Johnnys Slægtsforskning

Historien om familierne Hansen, Jensen, Ravnholdt m.m.

Del Udskriv Tilføj bogmærke

Rapporter


 #   Rapportnavn   Beskrivelse 
1. Changes made by users Veranderingen door gebruikers aangemaakt Een = is 100 veranderingen 
2. Familie: Ændret Familier ændret inden for de sidste 90 dage 
3. Personer: Ændret Liste over de personer, der er ændret de sidste 90 dage, sorteret efter den sidste ændringsdato 
4. Personer: Alder Personer sorteret efter deres faderens alder. 
5. Personer: Køn Alle kvinder i databasen sorteret efter fornavn 
6. Personer: Køn Alle mænd i databasen sorteret efter fornavn 
7. Personer: Født Liste af personer født før 1500, sorteret efter fødselsdato. 
8. Personer: Køn En liste over personer med ukendt køn og ikke dødfødt 
9. Personer: Fødsel Fejlagtige fødselsdatoer 
10. Personer: Død Fejlagtige begravelsesdatoer 
11. Personer: Død Fejlagtige dødsdatoer 
12. Personer Fejlagtig fødsel, dåb, død og begravelse ca. datoer, f.eks. 
13. Places that might be the same This lists places which are the same up to the first comma, on one line. The numbers in brackets are the total number of instances of that name and the names are listed in decreasing order of possibilities and instances. No account is taken of different trees. You need then to use the Admin Places edit and merge tabs to make any corrections necessary. 
14. Personer: without date of birth/baptism/death/burial Personer uden dato for fødsel/daab/død/begravelse (tomme dato felter)  
15. Personer: without places Personer without places - missing birth/baptism/death/burial place (empty place fields)  
16. Personer: Alder Personer sorteret efter stigende alder (kun afdøde) 
17. Personer: age frequency distribution Personer: age frequency distribution (only deceased) 
18. Personer: age frequency per decade Personer: age frequency per decade (only deceased), one = equals 100 people 
19. Personer: Markeret som levende Personer markeret som "levende" med alder > 110 år 
20. Personer: Fødselsdag Fødselsdage i den nuværende måned (kun afdøde personer) 
21. Personer: Fødsel Personer med uklar fødselsdato f.eks. "CA", "FØR", "EFTER" 
22. Personer: Statestik Personer birth frequency by century, one = equals 100 people 
23. Personer: Statestik Personer: birth frequency by decades, one = equals 50 people Individuen: geboortegrafieken per 10 jaren, een = is 50 mensen 
24. Personer: Statestik birth frequency by calendar months, one = equals 50 people 
25. Personer: Statestik baptism frequency by century, one = equals 100 people 
26. Personer: days between birth and baptism number of days from birth and baptism 
27. Personer: Statestik frequency distribution of days from birth to baptism, one = equals 10 people 
28. Personer: Fødselsdag Personer med 50. fødselsdag dette eller næste år 
29. Personer: Fødselsdag with 60. birthdate this year or next year  
30. Personer: Fødselsdag with 65. birthdate this year or next year  
31. Personer: Fødselsdag with 70. birthdate this year or next year  
32. Personer: Fødselsdag with 75. birthdate this year or next year  
33. Personer: Fødselsdag with 80. birthdate this year or next year  
34. Personer: Fødselsdag with 85. birthdate this year or next year  
35. Personer: Fødselsdag with 90. birthdate this year or next year  
36. Personer: Fødselsdag with 100. birthdate this year or next year  
37. Personer Sorteret efter fødested 
38. Personer Sorteret efter daabssted 
39. Personer: Død Personer with and unclear date of death  
40. Personer: Statestik death frequency by century, one = equals 100 people Individuen: overlijdensgrafieken per eeuw, een = is 100 mensen 
41. Personer: Statestik Personer: death frequency by decades one = equals 20 people 
42. Personer: Statestik Personer: birth frequency by day-of-week one = equals 50 people 
43. Personer: Statestik Personer: death frequency by day-of-week one = equals 50 people 
44. Personer: Ægteskab Personer married with age <= 18 years and marriage date AFTER 1785 (before 1785 there are too many people in the database who where married at a too young age, notably nobility) 
45. Personer: Ægteskab Personer gift i en alder paa >= 80 aar 
46. Personer: Dagsforskel mellem død og liv Frekvensfordeling af forskel (i "absolutte" uger) mellem dag/måned af fødsel og dag/måned af dødsfald 
