Johnnys Slægtsforskning

Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.

Del Udskriv Tilføj bogmærke

Heraldik


Træ:  

Match 1 til 50 fra 170     » Kun miniaturer    » Lysbilledshow

    1 2 3 4 Næste»

 #   Ikon   Beskrivelse   Knyttet til 
1
Abildgaard
Abildgaard
Slægten Abildgaard førte i sit våben: et flettet grønt gærde mellem 3 røde æbler i sølv, medens hjelmen prydes af 2 jernklædte arme, holdende et æble. 
 
2
Adeler
Adeler
Den nulevende Slægt Adeler fører et firdelt skjold med hvidt hjerteskjold, hvori et orlogsskib for fulde sejl med åbne porte, udlagte stykker og flyvende røde "flagte" flag med hvidt kors, i 1. felt en halv guldbevæbnet sort ørn i sølv, i 2. en af en sky kommende blottet arm, holdende et afhugget tyrkerhoved på spidsen af en blottet kårde, i 3. et sølv-kastel med 9 kobberstykker i tre rader i sort, i 4, tre under hinanden liggende sølv-måner i blåt; på hjelmen syv galleigallioner, hver med en rød standart, hvori tre liggende sølv-måner, to foroven, een forneden, i den fjerde gallion en på en blå kugle stående fortuna "med sine farver". 
 
3
Ahlefeldt
Ahlefeldt
Det på langs delte skjold viser i højre felt en (hvid eller sort) Ørneflugt (i blåt), det venstre felt tværdelt tre eller fem gange eller to (røde) bjelker (i hvidt); hjelmtegnet en (hvid) Hund (rakke eller støver) med (rødt) halsbånd, siddende på en (rød) pude med (gule eller Guld) kvaster. - Slægten bærer tilnavnet "de vilde Ahlefeldter". 
['Flere links'] 
4
Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.
 
['Flere links'] 
5
Aragon
Aragon
 
 
6
Arenfeldt
Arenfeldt
Slægten bærer tilnavnet "de arrige Arenfeldter".
Ældre vaaben: Flakt ørn eller dobbeltørn. Før ca. 1700 hørte den til familien Benløse Fugle!
Arenfeldt yngre vaaben: Flakt ørn eller dobbeltørn, den fik ben paa efter ca. 1700.
Nulevende sjællandsk adel, kendt fra 1496, måske adlet omkring 1500.
Kilde: Achen, DAA 1893. 
['Flere links'] 
7
Arenstorff
Arenstorff
Det af Slægten her i Danmark førte Vaaben er i blaat Felt tre Guld-Lillier (2 foroven, 1 nedenunder) samt fra Skjoldets øverste Rand to nedvendte Guld-Palissader og fra den nederste Rand en opstaaende Guld-Palissade, hver bestaaende af tre Pæle. Paa Hjelmen en af sex Pæle sammensat Guld-Palissade, hvoraf opspringer en halv, til Venstre vendende, sort Bjørn med udrakt rød Tunge, Guld-Krone, Guld- (eller blaat) Halsbaand og i dette sidste en Guld-Ring. Oprindelig var dog Lillierne og Palissaderne Sølv og Hjelmtegnet en af en Krone opspringende halv brun Bjørn med Guld-Halsbaand men uden Krone, og saaledes føres Vaabenet endnu af de i Tyskland bosatte Linier. 
 
8
Bang
Bang
Fynsk slægt naturaliseret i Danmark 1777, nulevende. 
 
9
Banner
Banner
Vaabenfællesskab med Rød og Høeg. Naar et vaaben er saa enkelt, maa det være meget gammelt.
Sjællandsk uradel, kendt fra 1340, og hørte allerede da til højadelen. Tog navnet efter 1526, uddøde i mandslinie 1713, en kvinde levede endnu 1760.
Kilde: Achen, DAA. 
['Flere links'] 
10
Bardenfleth
Bardenfleth
 
 
11
Barner
Barner
Fakkelbærende arm. Tysk uradel fra Mecklenburg, kendt fra 1302. Naturaliseret i DK i 1776, og igen 1872, nulevende.
Kilde: Achen, Siebmacher bd 18. 
['Flere links'] 
12
Bernstorff
Bernstorff
 
 
13
Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.
 
 
14
Bernstorff-Mylius
Bernstorff-Mylius
 
 
15
Beulwitz
Beulwitz
 
 
16
Bielke
Bielke
2 blaa bjælker i sølv (hvidt). Det er maaske nedarvet fra Hvide'rne. Den danske slægt Bielke var skaansk uradel med en gren i Norge, kendt fra 1459, uddød. En adlet gren 1817/25 lever vist endnu i Tyskland. 
 
17
Bielke
Bielke
Den svenske slægt. Ogsaa set med 2 guld bjælker, dvs en blaa stribe mere foroven. Uradel og højadel fra Småland, kendt fra 1283, en linje lever endnu. Ikke i DK.
Kilde: Raneke, Stjernstedt og Klingspor. 
 
