Johnnys Slægtsforskning

Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.

Del Udskriv Tilføj bogmærke

Notater


Match 201 til 250 fra 51,133

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 1023» Næste»

 #   Notater   Knyttet til 
201 1834-62/227 Mohr, Jørgen Didrick (I630405)
 
202 1835 cap. i Smidstrup, 1843 præst i Estvad og Rønbjerg, 1867 Patient paa Sindssygeasylet ved Aarhus Gad, Theodor Nonus (I123626)
 
203 1836-1856 - 16-1 Troelsen, Jens (I117691)
 
204 1837 No 19, d 28 Mai, Ane Grethe Caspersen, døbt i kriken d 6 August, Indsidder Casper Christiansen og Mette Marie Andersdatter af Balle Mark, Tjenstepigerne Maren Caspersdatter af Odder og Ane Ma

rie Caspersdatter af Snærild, Indsidder Andreas Woss af Balle, Tjenstekarlene Christian Caspersen af Snærild og Christian Pedersen af Balle.

 
Caspersen, Ane Grethe (I46315)
 
205 1839 sekondløjtnant i Marinen, afsked 1842, paany ansat s. aa. afsked med kaptajnløjtnants karakter 1855, s. aa. stempelpapirforvalter i Holsten, 1864 medlem af Folketinget og Rigsraadet. de Roepstorff, Johan Louis Adolph (I125292)
 
206 1840 Census - Decatur County, Indiana.

1850 Census - "Thornton Mesengo", Ripley County, Indiana.

1860 Census - not found.

1870 Census - "Thos. Mozing[o]" Scotland County, Missouri.

* Decatur County, Indiana, Patent # 30411, 1 August 1839, 40 Acres, Description: NWNE 25/ 10-N 10-E No 2nd PM 
Mozingo, Thornton Thomas (I18555)
 
207 1840 Dekanesse paa Vallø. von Stemann, Margrethe Wilhelmine (I577727)
 
208 1840 HE WAS A STUDENT IN AARHUS K¢BSTAD b. 1815 SHOWS A SISTER JOHANNES DAHL SAME TIME Dahl, Frederik Anton Birch (I19765)
 
209 1840 Kammerjunker, 1844 (23 Febr.) Toldkasserer i Frederikssund, 1859 (23 Juli) Toldforvalter sst., 1862 (2 Okt.) Toldforvalter i Næstved, 1867 (26 Maj) Kammerherre, 1878 (1 April) Afsked og (2 April

) R*.

 
Løvenskiold, Baron Carl Eggert Georg (I43526)
 
210 1840 No 28, d 19 Juli, Cathrine Caspersen, døbt i kirken d 30 August, Indsidder Casper Christiansen og Mette Marie Andersdatter af Balle Mark, Tjenstepigerne Ane Marie Caspersdatter af Torrild og

Maren Caspersdatter af Assendrup?, Gaardmand Rasmus Sørensen, Tjenstekarl Mayers ??? af Snærild og Skomagersvend Søren Peter Pedersen af Balle.

 
Caspersen, Rasmine (I46314)
 
211 1841
Fra Allinge Sandvig Kb. ( 2-90-4 7/7) citeres frit:
Margrethe Stub død 19.2.1841
Hans Olsen Stubs Enke i Allinge
Født i Olsker
Hendes fader hed Thor Larsen
78 aar. gl.
Jvf.Reg.: 66 No. 73

 
Thorsdatter, Margrethe (I6683)
 
212 1841
Skp. HB no 9; pag 171 el. 191: "Aar 1841, d. 19.2. anmeldte borger Ole Stub i Allinge sin moder undentagskone Margrethe, Hans Olsen Stubs død sst..
De ubetydelige ejendele hun efterlader sig tilfalder efter oprettet undertagskontrakt....(-)..."
If. Kb. Allinge Sandvig var hun 78 aar ved begravelsen. 
Thorsdatter, Margrethe (I6683)
 
