Johnnys Slægtsforskning

Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.

Udskriv Tilføj bogmærke

Rapport: Personer: Notater

         Beskrivelse: Personer with associated notes


Match 1 til 50 fra 64242   » Kommasepareret CSV fil

1 2 3 4 5 ... 1285» Næste»

# Person-ID Efternavn Fornavn Fødselsdato Dødsdato Nulevende note Træ
1 I19972        Ja, dato ukendt  Ancestral File Number: G5V4-CX  tree1 
2 I72802        2 nov. 1790  321.

Kilde: Bogen "Vigsø slægter fra Vigsø Sogn".

 
tree1 
3 I72816        Ja, dato ukendt  641.

Kilde: Bogen "Vigsø slægter fra Vigsø Sogn".

 
tree1 
4 I79198        Ja, dato ukendt  St. Thorup  tree1 
5 I80031        22 aug. 1577  Grinderslev Kirke  tree1 
6 I80032        Ja, dato ukendt  Skovsgaard Gods  tree1 
7 I80032        Ja, dato ukendt 

Han var 1577 og 1579 Hofjunker. 1585-87 var han Lehnsmand pêa Dueholm og 1587

en kort tid pêa Bratsberg og Vern² kloster. 1587-91 pêa Visborg og 1592-95 pêa

Skivehus. 1595-97 pêa ¢rum. 
tree1 
8 I80040        1576  Bratskov Gods  tree1 
9 I80044        Ja, dato ukendt  en Præstedatter  tree1 
10 I82305        Ja, dato ukendt  Hadsund Kirkegaard  tree1 
11 I83330          Holmens Kirkegaard  tree1 
12 I83330          Sundby Præstegaard  tree1 
13 I83332          Sundby Præstegaard  tree1 
14 I84735        23 jan. 1769  Ribe Domkirke  tree1 
15 I99841         

 

 
tree1 
16 I102629        Ja, dato ukendt  Name: Sophie Amalia /Krog/  tree1 
17 I128685        18 feb. 1877  Ostorp  tree1 
18 I80031        22 aug. 1577  Eskær  tree1 
19 I6275      1558  1631  Habbedamsgaard  tree1 
20 I6275      1558  1631  Tejn  tree1 
21 I13657      1596  Ja, dato ukendt  Arnager By  tree1 
22 I119927      1600  28 okt. 1673  Halifax, St John the Baptist  tree1 
23 I119927      1600  28 okt. 1673  Dedham, Norfolk County  tree1 
24 I119927      1600  28 okt. 1673  Dedham, Norfolk County  tree1 
25 I19980      1608    Ancestral File Number: G5VS-F2  tree1 
26 I3152      1617  Ja, dato ukendt  Eiker  tree1 
27 I80144      5 okt. 1629  25 jul. 1656  Damsbo Gods  tree1 
28 I71859      1650  Ja, dato ukendt  Skjølstrup  tree1 
29 I12298      1663  Ja, dato ukendt  abt 1663  tree1 
30 I81769      1672  Ja, dato ukendt  Egholm  tree1 
31 I81771      1680  1738  Egholm  tree1 
32 I83331      1 mar. 1684  10 nov. 1758  Sundby Præstegaard  tree1 
33 I83331      1 mar. 1684  10 nov. 1758 

Dicibel i Nykj. F. Latinskole 1689-1703

Immatr. ved Kbhvn.s Univ. 19. juli 1703

Bacc., 18. maj 1705

cand.theol. 6. sept. 1708

Laerer i Theologi 1708-1718

Magister 21. juli 1718

Lektor i Theologi ved Kbhvn.Univ. 1718-1725

Professor i Theologi ved Odense Gymnasium fra 25. juni 1725. 
tree1 
34 I81773      1687  7 dec. 1748  Egholm  tree1 
35 I80501      1715  1775  Lyngsaagaard  tree1 
36 I80501      1715  1775  Langheden  tree1 
37 I80502      2 dec. 1739  1794  Albæk Kirke  tree1 
38 I80502      2 dec. 1739  1794  Voersaakrog  tree1 
39 I90471      1748  25 jul. 1828  Kerteminde Kirke  tree1 
40 I90471      1748  25 jul. 1828 

FT 1787 Kerteminde

Malene Johansdatter, 33 år, gift, hans kone, husmoder,

 

 

Anne har vist mange navne: i et skifte efter hendes mand kalder hun sig selv for Anna Malene Bartesdatter. Præsten skriver ved en fejl Lene Bartsen, men streger det over og skriver Anne Marlene Barth.

