Johnnys Slægtsforskning

Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.

Del Udskriv Tilføj bogmærke

Notater


Match 151 til 200 fra 51,133

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 1023» Næste»

 #   Notater   Knyttet til 
151 1796-1803 Eier af Bonderup, af Meerløsegaard til 1798, 1804 af det adelige Gods Hütten i Slesvig, var Medlem af flere udenlandske videnskabelige Samfund, Kammerjunker, udfoldede en ikke ubetydelig litterair Virksomhed Bruun de Neergaard, Tønnes Christian (I79125)
 
152 1797 Student (priv. dim.), 1801 Prem. lt. i Landeværnet, 1802 (14 Juni) Kaptajn á la suite i nordre sjællandske Landeværnsrgmt., 1803 (9 Sept.) Kaptajn i Artilleriet (Anc. 14 Juni 1802), 1806 (17 Jan.) Kompagnichef i Landeværnet, 1808 (1 Marts) Kompagnichef i Artilleriet, 1809 (10 Nov.) Kammerjunker, 1813 (24 Juli) Afsked, 1835-40 Suppleant til Stænderforsamlingen i Viborg, mødte 1838 her, 1840 (28 Juni) Kammerherre, 1840 (14 Oktober) (Resolution af 15 Maj) optaget i den danske Adelsstand, 1844-48 Medlem af og Formand for Kongsted Sogneforstanderskab, oprettede ved Testamente af 14 Februar 1852 Det Mylius-Aarupgaardske, Det Mylius-Raschenbergske og Det Mylius-Mylenbergske Fideikommis, samt Det Mylius'ske Familielegat. - Legatstifter. de Mylius, Johann Caspar (I78241)
 
153 18 mar 1889, Amager Birk 480/1888
 
Sørvin, Carl Vilhelm (I122786)
 
154 18-11-1810 dopet konf, 31-10-1828 styrmansexamen i Köpenhamn. Pontoppidan, Hans Peter (I83517)
 
155 18. Niels er født den 2. februar 1831 i Gjersbøl. Døbt den 20. februar.

Faddere: Niels Jensens kone Maren Mikkelsdatter, Bedsted. Chr. Nielsens kone Ane Kjerstine Jensdatter, Gjersbøl. Ch

risten Nielsen Kjærs kone Else Nielsdatter, Gjersbøl. Poul Laugesen, Gjersbøl og Kristen Kristensen Bundgaard, Gjersbøl.

Kilde: Agnete Larsen, Øsløs.

 

FT. Snedsted sogn,

Thisted Amt, 1834.

 

FT. Hundborg Sogn og Herred, Thisted Amt, 1870, OP. 6.

Niels Møller Thomsen 38. år., født Snedsted Sogn. Ane Kirstine Jensen 30. år., født Thisted Lan

dsogn. Thomas Nielsen Thomsen 2. år. født Hundborg Sogn. Karen Marie Nielsen Thomsen 1. år. født Hundborg Sogn. Thomas Nielsen 69. år., fader til gårdmanden, på aftægt, født Snedsted Sogn.

 

FT. Hundborg Sogn og Herred, Thisted Amt, 1880, OP. 75. Hundborg 6. hus.

Niels Møller Thomsen 49 Gift husfader lever af sin jordlod Gjersbøll Snedsted Sogn

Ane Kjersti

ne Jensen 40 Gift hans kone Sjørring

Thomas Nielsen Thomsen 12 Ugift deres børn Her i Sognet

Karen Marie Thomsen 11 Ugift deres børn Her i Sognet

Jens Møller Thomsen 9

Ugift deres børn Her i Sognet

Inger Møller Thomsen 7 Ugift deres børn Her i Sognet

Thrine Møller Thomsen 5 Ugift deres børn Her i Sognet

Kjerstine Møller Thomsen 2 Ugi

ft deres børn Her i Sognet

Otto Møller Thomsen 2 Ugift deres børn Her i Sognet

 

 
Thomsen, Niels Møller (I72434)
 
156 1801

Folketælling Allinge Sandvig - Vestergade - No. 52 (?)