213 1841 (30. sept.) fik congé fra det tidspunkt, da gesandten, greve Reventlow, ankom til London (28. nov. s.å.), da gesandtskabsposten ved det nederlandske hof ophævedes 1842 blev an til 1847 permanent chargé d'affaires i Haag, fik 1845 (22. nov.) p.g.a. hustruens svagelighed congé til foråret 1847,1847-1862 gesandt i Wien, 1851 kommissær ved Notabelforsamlingen i Flensborg, 1851-1852 i ekstraordinær mission til Berlin, 1852 (8. aug.) atter overordentl. gesandt og befuldm. minister, 1857 efterfulgte faderen som lensgreve til grevskabet Brahesminde, 1862 (25. marts) forlangtes oplysning om hans forhold i den holstenske sag, s.å. (12. maj) blev gesandten anmodet om at tage sin afsk., 1862 (4. juni) ved kgl. resolution afskedigelse fra 1. juli s.å., s.å. (25. juni) pensionen fastsat til 3.000 rigsdaler om året, 1864 (28. febr.) tilbød han kongen sin pension, så længe krigen varer.
(Ø.J.Kr.l.), (Pr.R.0.1.) (R.St.A.l.) (N.E.K.2.).

Fra ham stammer linjen Bille Brahe Selby 
Bille-Brahe, Lensgreve Henrik (I9451)
 
214 1841-1877 Gamtofte, opslag 38 nummer 15 Treschow, Frederik Vilhelm Rosenkilde (I20408)
 
215 1843 exam. jur., 1844-1847 (April) ansat paa Ringkøbing Amts Kontor, 1846 (Maj-Nov.) tillige kst. Fuldmægtig hos Byfogeden i Ringkøbing, 1847 (Maj) Fuldmægtig hos Herredsfogeden i Vejle, s. A. (Nov.) ansat ved Ribe Stiftamt, 1850 (1 April) - 1893 Amtsfuldmægtig og 1850 (1 April) - 1900 (31 Marts) tillige Amtsraadssekretær i Ribe, 1863 (5 Juni) Forstander for Ribe Hospital. - Medlem af Ligningskommissionen, 1859 Medlem af Repræsentantskabet for Ribe Discontobank, 1888-94 og 1900-1910 Formand for samme.

 
Rosenvinge, Friderik Vilhelm (I23484)
 
216 1844 papirfabrik valdemarshaab ved Køge
1848 ledelsen af havreholm 
Culmsee, Frederik Leopold (I119421)
 
217 1845 Ff. Sønderborg Als Sønder Tandslet Dorf Erdberg Abnahmehaus 10B.57 årig Enke Bonefeld, Catharine Anne Dorothea (I98502)
 
218 1845 Nyker "et Hus"---

Beneditte Kirstine (Mads Anders Enke), 47 aar - enke, husmandsenke, lever af at spinde, Klemensker
Ane Marie Madsen, 9 aar - hendes barn, Nyker s.
Absalon Madsen, 9 aar - hendes barn, Nyker
Andrea Madsen, 6 aar - hendes barn, Nyker
Kirstine Madsen, 51 aar, Vævepige, Inderste, Klemensker 
Hansdatter, Benditte Kristine (I100664)
 
219 1845 Nyker "et Hus"---

Beneditte Kirstine (Mads Anders Enke), 47 aar - enke, husmandsenke, lever af at spinde, Klemensker
Ane Marie Madsen, 9 aar - hendes barn, Nyker s.
Absalon Madsen, 9 aar - hendes barn, Nyker
Andrea Madsen, 6 aar - hendes barn, Nyker
Kirstine Madsen, 51 aar, Vævepige, Inderste, Klemensker 
Madsen, Anne Marie (I100680)
 