18
Bild
Bild
Vaaben for den fynske gren af slægten Bild. Nederste felt blaat: Vaaben for den jyske gren af slægten Bild og Strangesen, enkelte brugte slægtsnavnet Strangesen, men ikke Bild. Uradel nok fra Thy, begynder nok med "Skammel han bor sig Nør i Thy" i 1100-tallet, uddøde 1622/56. 
 
19
Bildt
Bildt
 
 
20
Bille
Bille
Slægten ses som højadel på Sjælland fra 1316, og den lever endnu. Samme vaaben som Bielde i Schlesien, og maaske samme slægt. Vaabnet ses hos flere tyske slægter - med samme eller modsatte farver. 
['Flere links'] 
21
Bille-Brahe
Bille-Brahe
 
 
22
Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.
 
 
23
Bing
Bing
 
 
24
Bingham
Bingham
 
 
25
Bjørn
Bjørn
 
 
26
Bornemann
Bornemann
 
['Flere links'] 
27
Brahe
Brahe
Skaansk og hallandsk uradel, der oprindeligt hed Bragde eller Brade. Kendt (-1364-1786). En kvindelinie i Sverige levede til 1930, og brugte navnet sammen med deres fædrende vaaben, ikke Brahe-vaabnet. 
['Flere links'] 
28
Dyre
Dyre
 
 
29
Heraldik - Braëm
Heraldik - Braëm
 
 
30
Heraldik - Brockdorff
Heraldik - Brockdorff
En vinget fisk (nej det er ikke en flyvefisk). vam Damme har samme vaaben. Holsteinsk uradel, kendt fra 1220, lever endnu. Landsbyen Brokdorf har ligget ved Elbens munding nær byen Wilster som har et lignende vaaben, men maaske stammer slægten fra Bruchdorf i Niedersachsen. 
['Flere links'] 
31
Heraldik - Brockenhuus
Heraldik - Brockenhuus
Oprindelig i udelt felt, delingen ses første gang 1560. Fynsk (evt tysk) uradel, ses 1318 på Fyn, lever endnu som Brockenhuus von Løwenhielm og Brockenhuus-Schack med mere komplicerede vaaben.
Kilde: Achen, DAS II. 
['Flere links'] 
32
Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.
 
 
33
Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.
 
 
34
Heraldik - Brügmann
Heraldik - Brügmann
 
 
35
Heraldik - Bryske
Heraldik - Bryske
 
 
36
Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.
 
['Flere links'] 
37
Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.
 
['Flere links'] 
38
Heraldik - Castonier
Heraldik - Castonier
Fransk slægt, dansk brevadel fra 1913 med tilbagevirkende kraft til 1700-tallet, uddød 1997. 
['Flere links'] 
39
Heraldik - Cederfeld
Heraldik - Cederfeld
 
 
40
Heraldik - Coucheron
Heraldik - Coucheron
 
 
41
Heraldik - Daa
Heraldik - Daa
Daa er sønderjysk uradel, (-1315-1712), stamtavle fra 1358. 
 
42
Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.
 
['Flere links'] 
43
Heraldik - Fasti
Heraldik - Fasti
En stormstige. Jysk uradel, kendt (-1429-1600). Rimeligvis samme slægt som Spliid, der fører samme stige. Det gør 'stige-Skram' og Bryning ogsaa. 
 
44
Heraldik - Fincke
Heraldik - Fincke
Ogsaa stavet Finke. Dansk brevadel, 2 brødre blev adlet 1674, uddøde allerede 1705. 
 
45
Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.
 
 
46
Heraldik - Flindt
Heraldik - Flindt
 
 
47
Heraldik - Friis af Haraldskjær
Heraldik - Friis af Haraldskjær
Ogsaa kaldet 'skaktavl-Friis'. Samme vaaben som Rosenkrantz og norske 'Skaktavl'. Ses ogsaa med omvendte farver. Sønderjysk uradel, selvom Haraldskær ligger ved Vejle. Kendt (-1361-1727). 
 
48
Heraldik - Friis af Landvig
Heraldik - Friis af Landvig
Norsk uradel, kendt (-1555-1718-) Ikke i DK. 
 
49
Heraldik - Friis af Vadskjærgaard
Heraldik - Friis af Vadskjærgaard
Egernet havde ingen bjælke at sidde paa før ca. 1500. Ogsaa kaldet Friis 'med 1 egern'.
Sønderjysk uradel i NV-Jylland, kendt (-1334-1763).
Kilde: Achen, DAS I, DAS II. 
 
50
Heraldik - Fønss
Heraldik - Fønss
 
['Flere links'] 

    1 2 3 4 Næste»


Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 12.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe 2001-2020.

Opdateres af Johnny Hansen. | EU-persondataforordningen.