Da boet skal deles er der ikke meget tilbage, det bliver datteren Anne Kirstine Pedersdatter og Bådfører Peder Christian Høg der på hans kones vegne deler den ene part 11RD 2 M. 11½ sk.,medens Sømand og Bådfører Christian Frederik Romsøe får den anden halvdel 11RD. 2. Mark 11½ sk.

 

Der er en meget omfattende skifteprotokol ved hendes død, og del penge skal fordeles.Afskrift:

Aar 1828 Søndag den 25 Juni Kl. 10 Formiddag straks efter at det var anmeldt at Baadfører Peter Romsøes Enke Anna Malen Badt i samme formiddag ved døden var afgået, indfandt sig undertegnede Skifteforvaler og Herredsfoged Tralow på Skiftestedet , for at foretage en lovligt Registrering og Vuderringsforretning, efter anmeldte afdøde, til sidste paafølgende Skifte og deling på alle hendes efterladte Børn og Arvinger som anmeldt at være : a. en Datter Anne Kirstine Pedersdatter 46 Aar Ugift. b. en dito Anne Marie Pedersdatter gift med Baadfører Peder Christensen Høeg og c. en søn Christian Frederik Pedersen almindelig kaldt Christian Romsøe 35 Aar, alle her til stæde, ligeledes var mødt, som af Skifteretten antaget Formynder Baadfører Niels Hansen Romsøe alle her af Byen, som Vitterlighed og _?ningsmand af Skifteretten antagen ??? for Skifteretten mødte Chr. Christensen og Mathias Hytter;.Herefter Vuderingen foretaget og beregnet som følger

Indboet 1 bord på ringfod, et madskab, Stol, Kaffekedel, Gryde, i Alkoven en rød og blåstribet dyne, et blaagarnslagen, diverse tilbehør til sengen ialt 10. Rd, 3M, 8 Sk.

så kommer en samlet opgørelse af diverse løsøre som opgøres til 210 Rd. Altså 220 RD. ialt.

Herefter går man over til at at fastslå udeståender:

Diverse pantetilgodehavender af den saligt afdøde Enke tilgode hos Baadfører Johan Due her i byen 150 R. det er også af hende udstedt en opligation til en Gaardmand Ove Jensen på 200 RD. i Huset, men at sønnnen Christian Frederik Romsøe 
tree1 
41 I82543      1 jan. 1748  16 aug. 1820 

Han var 8. barn af statsmanden, lensgreve Adam Gottlob Moltke og født 1. januar 1748, blev sekondløjtnant i marinen 1757, sprang premierløjtnantsklassen over og forfremmedes 1760 til kaptajn, blev 1767 kommandørkaptajn, 1775 kommandør og 1781 kontreadmiral.

 

Blandt hans togter som ung officer kan anføres, at han 1757-58 fulgte kommandør Adam Frederik Lützow på dennes rejse til Konstantinopel. 1768 ansattes Moltke som auskultant i Admiralitetet; året efter rejste han udenlands og udnævntes til generaladjudant. 1770 gik han med schoutbynacht Kaas på togt mod Algier; fra dette hjemsendtes han med efterretninger om ekspeditionens uheldige udfald, fik 2 skibe under sin kommando og sejlede med dem for at forstærke eskadren i Middelhavet, hvor Kaas afløstes af Hooglandt. Under denne og som chef for Linjeskibet «Grønland» foretog han derefter flere krydsture, opbragte skibe og viste sig i det hele meget virksom. Han kom tilbage 1773, foretog det påfølgende år de indledende havneopmålinger til anlægget af Ejderkanalen og blev 1775 assessor i Admiralitets- og Kommissariatskollegiet. 1778 og 80 fulgte han den engelske flåde under en del af dennes krigsoperationer mod franskmændene. 1781 viste han sig ligeledes som chef for linjeskibet Prinsesse Sophie Frederikke ualmindelig driftig ved opbringelse af kapere. Ved kollegiernes adskillelse samme år overtog han stillingen som 3. deputeret i Admiralitetskollegiet. 1782-84 førte han linjeskibet Oldenborg på togt i Middelhavet, hvor han var genstand for megen opmærksomhed ved den sicilianske konges hof. Ved oversekretæren Rosenkrantz' afgang 1788 erholdt han referatet af søetatens sager for kongen. Moltke var i 1784-89 medlem af mange vigtige kommissioner til ordning af marinens forhold.

 

1791 ægtede han Ide Bertha komtesse Raben (5. oktober 1774 på Aalholm Slot - 13. august 1820), datter af Otto Ludvig greve Raben og Henningia f. Buchwald. 1797 fik han afsked med viceadmirals karakter og døde som kammerherre og Storkors af Dannebrogordenen 16. august 1820. Moltke, der 1784 blev æresmedlem af Videnskabernes Selskab, omtales af Baden (Chr. VII's Reg. Aarb. S. 161) som "den brave Moltke", der i Jylland henlevede sine sidste år i en beklagelig sindssvaghed.