220 1845 Nyker "et Hus"---

Beneditte Kirstine (Mads Anders Enke), 47 aar - enke, husmandsenke, lever af at spinde, Klemensker
Ane Marie Madsen, 9 aar - hendes barn, Nyker s.
Absalon Madsen, 9 aar - hendes barn, Nyker
Andrea Madsen, 6 aar - hendes barn, Nyker
Kirstine Madsen, 51 aar, Vævepige, Inderste, Klemensker 
Madsen, Anne Marie (I100680)
 
221 1845 Nyker "et Hus"---

Beneditte Kirstine (Mads Anders Enke), 47 aar - enke, husmandsenke, lever af at spinde, Klemensker
Ane Marie Madsen, 9 aar - hendes barn, Nyker s.
Absalon Madsen, 9 aar - hendes barn, Nyker
Andrea Madsen, 6 aar - hendes barn, Nyker
Kirstine Madsen, 51 aar, Vævepige, Inderste, Klemensker 
Rømer, Catrine Andrea Madsen (I100668)
 
222 1845 Nyker "et Hus"---

Beneditte Kirstine (Mads Anders Enke), 47 aar - enke, husmandsenke, lever af at spinde, Klemensker
Ane Marie Madsen, 9 aar - hendes barn, Nyker s.
Absalon Madsen, 9 aar - hendes barn, Nyker
Andrea Madsen, 6 aar - hendes barn, Nyker
Kirstine Madsen, 51 aar, Vævepige, Inderste, Klemensker 
Madsen, Absalon (I100669)
 
223 1846 til Familiegodset Skjoldnæsholm Bruun de Neergaard, Andreas Theodor (I79079)
 
224 1846-51 på Landkadetakademiet, 1851 sekondløjtnant v. 3. Dragonreg., 1863premierløjtnant, 1864 kommandørfor en eskadron af 3. Dragonreg., derefter adjudant v. 4. Armédivision, 1867 forsat til 2. Dragonreg., 1868 adjudant hos ryttergeneralen, 1872 ritmester og chef for 1. eskadron af Gardehusarreg., 1883 oberstløjtnant og chef for 5. Dragonreg., 1886 oberst, 1895 til rådighed for ryttergeneralen, s.å. (20. sept.) generalmajor og generalinspektør for Rytteriet. Ledsagede 1896 kronprins Frederik til zar Nicolaj IVs kroning i Moskva, 1903 afsked fra Hæren.
Dekoreret med: R*. (25.juli 1875), E.M.2., D.M.*(8. apr. 1888), K.2* (26. maj 1892), Pr.R.0.2, F.Æ.L.4., K.* (17.febr. 1894), R.St.A.l, Pr.R.0.2.*(1904), S.K*. (1. nov. 1910) (symbolum: Suaviter in modoffortiter in re). 
Juel, Carl Christian Emil Engelbrecht (I27508)
 
225 1846? Marker, Anton Hansen (I2843)
 
226 1850 Census, Madison Twp, Jefferson Co, Indiana--

next door to Susan Cope [probably nee Hinton, wife of James]

David Cope 37 Farmer $2000 real estate born KY
Nancy Cope 29 born KY
Jonathan Cope 14 born IN
Susan Cope 12 born IN
Robert Cope 11 born IN
William H. H. Cope 8 born IN
Catharine Cope 6 Born IN
Marcus D.C. Cope 3 Born IN
Jonathan Cope 80 born MD

 
Cope, David (I16882)
 
227 1850 Census, Madison Twp, Jefferson Co, Indiana__

William Cope 39 Cooper born KY [brother to David?]
Julianna Cope 30born Maryland
Martha Cope 13 born IN
Sarah Cope 8 born IN
George Cope 6 born IN
Willy Cope 3 born IN
Mary E. Cope 1 born IN
Ellen Cope 25 born IN
Thomas Ross 25 Cooper born OH
Joseph Cochran 67 Cooper born OH
Joseph VanBu__ 25 Bartender born NY
Nancy Hume 26 born OH

 
Cope, David (I16882)
 