47. Personer: Forældrer Personer uden far eller mor. 
48. Personer: Børn Enkeltpersoner (ikke: familier!) Med antal tilhørende børn 
49. Personer: Mor mangler Individer med far, men uden mor (mor mangler) 
50. Personer: Forældrer Individer med mor, men uden far (far mangler) 
51. Personer: Forældreløse Forældreløse uden partner og børn. Personer, der er ikke er forbundet med nogen. Åbn venligst rapporten i et nyt vindue. 
52. Personer: Forældreløse Folk uden forældre, sorteret efter sidste redigering 
53. Personer: Statestik frequency distribution of days from birthday to death, one = equals 10 people Individuen: grafiek van de verdeling van dagen tussen verjaardig en overlijden, een = is 10 mensen 
54. Personer: Levetid Antal dage mellem fødselsdag og død. 
55. Personer Levende personen 
56. Personer: Bopæl residences with associated names 
57. Personer: Bopæl Folk, hvor bopælsstedet er tomt, kontrollerer sandsynligheden for forekomsten. 
58. Personer: Datoer Personer uden datoer. 
59. Personer: death causes without names (including frequency)  Personen: doodsoorzaak zonder namen maar met frequentie 
60. Personer: Død Alder med måneder og dage. 
61. Personer: Død Alder på personer ved død. 
62. Personer: Død Begravet før dødsdato. 
63. Personer: Død Personer, der døde på samme dag og måned som de blev født (UDEN børn der døde ved fødslen) 
64. Personer: Emigration Personer: events: emigrated persons 
65. Personer: Erhverv Personer: events: occupations with names  
66. Personer: Erhverv Personer: events: occupations without names (including frequency)  
67. Personer: Erhverv Personer: events: occuring occupations ordered on frequency  
68. Personer: Erhverv Landmænd & bønder Med navn, sorteret efter erhverv. 
69. Personer: Født Født efter daabsdato. 
70. Personer: Født Født efter dødsdato. 
71. Personer: Født Børn født hvor en af forældrene er under 15 år eller mor er over 49 år. (Alt ældre end 50 år bør være forkert, ihvertfald for mere end 50 år siden). 
72. Personer: Levende Løvendahl Du skal være logget ind for at se noget nyttigt her 
73. Personer: Levende Ravnholdt Du skal være logget ind for at se noget nyttigt her 
74. Personer: Navn Personer, hvis efternavne er forskellige fra farens og moderens efternavn. 
75. Personer: Navn Personer med et andet efternavn end deres far (født efter 1828) 
76. Personer: Navne Folk med et andet efternavn end deres far, men det samme som deres mor. (født efter 1828, før brugte mange patronymer) 
77. Personer: Navne Personer: events: alias names (not: nick names) with associated people, order 
78. Personer: Navne Personer: events: alias names (not: nick names) with associated people, order 
79. Personer: Notater Personer with associated notes  
80. Personer: people with nicknames, ordered on nicknames Mensen met bijnamen of roepnamen 
81. Personer: titles with corresponding names  titles without names - occurring titles with frequency  
82. Personer: titles with corresponding names  titles with corresponding names  
83. Personer: with different deathplace and place of burial  Personen die elders begraven zijn dan waar ze overleden.  
84. Familier Familier, sorteret efter mandens navn 
85. Familier Familier, sorteret efter konens pigenavn 
86. Familier: Børn Familier sorteret efter antal børn 
87. Familier Familier uden mand og ingen kone 
88. Familier Familier med kun en ægtefælle og ingen børn 
89. Familier: Forældre Personer med manglende far eller mor 
90. Familier: Forældre Personer med flere forældre 
91. Familier: Notater Notater forbundet med familier, bare linket 
92. Familier: Par med samme efternavn  
93. Familier: Problematiske familier Familier, hvor kone eller mand ikke blev slettet eller fjernet, hvilket medførte problemer med oprettelsen af gedcoms. 