Hans Olsen Stub, 62 aar, 2. ægteskab, gaardarbejde + avling
Margrethe, 39 aar, 1. ægteskab, hustru
Ole, 12
Thor, 10
Margrethe, 8
Hans Jørgen, 2

 
Thorsdatter, Margrethe (I6683)
 
157 1801 skriverkarl hos byfogeden i Mariager. Var godsforvalter på Vindum Overgaard, da han i 1805 blev gift med Phillipine Cathrine Sabro. De har boet på Duelund ved Kjellerup. Købte i 1812 den 10 td

r hartkorn store gård Kjærsgaard for 35.000 rigsdaler.

 
Sjørslev, Just (I18900)
 
158 1801-1810 til Annebjerggaard i Ods Herred, ses også som Frands Trojel, Franz Wilhelm (I127165)
 
159 1804 student Nyborg, 1808 cand. theol., 1818 præst i Ørslev og Solbjerg, Holbæk amt, 1832 provst, 1840 præst i Ubby, Holbæk amt, 1842 amtsrådsmedlem, 1845 Riddr Db. Beck, Johan Philip Hunæus (I14237)
 
160 1805 lærer i Falsled nær Faaborg.

22 aug 1805 degn og lærer paa Lyø, som ligger nær svigerforældrene i Faaborg.
Præstekonen her var fra Veflinge, og øen hørte under samme gods.
Kilde: L. Vesten: Slægten Winther fra Tislund. s 45, 81-. 1909/1911.


 
Winther, Mads (I28577)
 
161 1806 køber han ejendommene Torvet 2/Algade 51 Matr. nr. 121 Korsør Bygrunde (gl. matr. 51) og Torvet 4 Matr. nr 121b Korsør bygrunde (gl. matr. nr. 51) ejendommene bliver 1830 solgt til H. F. Dahl. Aaris, Peder Pedersen (I93681)
 
162 1806-1813 - Studierejse til bl.a. Tyskland, Frankrig og Grækenland
1815-1818 - Gammel Strand 40
1818-1827 - Ophold i bl.a. Italien, Frankrig og England
1827-1831 - Paris, Frankrig
1831-1832 - London, England
1832-1834 - Vestergade 7
1835-1842 - Nørregade 20 
Brøndsted, Peter Oluf (I114604)
 
163 1807 Fenrik uden anciennitet
1808 karakt. Premierløitnant
1810 Premierløitnant ved 2. Trondhjemske Infanteri Regiment 
von Krogh, Stie Tønsberg Schøller (I74664)
 
164 1808 14 Febr, Skolelærer? Jens Jensen Agries og Inger Jacobsdatters af Rostved Søn Jens, fød den 7 January. Ane Margrethe Sørensdatter af Rønde bar ham, og Jacob Jørgen(sen) af Rogholm(Rågho

lm), Jørgen Jacobsen af Rønde og Jørgen Rasmussen af Thorsager vare faddere.

 
Jensen, Jens (I46317)
 
165 1808 Fænrik a la suite ved slesv. Jægerkorps, 1809 Sekondløjtnant, 1813 Premierløjtnant, 1815 afsk., 1817 karakt. Kaptajn, 1842—46 Medlem af østifternes Stænderforsamling. von Buchwaldt, Frederik til Anneberggaard (I125362)
 
166 1809 Den 3. april meldte jeg ægteskab Søren Thomsen på Knudseje og Kirsten Christensdatter samme sted. Forlover ?(best man)? Søren Bierringgaard i Carmisholt og Ole Gregersen i Langholt. Thomsen, Søren (I107832)
 
167 1810
Nr. 373.

Nørre Herred Bog 3

Side 410b. 1810. 26. Okt.

Hans Larsen, 3. Sg.g. Klemensker

Og Karen Jørgensdatter.

Arvinger efter Hans Larsen. 2 brødre, 2 søstre.