228 1850 Kgl. toldassistent. Lille Kongensgade 91

1857 Springgaden (Pilestræde) 35

1862 Fhv. toldassistent. St. Hansgade 22

 
Hollensted, Lars Jensen (I82152)
 
229 1850 Nørre Søby, Åsum, Odense, d 10 Decbr 1848 i Kjøbenhavn, Malvina Gergette Cecilie de Falsen, hjemmedøbt i Kjøbenhavn, i kirken den 9 Septbr, Kammerjunker og Captain Enevold de Falsen til Søbysøgaard og hustru Augusta Alexandrine født Christmas. de Falsen, Malvina Cecilia Georgette (I103367)
 
230 1851 Census, age 26, Saggers, Hannah; spouse Stephen; born Whaddon. Jacklin, Hannah (I3462)
 
231 1851 Census, Waddon, age 35, Jarman, Mary Ann, Dyers Green lane, pauper, widow. Jacklin, Mary Ann (I3460)
 
232 1851 Census, Whaddon; age 31, Jacklin John, The Green, Whaddon, husband of Emma.

 
Jacklin, John (I3451)
 
233 1852-1924, filantrop.

*24.6.1852 i Kbh., †29.2.1924 smst.

Forældre: jernstøber Johannes Henrik Hellerung (1818-93) og Johanne Marie Nielsen (1821-93).

~15.11.1876 med grosserer Augustin Cyrille Victor Vilhelm G., *10.3.1839 i Kbh., †16.6.1904 smst., s. af urtekræmmer ?Antoine Cyrille Frederik G. og Maria Dijmphna Ververs.

Børn: Marie Dijmphana Johanne Emma (1877), Antoine Cyrille Johannes (1879), Marguerita Isabella (1880).

Da EG i 1876 giftede sig med den nyrige pengearistokrat Augustin G., kom hun ind i en slægt med stærke filantropiske traditioner. Hun befæstede svigerfamiliens særlige tilknytning til Frederik VIs Asyl, der var et af byens ældste fra 1840, og drog siden en datter og sin svigerdatter med ind i asylets damekreds. Her som ved andre asyler var netop damekredse involveret i at skaffe pengedonationer eller naturalier til disse privatdrevne foretagender, der frem for alt tog sig af “hæderværdige” fattiges førskolebørn. EGs filantropiske interesse fik endnu et råderum, da hun 1887-88 medvirkede til oprettelsen af Dronning Louises Asylselskab. Selskabet ville etablere flere førskoleinstitutioner på Nørrebro og andre hovedstadsforstæder og ønskede også at starte fortsættelsesasyler som en slags fritidshjem for skolebørn.

EG kom ind i hovedkomitéen for Kvindernes Udstilling, der blev afholdt i 1895. Sammen med komitémedlemmerne brugte EG overskuddet fra udstillingen til i 1899 at lancere Kvindernes Køkken (KK). KK, der kom til at ligge i Vimmelskaftet, skulle tilgodese enlige og erhvervsaktive kvinders behov for at indtage billig restaurationsmad. Betjeningen var kvindelig og uden drikkepenge, og mænd blev kun budt indenfor i ledsagelse med en kvindelig gæst. EG var ikke at finde i kvindesagens rækker. Hun identificerede sig helt med filantropien. 1906-24 blev hun et trofast bestyrelsesmedlem af Louiseforeningens kbh.ske moderafdeling under Mimi Carstensens auspicier. Foreningen var oprettet til hjælp for enlige kvinder af kategorien “pauvres honteuses”. Ægteparret G. dyrkede både den diskrete og den spektakulære filantropi. Augustin G. sikrede Hellig Kors Kirkens opførelse på Nørrebro og finansierede 1888 nordmanden Fridtjof Nansens dristige skifærd over Grønlands indlandsis.

