup sogn, Hjørring Amt
Johanne Maria Andersdatter, 24 , Ugift, , tjenestefolk, Sæby
Rassine Fagernich, 19 , Ugift, , tjenestefolk, Sæby
Rebekka Christine Hernqvist, 55 , Enke(mand), , indsidderske, Sverrig
Jens Christensen Ørtoft, 45 , Gift, , uhrmager, Wolstrup sogn, Hjørring Amt
Elisabeth Jensdatter, 31 , Gift, , hans kone, Hellevad sogn, Hjørring Amt
Jensine Christine, 5 , Ugift, , deres datter, Dronninglund sogn, Hjørring Amt
Anthon Marinus, 2 , Ugift, , deres søn, Sæby
Jacob Christian Jensen, 19 , Ugift, , uhrmagerlærling, Dronninglund sogn, Hjørring Amt

DDD-1850 hjoerring, Dronninglund, Sæby Købstad, Sæby, , Algade 39, , FT-1850
Jens Christensen Ørtoft, 50, Gift, , urmager, husfader, Volstrup sogn
Elisabeth Jensdatter, 37, Gift, , hans kone, Hellevad sogn
Jensine Christine Ørtoft, 10, Ugift, , deres barn, Dronninglund sogn
Anton Marinus Ørtoft, 7, Ugift, , deres barn, her i byen
Agathe Jørgine Ørtoft, 4, Ugift, , deres barn, her i byen
Martinus Ørtoft, 2, Ugift, , deres barn, her i byen
Jakob Christian Jensen, 25, Ugift, , urmagersvend, Dronninglund sogn
Maren Jakobsdatter, 62, Enke(mand), , lever af sine midler, husmoder, Hellevad sogn
Kirstine Johanne Jensdatter, 31, Gift, , manden bagersvend, Dronninglund sogn
Jens Nicolai Rasmussen, 3, Ugift, , sidstnævntes barn, Hjørring
Johan Jørgen Rasmussen, 2, Ugift, , sidstnævntes barn, her i byen
Niels Jakobsen Langvad, 57, Gift, , daglejer, husfader, Volstrup sogn
Inger Marie Pedersdatter, 57, Gift, , hans kone, Ø. Hassing sogn, Aalborg amt
Inger Marie Nielsdatter, 13, Ugift, , deres barn, her i byen
Jens Nielsen, 18, Ugift, , deres barn, Volstrup sogn 
Ørtoft, Jens Christensen (I9534)
 
94 (ingen dato)

Kære Ma!

Igaar var jeg i Aarhuus – Forretningsrejse for Dig og mig – i dag igjen for at fölge Bedstemoder Wandborg derud i Besög hos gamle Faurschou – og begge Dage er jeg kommet til det gamle Resultat – at Aarhuus er en jammerlig - spidsborgerlig By – troer Du f. Ex. – det er muligt at opdrive en extra Kaabe i Snit og Udstyrelse – jeg har været hos Sechers – han sendte igaar brune og sorte Kaaber – ganske pæne – til Priis 40 – 50 Kr. – ja der var en sort – kaldet Berliner-Kaabe – som var höiere oppe i Priisen – ganske pæne og nette Kaaber – men ingen som særlig tiltalte mig – jeg vilde have en Extra – hos Vetts var jeg – de sende Dig ogsaa Nogle – egentlige af samme Surdeig – og igjen tykker mig – men husk vel at Du behöver Ingen af dem at tage – dersom Du ikke synes om den – jeg vilde gjerne havt en Figur – Foerværkskaabe til Dig – men der var Ingen paa Lager hverken her eller der – dog kan den Faaes om Du önsker det – Priis cirka 80 Kr – saa gik jeg igjen til Secher og fandt en vateret Figurkaabe – som naturligviis er ligesaa varm – maaske varmere end Foerværkskaabe – men seer vel ikke saa flot ud. – Den vaterede Kaabe kan faaes Lidt större – dersom den tilsendte er vel lille. – Fra Vetts kommer der maaske – dersom den ikke er solgt en graa Kaabe – en af den Slags – som – naar den sees paa en Syepige – vil blive kaldt ganske net – men dersom det er en Grevinde der bærer den – vil blive kaldt chic – og fornem – og jeg veed nu ikke om Du vil være Grevinde – for kun det kan der være Tale om. Agt Dig nu ved Kaaberne – og tag ingen af dem – dersom Du ikke synes om dem – jeg har gjort saa god en Fortale at Du frit kan sende dem Alle tilbage. men forvexle dem ikke for det er ji min private Hemmelighed – at der kommer Kaaber fra to Forretninger.