 

Kilde:

 

http://da.wikipedia.org/wiki/Adam_Ferdinand_Gottlob_Moltke

 

http://runeberg.org/dbl/ 
tree1 
42 I91703      1752  1796  Hardingstone  tree1 
43 I126239      1755  21 dec. 1814  Hesselager Kirkegaard  tree1 
44 I93687      dec. 1776  jan. 1777 

Fødsel/Dåb: Kirkebog Korsør Skt. Povl sogn, 1753-1833, Opslag 42. (Arkivalieronline).

1776, Løverd. d. 28 Dec, Monsr. Peder Aaris barn, Johanne Kirstine døbt, Mad. Lÿster bar hende og Jomfrue Møller gik hos. Testes; Tolder Winding, Raadmand Braadt og Monsr. Gundersen. 
tree1 
45 I93687      dec. 1776  jan. 1777 

Død/Begravelse: Kirkebog Korsør Skt. Povl sogn, 1753-1833, Opslag 147. (Arkivalieronline).

1777, d. 7 Jan. Monsr. Peder Aaris liden Datter Johanne Kirstine, 2 uger. 
tree1 
46 I93686      30 jun. 1779  2 nov. 1864 

Fødsel/Dåb: Kirkebog Korsør Skt. Povl sogn, 1753-1833, Opslag 49. (Arkivalieronline).

1779, d. 30 Junii, Peder Aaris barn Isaach døbt, Mad. Braadt bar ham og Jomfrue Schiøt hos Oberkigs-Commissaeren stod hos. Testes: Anthon Samuelsen, Bent Mortensen og Monsr. Arboe, Fuldmægtig og Sgr. Marcus Larsen. 
tree1 
47 I93686      30 jun. 1779  2 nov. 1864  Vielse: Kirkebog Skælskør sogn, 1760-1815, Opslag 118. (Arkivalieronline)  tree1 
48 I93686      30 jun. 1779  2 nov. 1864 

Samtlige personer i husstanden

Sorø, Slagelse, Korsør Købstad, Corsøer, Ahlgaden 1, , FT-1787, C6788

Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:

Peder Aaris 50 Gift Hosbonde Kiøbmand

Anna Lisbeth Falch 38 Gift hans Kone

Anna Sophia 12 Ugift deres Datter

Peder Aaris 10 Ugift deres Søn

Anna Kirstine 8 Ugift deres Datter

Isaach Aaris 7 Ugift deres Søn

Henrich Aaris 4 Ugift deres Søn

Hans Aaris 1 Ugift deres Søn

Claus Clausen 22 Ugift Tienestefolk Informator

Andreas Stranby 36 Ugift Tienestefolk Kiøbmands Karl

Peder Larsen 36 Ugift Tienestefolk Gaards Karl

Mads Pedersen 25 Ugift Tienestefolk Gaards Karl

Else Catharina 28 Ugift Tienestefolk Amme

Mette Maria Bandsen 22 Ugift Tienestefolk

Anna Steffensdatter 24 Ugift Tienestefolk

Ole Sørensen 20 Ugift logerende Confardi Matros

Samtlige personer i husstanden

Præstø, Tybjerg, Bavelse, Bavelse Gård, , 1, FT-1801, B8971

Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:

Hans Henrich Freisleben 52 Gift Husbonde Forpagter

Kirstine Magrethe Kisbye 34 Gift Hans kone

Isach Oris 24 Ugift Tjenestekarl 
tree1 
49 I93686      30 jun. 1779  2 nov. 1864 

Samtlige personer i husstanden

Sorø, Vester Flakkebjerg, Skælskør Købstad, Skælskør Købstad, Adelgaden No 23, , FT-1834, C7683

Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:

Isach Aaris 56 Gift tjener i Byen som Avlskarl

Anne Kirstine Nielsdatter 46 Gift Hans Kone

Niels Aaris 23 Ugift Snedkersvend

Hans Aaris 1 Ugift Et Pleiebarn 
tree1 
50 I93686      30 jun. 1779  2 nov. 1864 

Samtlige personer i husstanden

Sorø, Vester Flakkebjerg, Skælskør Købstad, Adelgaden - nordreside, , No 23 F1, FT-1840, C8706

Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:

Isach Aaris 64 Gift Arbeidsmand

Anne Nelsdater 51 Gift Hans kone

Marie Erigsen 17 Ugift Deres Pleiedatter

Hans Aaris 7 Ugift Deres søns barn 
tree1 


1 2 3 4 5 ... 1285» Næste»


Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 12.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe 2001-2019.

Opdateres af Johnny Hansen. | EU-persondataforordningen.