A: Esper Larsen, død. 3 søn.1 dat.
1: Anders Espersen, myndig, Aakirkeby.
2: Lars Espersen, myndig, Rønne.
3: Haagen Espersen, myndig, 28. Sg.g. Klemensker.
4: Marthe Espersdatter, enke, efter afg. Christen Nielsen, Klemensker.

B: Thor Larsen, død. 2 søn. 4 døt.
1: Jørgen Thorsen, myndig, Allinge.
2: Lars Thorsen, myndig, Allinge.
3: Kirstine Thorsdatter, gm. Ambros Jensen, Allinge.
4: Margrethe Thorsdatter, gm. Hans Stub, Allinge.
5: Ane Thorsdatter, gm. Hans Pedersen.
6: Karen Thorsdatter, gm. Jørgen Pedersen, Kokkelykken, Allinge.

C: Bodil Larsdatter, død. 1 søn. 3 døt.
1: Niels Hansen, udb. Østerlars.
2: Karen Hansdatter, enke, efter afg. Anders Hansen, Vestermarie.
3: Marie Hansdatter, enke.
4: Kirstine Hansdatter, enke, efter afg. Hans Rottersteen, Østermarie.

D: Ane Larsdatter. Død. 2 søn.
1: Hans Jespersen, myndig. Lille Biergaard, Vestermarie.
2: Jesper Nielsen, myndig, Vestermarie.

Arvinger efter Karen, Hans Larsen. 3 søn. 4 døt.

E: Ole Jensen, myndig, Vestermarie.
F: Jørgen Jensen, myndig, Nyker.
G: Jens Jensen Schou, myndig, Bjørnegaard grund, Klemensker.
H: Elisabeth Kirstine ?, gm. Jens Hansen, 4. Sg.g. Klemensker.
I: Ane Cathrine ?, gm. Hintze Tommesen, 20. Sg.f. Klemensker.
J: Karen Margrethe ?, gm. Hans Dam, 23. Sg.g. Klemensker.
K: Barbara Jensdatter, f. 1785. Vµrge: Christen Kofod, Duebjerg, Klemensker.

 
Larsen, Hans (I6702)
 
168 1810
Side 412b. 1810. 3. Nov.
Ane Larsdatter, enke, 55. Sg. Klemensker
Afg. Hans Larsen. 
Larsen, Hans (I6702)
 
169 1810 NEW JETHRO Gallatin County KY 187 31201-02101-00 Federal Population Schedule KY 1810 Federal Census Index KYS1a2280331

 
New, Jethro (I16680)
 
170 1810, Nr. 373, Nørre Herred Bog 3
Side 410b. 1810. 26. Okt.
Hans Larsen, 3. Sg.g. Klemensker Og Karen Jørgensdatter.
Arvinger efter Hans Larsen. 2 brødre, 2 søstre.

A: Esper Larsen, død. 3 søn.1 dat.
1: Anders Espersen, myndig, Aakirkeby.
2: Lars Espersen, myndig, Rønne.
3: Haagen Espersen, myndig, 28. Sg.g. Klemensker.
4: Marthe Espersdatter, enke, efter afg. Christen Nielsen, Klemensker.
B: Thor Larsen, død. 2 søn. 4 døt.
1: Jørgen Thorsen, myndig, Allinge.
2: Lars Thorsen, myndig, Allinge.
3: Kirstine Thorsdatter, gm. Ambros Jensen, Allinge.
4: Margrethe Thorsdatter, gm. Hans Stub, Allinge.
5: Ane Thorsdatter, gm. Hans Pedersen.
6: Karen Thorsdatter, gm. Jørgen Pedersen, Kokkelykken, Allinge.
C: Bodil Larsdatter, død. 1 søn. 3 døt.
1: Niels Hansen, udb. Østerlars.
2: Karen Hansdatter, enke, efter afg. Anders Hansen, Vestermarie.
3: Marie Hansdatter, enke.
4: Kirstine Hansdatter, enke, efter afg. Hans Rottersteen, Østermarie.
D: Ane Larsdatter. Død. 2 søn.
1: Hans Jespersen, myndig. Lille Biergaard, Vestermarie.
2: Jesper Nielsen, myndig, Vestermarie.