Det er noget skrækkeligt Skrivemateriale. – Hils dem Alle. –

Din gamle Moster Laura (Kastrup)

Kom i Kasserne med Kaaberne Din Madam og Dig – og tag nærmere Bestemmelse om Pynten – fra Kjærgaard af. – skrevet for gamle Faurschou.

 
Kjeldsen, Anna Margrethe (I77550)
 
95 (kaldtes altid Henneke eller Henning Olufsen, forinden han blev Ridder, men derefter altid Johan) til Søholm (Stevns H.), Skullerupholm (Voldborg H.), Lykkesholm (nu Hofmansgave i Fyn), Jersøre og Rosendorp (Skam H.) etc., mødte 1377 for sin Fader paa Stevns Herredsting, var 1387 Høvedsmand paa Nyborg, forseglede Hyldingen og fik s. A. Havegaard og Egemark i Pant af sin Broder Bjørn, mødte 1390 paa Skiftet efter sin Svigerfader.Hr. Peder Grubbe og solgte s. A. sin Frues Part i Hørningsholm (nu Hørsholm) til Dronning Margrete, der derimod 1391 solgte Lykkesholm til ham, tilbyttede sig 1392 sin Svoger Johannes Grubbes Part i Skullerupholm for sin Part i Grubbeordrup, stiftede 1395 Messer i Heddingemagle Kirke, forseglede 1396 Forliget paa Lindholm om Kong Albrekts Løsladelse og ligeledes s. A. som Ridder det i Assens udstedte Vidne angaaende Forhandlingerne med de holstenske Grever samt Aaret efter Kong Eriks Kongevalg i Kalmar, udkøbte 1397 samtlige sine Medarvinger af Skullerupholm, men solgte 1398 Havegaard og Egemark til Bispen i Roskilde, forseglede sidstnævnte Aar det med Hærmesteren for den tyske Orden afsluttede Forlig, havde 1405 Odense i Pant af Dronning Margrete og forseglede s.A. Forhandlingerne i Flensborg mellem Kong Erik og Kong Albrekt, købte Jersøre af Hr. Hartvig Limbek og 1409 Rosendorp af Henrik Nielsen, stiftede 1411 et Vikarie i Heddingemagle Kirke for sin afg. Frues Sjæl og forseglede den s. A. i Vordingborg afsluttede Vaabenstilstand, var død 1416, da Skiftet holdtes efter ham. Bjørn, Johan Olufsen (I92677)
 
96 (Kilde: Bornholmske Samlinger bind 14., Hovedbibl. Rønne)

 
Ancher, Poul Hansen (I45799)
 
97 (Kilde: kbh. Citadels, 187.). Dreyer, Christopher Friederich (I96454)
 
98 (Kilde: Nikolaj Sadolins web site) Brøchner, Hans Mortensen (I565225)
 
99 (Kilde: Werner Brandstrup Andreasens web site) Brøchner, Kirstine Marie Hansd (I565227)
 
100 (Kilde: Wiberg) Brøchner, Hans Mortensen (I565225)
 

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 ... 1243» Næste»


Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 12.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe 2001-2020.

Opdateres af Johnny Hansen. | EU-persondataforordningen.