Med sin skønhed, elegance og sine favorable formueforhold var EG et plus for den kbh.ske velgørenhed, der var i skarp konkurrence om opmærksomhed. Hendes mange filantropiske aktiviteter var desuden en personlig og familiemæssig statusmarkering, tidstypisk for mange kvinder i socialt opadstræbende og nyrige familier. I den Gamélske slægt var det en tradition, at firmajubilæer, kongehusbegivenheder eller bryllup i familien udløste filantropiske donationer til benefice for fattiglemmer i de kommunale stiftelser. Ægteskabet med den bryske og vittige partner endte tragisk på grund af hans uhelbredelige sindssyge, der overskyggede samlivet i flere af hans sidste leveår.

Helga Schwede: Dronning Louises Asyl 100 År, 1988. Louiseforeningens Blad 3/1924. Medlemsblad for Louiseforeningen 5/1916. 
Hellerung, Emma Johanne Emilie (I104318)
 
234 1853 student (Randers)
14 Jan. 1859 cand. jur.
5 Jan. 1862 kst. legarionssekr. i Wien
19 Apr. 1863 fast ansat
7 Maj 1863 i Frankfurt a. M.
1864 ved krigens udbrud tilbage til Kbh.
8 Apr. 1864 legarionssekr. i London
10 Okt.1864 - 7 Jul. 1865 midlertidig chargé d'affaires sst.
1866 R*
10 Dec. 1867 legarionssekr. i Paris 
Rosenkrantz, Holger Christian Georg (I108769)
 
235 1854-1862 Familie F30922
 
236 1856, måske boende Nygade 504 ? Lerche, Ingersine Kirstine Birgitte Marie (I75245)
 
237 1856-1869,Tjørring,Hammerum,Ringkøbing - opslag 11-11 Troelsen, Niels Christian (I630140)
 
238 1857 No 16, d 24 April, Rasmus Peter Mortensen, Døbt i kirken d 28 Juni, Ugift Fruentimmer Laursine Caspersdatter af Balle Mark, til Barnefader udlagt Tjenstekarl Rasmus Mortensen af Odder, Barnet

blev fremstillet af Pigen Rasmine Caspersdatter af As??, Testes: H(uusmands)kone Ane Marie Caspersdatter af Snærild, Hmd Christian Caspersen af Balle, Tjenstekarl Rasmus Pedersen af Snærild og Tjen

stekarl Peder Caspersen af Fruering.

 
Mortensen, Rasmus Peter (I46323)
 
239 1857 skibsdreng, 1858 kadet, 1864 i fregatten Niels Juel i Nordsøeskadren, mistede (9. maj) det ene ben i slaget ved Helgoland, s. å. (19. maj) løjtnant, 1866 (6. april) R*, s. å. med dampskibet Ægir på opmåling, 1867 (20. april) afsked, 1882 ansat i postvæsenet, 1884 (1. maj) postekspedient og (30. maj) bestyrer af Voldkvarterets postekspedition, 1901 (1. april) fung. postkontrollør, 1902 (1. sept.) postmester i Rømersgades postkontor, Kbh., 1904 (5. maj, fra 9. s. m.) DM, 1906 (1. maj) postmester i Odense, 1918 (31. jan.) afsked. — 1876-79 medlem af Folketinget for Aalborg amts 2. valgkreds (venstre). Formand for danske Krigsinvaliders Selskab, formand for Foreningen Helgoland. (EM 2). Tramp, Greve Christian Johan Frederik (I10376)
 
240 1857, P.k Kværnes, 1863:S.pr Leka, 1869:Hemnes. Sognepr. Kr.sund 1877-

Ved folketellingen i 1865 var han prest på Lekø i Nor-Trøndelag, og han bodde på garden Frøvik. Ved folketellingen fo

r 1900 bodde han, konen og barna Fredrikke Sofie og Ludvig i Massastrædet i Kristiansund.