Arvinger efter Karen, Hans Larsen. 3 søn. 4 døt.
E: Ole Jensen, myndig, Vestermarie.
F: Jørgen Jensen, myndig, Nyker.
G: Jens Jensen Schou, myndig, Bjørnegaard grund, Klemensker.
H: Elisabeth Kirstine ?, gm. Jens Hansen, 4. Sg.g. Klemensker.
I: Ane Cathrine ?, gm. Hintze Tommesen, 20. Sg.f. Klemensker.
J: Karen Margrethe ?, gm. Hans Dam, 23. Sg.g. Klemensker.
K: Barbara Jensdatter, f. 1785. Værge: Christen Kofod, Duebjerg, Klemensker.

 
Thorsdatter, Margrethe (I6683)
 
171 1811 Alder ?~41? Ejendom Beskrivelse fra registrant Hjørneejendommen opstod ved udstykningen af Kongensgade som resten af den østre af de 2 gårde mod Vestergade, som bidrog til udtykningen. Kammerraad Hillerup havde købt gården i 1846 og stod for den første udstykning 1847-48. Efter yderligere udparcellering afhændedes restejendommen mod Vestergade i 1851 med en del af den ældre bebyggelse til blikkeslager Kiesling, som s.å. af nyt opbyggede forhuset mod Kongensgade som 19/20 fag 2 etager og kælder af grundmur med tegltag, til butik, beboelse, port og værksted (endnu under arbejde nov. 1851) mens 9 fag af den ældre forbygning foreløbig blev stående mod Vestergade. Det ældre bindingsværks sidehus i øst med 13 fag 2 etager ombyggedes og indrettedes til tobaksfabrik og kamre. Senest i 1882 blev ejendommen overtaget af købmand Johannes Valeur, som i 1889 ved arkitekt N. P. Jensen lod forbygningen mod Kongensgade påbygge en tredie etage, samt et rundt bindingsværks tårn over hjørnet, og som endelig i 1893 lod forhuset mod Vestergade ombygge i 3 etager grundmur efter en let indrykket vejlinie, hvorefter ejendommen erhvervede sin nuværende ydre skikkelse. Før udstykningen bestod gården af et forhus på 19 fag 2 etager med 9 fag tilbygning mod gården, et 2-etages sidehus mod øst og et tværhus på 15 fag 2 etager, alt i gammelt egebindingsværk. Gården tilhørte i 1683 rådmand Niels Gorm. I 1743 Cancellieraad Lor. Petersen. I 1761 ejedes gården af naboen, Justitsraad Baar og beboedes af Mr. Hüllerup. Fra begyndelsen til midten af 1800-tallet var her gæstgiveri ejet af Gullich Strøm efterfulgt af Samuel Strøm. Strøm, Samuel Henrik (I121346)
 
172 1812 løjtnant á la suite ved Husarreg., gjorde 1813 tjeneste ved Auxiliærkorpsets husareskadron under marskal Davout, udmærkede sig i slaget ved Sehested, 1816 v. 4. Auxiliærkorps i Frankrig, 1819 (20. jan. ) premierløjtnant, 1830 (31. mar. ) sekondritmester, 1835 (17. febr. ) eskadronschef, dekoreret med: RA (18. maj 1814), D. M. * (4. jan. 1835), ugift. Juel, Niels Krabbe (I27504)
 
173 1813 Sekondløjtnant i Søetaten, 1820 Premierløjtnant, 1831 Kaptajnløjtnant, 1840 karakt. Kaptain, 1841 R.*, 1848 karakt, og 1849 virkelig Kommandørkaptajn, 1851 Kommandør, 1856 D. M., 1858 Orlog

skaptajn, afsk. 1861, s. A. C.

 
von Ellbrecht, Carl Ludvig (I43476)
 
174 1817 indskr. i Roskilde adelige jomfrukloster. Arenfeldt, Engelke Charlotte (I43489)
 
175 1819 No 173, Ægte, 4 Mart, hjemmedøbt 5 Mart, Christian Caspersen, Tienstekarl Casper Christiansen af Langballe og Inderste Mette Marie Andersdatter af Odder, d 20 April, Tienstepigerne Mette Pedersdatter og Ane Michelsdatter af Odder, Huusmand Peder Rasmussen og Sejer Pedersen af Østergaards Mark. Caspersen, Christian (I46307)
 
176 1820
Fra Klemensker Kb. (2-92-2 8/20 #4) citeres frit:
Ungkars Mads Andersen Rømer, 22 aar af Nylars s.
Pigen Benditte Kirstina Larsdatte, 22 aar.....(?)
Resten ulæseligt paa min kopi.
En bedre maa fremskaffes.

 
Hansdatter, Benditte Kristine (I100664)
 
177 1820 (24. aug.) - 1821 (8. okt.) på besøg i Latinamerika, Vestindien og New York, fra rejsen eksisterer flere indberetninger, ligesom han 1822 (22. april) indsendte kort og farvandsbeskrivelse over adskillige havne i Sydamerika m.v., s.å. (26. april) tilladelse til i 4 å 5 måneder at rejse til bl.a. Stockholm, s.å. (7. juli) auskultant i konstruktionskommissionen.

1823 (25. juni) tilladelse til atter at gå i fransk tjeneste, 1823 premierløjtn., 1825 (22. juli) afsked fra den franske marine og havde modtaget ordenen »Pour la mérite militaire*, 1826 (1. jan.) indrulleringsofficer i Tønder, s.å. fører af dampskibet Kiel, 1827-1828 næstkom. i briggen Skt. Jan til Vestindien, 1828-1829 lærer ved Søkadetakademiet, 1831 (1. jan.) - 1852 (27. jan.) medl. af Konstruktions- og Regleringskommissionen, 1834 (25. jan.) kaptainløjtn., 1836 m. linjeskibet Skjold, 1837 chef for dampskibet Kiel til disposition for kongen, 1840-1841 næstkom. på fregatten Bellona til Sydamerika, 1841 (13. febr.) kaptajn, 1842 (28. juni) kammerherre, 1844 chef for korvetten Flora, hentede kronprins Frederik Carl Christian hjem fra Færøerne, 1845-1847 chef for korvetten Gaiathea under dens berømte jordomsejling, hvor formålet var at overvære afleveringen af de danske besiddelser på det indiske fastland, Tranquebar og Serampore, efter hjemkomst bl.a. sendt til Kiel m. dampskibene Hekla og Skirner, april s.å. næstkom. i esk. ved hertugdømmernes østkyst (tfl 6. aug.), derefter chef for blokadeesk. i Nordsøen, 1848 (6. aug.) kommandørkaptajn, 1849 atter chef for blokadeesk. i Nordsøen.

1850 chef for esk. ved Hertugdømmernes østkyst, 1852 medl. af Folketinget, s.å.(6. okt.) kommandør, s.å. (31. dec.) kontreadmiral, s.å. (fra 27. jan.) -1854 (12. dec.) marineminister, blev som medl. af ministeriet Ørsted tiltalt for rigsretten, men frifundet, 1856 (7. juni) chef for Søofficerskorpset, 1860 (24. febr.) - 1863 (31. dec.) atter marineminister, 1864 (18. jan.) karakt, viceadmiral, s.å. sendt i særlig mission til Napoleon 3. for at anmode om hans støtte, ligeledes udsendt til Kina for at ratificere handelstraktat, 1866 præses i Generalkrigsretten, s.å. (24. sept.) flådeinspektør, 1868 (4. juni) afsked og tillagt rang som gehejmekonferensråd.