 
Brinchmann, Ludvig Christophersen (I20280)
 
241 1859 får Karen Christine bevilling til at drive sin afdøde mands værtshus i Nøregade 18 Veje vidre i uskiftet bo., De bor da i Follegade 106., , Ifølge Skifteprodekold B 69 214 side 247 og 328 - 329.

 
Løvendahl, Karen Chrestine (I88888894)
 
242 1859 No 12, 21 Decemb, Karen Johansen, Døbt i kirken 5 Februari 1860, Huusmand Niels Johansen og hustru Laursine Caspersdatter i Rantzausgave Huse, Gmd Anders Caspersens kone, Fruering, Pige Jensm

ine Caspersen, Skaarup Højgaard, Gmd Jens Jensen, Rantz: Huse, Gmd Rasmus Jørgensen, Snærild og Hmd Christian Caspersen, Balle Mark.

 
Johansen, Karen (I46325)
 
243 1859—66 og fra 1866 Medlem af Landstinget, 1864—66 af Rigsraadets Landsting, 1869—75 Viceformand og Medlem af Rigsretten, 1866 (27 Juni) R.*, 1871 (16 Aug.) DM., 1875—84 Indenrigsminister i Ministeriet Estrup, Præsident for Landmandsforsamlingen i Viborg, 1875 (1 Juli) K.2, 1876 (8 Juli) K.1, 1878 (8 April) S.K., 1880 Patron for Roskilde adelige Jomfrukloster, 1884 Gehejmekonferensraad. Skeel, Erik Wilhelm Robert (I43923)
 
244 1860 Census, Monroe Twp, Jefferson Co, Indiana----

David Cope 47 farmer KY$200 real estate, $1360 personal
Nancy 40 KY
Susanna 22 IN
Robert 20 IN Blind
William H. 18 farmer IN
Catharine 15 IN
Lafayette 13 IN
David T. 7 IN
Mary 4 IN

 
Cope, David (I16882)
 
245 1860 Gouge P O, Grant County, Kentucky

Francis M. Littell, 12, is listed with his parents, James M. and Sarah Littell. Also listed are his siblings, Josephine, James, Alice, and Emma Littell and grandfather, John Sipple. Number 213 
Littell, Francis M. (I16879)
 
246 1860 Gouge P O, Grant County, Kentucky
Alice Littell, 8, is listed with her parents, James M. and Sarah Littell. Also listed are her siblings, Josephine, Francis M., James, and Emma Littell and grandfather, John Sipple. Number 213 
Littell, Mary Alice (I16876)
 
247 1860 Gouge P O, Grant County, Kentucky
Emma Littell, 3, is listed with her parents, James M. and Sarah Littell. Also listed are her siblings, Josephine, Francis M., James, and Alice Littell and grandfather, John Sipple. Number 213 
Littell, Emma N. (I16877)
 
248 1860 Gouge P O, Grant County, Kentucky
James Littell, 10, is listed with his parents, James M. and Sarah Littell. Also listed are her siblings, Josephine, Francis M., Alice, and Emma Littell and grandfather, John Sipple. Number 213 
Littell, James A. (I16880)
 
249 1860 Gouge P O, Grant County, Kentucky
Josephine Littell, 15, is listed with her parents, James M. and Sarah Littell. Also listed are her siblings, Francis M., James, Alice, and Emma Littell and grandfather, John Sipple. Number 213 
Littell, Amelia Josephine (I16878)
 
250 1860 Grant county, KY census

Page No. 7 New Page No. 813

Schedule 1.--Free Inhabitants in in the County of Grant State of Kentucky enumerated by me, on 6/11/1860 . R.H. O'Hara Ass't Marshal Post Office Cordovia .


42 New, Amanda M. 38 F KY farmer $2000 $200
John Jacob 16 M KY
James S. 14 M KY
Judy Ann 7 F KY 
Sipple, Amanda Melvina (I16776)
 

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 1023» Næste»


Hjemmesiden drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2021.

Opdateres af Johnny Hansen. | EU-persondataforordningen.