(1828 R*), (3. dec. 1847 K*), (3. okt. 1848 D.M.), (18. aug. 1858 S.K.*) (S.Sv.3) (R.St.A.2*), (N.St.O.2 % (F.M.M.3)


 
Bille, Steen Andersen (I114131)
 
178 1820 grådejer Bygvraa. Fremstillet i Fjelstrup K. 7 DEC 1794. Død 59 år og næsten 2 md. gammel. Gift efter kgl. confession af 6 JUN 1820. From, Simon Hansen (I92487)
 
179 1820 NEW JETHRO Gallatin County KY 120 No Township

Listed Federal Population Schedule KY 1820 Federal Census Index KY3535409

 
New, Jethro (I16680)
 
180 1821 No 1, 26 Febr, Maren Caspersdatter, Casper Christiansen Gaardmd og Mette Marie Andersdatter i Hinnedrup, 20 April, Jens Jensen og Niels Hansen Huusmænd i Hinnedrup, Rasmus Johansen og Maren N

ielsdatter, Tienstepige paa Wilhelmsborg og Anna Magrethe Sørensdatter Tienstepige i Odder.

 
Caspersdatter, Maren (I46308)
 
181 1821 Sekondløitnant ved Holstenske Lansener Regement
1831 indtraadt i nr.
1832 karakt. prenierløitnant
1841 Ritmester anciennitet
1842 Afsked som Sekondritmester
1848 Meldte sig i tjeneste
1851 R* 
von Krogh, Niels (I74669)
 
182 1821, 1822, 1824 og 1825 er Jens kirkeværge i Rind Sogn. Ved folketællingen 1860 ses han at være på aftægt hos sin søn Niels Jensen på Elmholt i Rind Sogn. Dynesen, Jens (I7523)
 
183 1822-07-12 ansöktes om urarva konkurs, faderns dödsbo. Proclamadag 1823-01-27, Dom 1823-05-10. Som kurator hade kammarmusiker J Preusmark utsetts. (Källa: Tidigmoderna konkurser) du Puy, Edouard (I116091)
 
184 1823
Fra Allinge Sandvig Kb. (2-90-2 3/6) citeres:
Ungkarl Thor Hansen Stub, Sømand. 31 aar af Allinge d. 1.2.1823 i Allinge Kirke viet til:
Else Cathrine, Hans Hansen Holms Datter
Forlovere:
- Ole Hansen Stub og
- Hans Hansen Holm af Allinge 
Stub, Thor Hansen (I6696)
 
185 1823 No 1, 17 Januarii, Anna Marie Caspersdatter, Casper Christiansen huusmand og Matte Marie Andersdatter i Hinnedrup, 30 Martii, Peder Mikkelsen ??? og Rasmus Nielsen Tjenstekarl ??? i Hinnedrup, Maren Pedersdatter huusmandskone paa Odder In??? og Anna Povelsdatter Husmandskone paa Hinnedrup In???.

FT1840:
aarhus, Hads, Odder, Fillerup Bye, en Gaard, 12, FT-1840, B3449
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Olle Nielsen 32 Gift Gaardmand
Else Andersdatter 29 Gift Hans Kone
Rasmus Henrichsen 26 Ugift Tjenestefolk
Jens Marius Sørrensen 16 Ugift Tjenestefolk
*Anne Marie Caspersdatter 19 Ugift Tjenestefolk
Jens Jensen 36 Gift Aftægtsmand
Marren Nielsdatter 38 Gift hans Kone
Rasmus Jensen 5 Ugift Deres Børn
Zidsel Jensen 2 Ugift Deres Børn
Michel Jensen 1 Ugift Deres Børn

FT1845:
aarhus, Hads, Odder, Snærild By, gård, 26, 1, FT-1845, B2751
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Rasmus Jørgensen 37 Gift gårdejer Her i Sognet
Mette Pedersdatter 53 Gift hans kone do
Mogens Rasmusen 38 Ugift tjenestekarl do
*Ane Marie Caspersdatter 23 Ugift tjenestepige Tulstrup, Aarh.
Amalia Nielsen 16 Ugift tjenestepige Fruering, Skandbg. 
Caspersdatter, Anne Marie (I46302)
 
186 1823 – 1829 Amaliegade 22
1830 – 1832 Bredgade 32
1833 – 1842 Bredgade 45
1843 Store Kongensgade 59
1844 – 1846 Bredgade 30
1847 – 1855 Dronningens Tværgade 4
1856 Amaliegade 39 (nedrevet)
1857 – 1869 Amaliegade 14
1870 Kongens Nytorv 4
1871 – 1883 ikke undersøgt endnu! 
Bille, Steen Andersen (I114131)
 
187 1823:
Forældrene har en kælderbeværtning beliggende Brogaden (Christianshavn), København  
Pätges, Johanne Luise (I94549)
 
188 1826 (25. maj) DM, 1827 (14. juli) generalguvernør ad interim, 1828 (1. nov.) K*, 1835 (17. jan., fra 1. jan. 1836) generalguvernør, 1836 (28. okt.) SK (Symb.: Plus esse quam videri), 1846 rang som ekscellence (1. kl. nr. 13), 1848 (6. juli) nedlagt regeringen under oprøret, 1851 (5. febr.) af en kommissionsdomstol fradømt embedet, 1852 (29. april) frifundet ved højesteret, s. a. (25. maj) afsked i naade og med pension (F.Æ.L.2) (H.G.2) (Sp.I.K.l) (Sp.M.F.4). von Scholten, Peter Carl Frederik (I82004)
 
189 1826 - Højbro Plads 21
1827 - Vestergade 14
1828–1831 - Højbro Plads 4
1832 - ikke opført i vejviseren!
1833 - Gammel Strand 28 (nedrevet)
1835–1838 - Hauser Plads 10
1839–1846 - Skindergade 32
1847–1872 - Højbro Plads 4


 
Algreen-Ussing, Tage (I632923)
 
190 1827 (3- juni) artillerikadet, 1830 (4. april) stykjunker, s. a. (1. juni) kadet, 1832 (7. maj m. anc. fra 19. dec. 30) sek.lt. á la suite i 1. jydske inf. rgmt., 1833 (3. juni) i nr., 1836 (14. juli) á la suite ved jydske rgmt. lette dragoner, 1839 (3. april) i nr., 1840 (22. maj) hofjunker, s. a. (28. juni) kar. premierlt., 1841 (27. marts) kammerjunker, 1842 (1. juli) premierlt. i 4. dragonrgmt., 1849 (22. jan.) ritmstrs. anc., 1850 (6. okt.) kar. ritmstr., 1852 (28. maj) ritmstr. II, 1854 (6. april) ritmstr. I i husarrgmt., 1856 (3. nov.) forsat til 4. dragonrgmt., 1862 (28. febr.) kar. major, s. a. (6. okt.) R*, 1864 (19. dec.) afsked, 1869 (12. aug.) kar. oberst. Lillienskjold, Carl Anton Frederik (I104111)
 
191 1828 No 9, Uægte, 28 December født, Niels Johansen, Moderen Johanna Marie Johannesdatter Svane i Rantzausgave Skovhuus som erklærede at afdøde Tjenestekarl Niels Johansen paa Rantzausgave er Fa

der til dette Barn, 29de Martii 1829 døbt i Kirken, Johannes Pedersen Svane, Christen Pedersen, Peder Andersen alle 3 Huusmænd i Rantzausgave Skovhuuse, Anna Marie Mortensdatter, Tjenestepige hos Hr

: Martini paa Rantzausgave og Maren Johannesdatter Boelmandskone paa Balle Mark.

 

Niels Johansen kommer i pleie hos Abellone Johansdatter.

 

FT1834:

aarhus, Had

s, Hvilsted, Rantzausgave Huuse, et Huus, 66, FT-1834, B3623

Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:

Johan Pedersen 69 Enke(mand) Aftægtsmand

Abell

one Johansdatter 27 Ugift hans Barn

Jensine Jensen 3 Ugift hendes Barn

Niels Johansen 6 Ugift Pleiebarn

 

i FT1840 er han tilbage hos moderen og hendes nye famil

ie.

 
Johansen, Niels (I46324)
 
192 1829
Fra Allinge Sandvig Kb (2-90-3 6/9 pag. 74a #8) citeres:
Thor Hansen Stub, 38 1/2 aar død 29.12.1829
Begravet 4.1.1930
Jvf. Reg.: Pag. 99 no. 97 
Stub, Thor Hansen (I6696)
 
193 1829 No 3, 1 October født, 22 November døbt i kirken, Matte Casparsdatter, Caspars Christiansen Huusmand og Mette Marie Andersendatter i Hinnedrup, Jonaz SørensenGaardmand i Hinnedrup, Seier Ped

ersen Huusmand i Skaade, Andreas Wohs(Woss) Sadelmager og Jens Nielsen i Svinballe, Mette Pedersdatter Gaardmandskone i Snerild(Snærild) og Kirsten Nielsdatter Gaardmandskone i Hinnedrup.

 
Capersdatter, Mette (I46312)
 
194 1831 en Tid fungerende Udenrigsminister, Medlem af Komiteen for raadgivende Stænders Indførelse, 1840. Ordensvicekansler, 1843 Ordenskansler, solgte 1846 Valbygaard, 21 Marts 1848 afsk. som Justitsminister og Kancellipræsident, Kgl. Bankkommissær og Medlem af Missionskollegiet, Vaisenhusdirektionen og Kvægsygekommissionen, s. A. Overkammerherre. von Stemann, Poul Christian (I577734)
 
195 1831-1847 Trinitatis Fredericia, opslagb 188 nummer 1 Uldall, Marie Charlotte Frederikke (I21091)
 
196 1833 No 347, d 2 Marti hjemmedøbt samme Dag, Anne Grethe Caspersdatter, Huusmand Casper Christiansen og Mette Marie Andersdatter af Balle Mark, Barnet Død d 4 Marti. Caspersdatter, Anne Grethe (I46316)
 
197 1834
Bornholm, Vester, Nyker, 14. Vornede, , et Huus, 35, FT-1834
Mads Andersen, 35, Gift, , Huusmand, og Fiskere,
Bendicte Kirstine, 36, Gift, , Hans Kone,
Margrethe Antonette, 14, Ugift, , Deres Børn,
Karen Marie, 9, Deres Børn
Hans Madsen, 7, Deres Børn
Jens Madsen, 4, Deres Børn
Lars Peter, 14, Deres Børn
Stine Jensdatter, 40, Ugift, Spinderske 
Hansdatter, Benditte Kristine (I100664)
 
198 1834 - Folketælling - Allinge Sandvig : No. 36. side 217 (Vestergade)
Olle Hansen Stub, 45, g, Avlsbruger
Ane Marie Grønbech, 44, g, hans Kone
Margrethe Stub, 72, Enke, hans Moder
Magrethe Kirstine Stub, 11, Hans Broderdatter

 
Thorsdatter, Margrethe (I6683)
 
199 1834 No 19, d 21 Juni, Laursine Caspersdatter, d 24 August døbt i kirken, Indsidder Casper Christiansen og Mette Marie Andersdatter af Balle Mark, Huuskone Kirsten Sørensdatter af Balle og Pigen

Ane Marie Caspersdatter af Snærild, Huusmand Peder Skræder, Tjenstekarlene Søren Pedersen af Balle og Rasmus Pedersen af Snærild.

 

FT1850:

aarhus, Hads, Odder, Snærild, en

Gaard, 22, FT-1850, B8111

Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:

Rasmus Jørgensen 42 Gift Gaardmand og Huusfader Her i Sognet

Mette Pedersdatter 58

Gift Hans Kone Her i Sognet

Rasmus Pedersen 35 Ugift Deres Tjenestefolk Her i Sognet

Laursine Caspersen 16 Ugift Deres Tjenestefolk Her i Sognet

 
Caspersdatter, Laursine (I46313)
 
200 1834 pensionær hos præstefamilien HJORT. Pontoppidan, Ludvig Christian (I93405)
 

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 1023» Næste»


Hjemmesiden drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2021.

Opdateres af Johnny Hansen. | EU-persondataforordningen.