94. Familier: Statestik Statestik over hustruers ægteskabsalder, med 5-årige trin en = svarer til 50 personer 
95. Familier: Statestik Forekomst af ægteskabstyper uden navne (men med frekvens) en = svarer til 5 personer 
96. Familier: Statestik Statestik over mandens ægteskabs alder, efter år 1 = lig med 50 personer 
97. Familier: Statestik Statestik over kvindens ægteskabs alder, efter år 1 = lig med 50 personer 
98. Familier: Statestik Statestik over mandens ægteskabsalder, med 5-årige trin en = svarer til 50 personer 
99. Familier: Statestik Ægteskabsstatestik for århundrede en = svarer til 100 personer 
100. Familier: Statestik Ægteskabsstatestik efter årtier en = svarer til 10 personer 
101. Familier: Statestik Ægteskabsstatestik pr. dag i ugen en = svarer til 50 personer 
102. Familier: Statestik Ægteskabsstatestik efter kalendermåned en = svarer til 50 personer 
103. Familer: Husband is female Marriages where the husband is female and therefore a mistake might have been made. Huwelijken waar de man vrouwelijk is en er mogelijk een fout gemaakt is. 
104. Familier: Statestik Statestik over ægteskabs alder pr. år. 
105. Familier: Ægteskab Ægteskabstyper med enkeltpersoner (med personID OG navne) 
106. Familier: Ægtefælle Ægteskaber, hvor konen er mandlig og derfor kan have været en fejl 
107. Familier: Ægteskab Ægtemænd/hustruer, sorteret efter ægteskabsted 
108. Familier: Ægteskab Familier, hvor mand eller kone mangler 
109. Familier: Ægteskab Personer med ægteskabsdato FØR fødselsdato 
110. Familier: Ægteskab Personer med ægteskabsdato EFTER dødsdagen 
111. Familier: Ægteskab Hustruer 
112. Familier: Ægteskab Ægtemænd 
113. Familier: Ægteskab Familier med manglende partnere 
114. Familier: Ægteskab Familier med manglende partnere men MED ægteskabsdato 
115. Familer: Ægteskab Ægteskab mellem personer af samme køn 
116. Children born before their mother Kinderen geboren voor hun mother 
117. Children born before their father Kinderen geboren voor hun vader 
118. Children born after the death of their mother Kinderen geboren na de dood van hun mother 
119. Children born after 9 months after their father's death Kinderen geboren later dan 9 maanden na hun vader's dood 
120. Number of people originating from first level birthplace Aantal mensen geboren in de laatste deel van de naam in een plaatsnaam, dus dorp 
121. Number of people originating from second level birthplace Aantal mensen geboren in de laatste deel van de naam in een plaatsnaam, dus gemeente  
122. Number of people originating from third level birthplace Aantal mensen geboren in de laatste deel van de naam in een plaatsnaam, dus provincie of land.  
123. Steder: Statestik Statestik over oprindelse af personer 
124. Age of people at the beginning of WW2 (1940) eligable to fight Leeftijd van mannen aan het begin van de tweede wereld oorlog. Konden ze in het leger of niet.  
125. Statistics of places where people were baptized Statistieken waar mensen gedoopt zijn.  
126. Frequency of people's marriage place Frekwentie van plaatsen waar mensen getrouwd zijn 
127. Persons whose last name is the same as the last name of their mother Personen met dezelfde achternaam als hun moeder 
128. persons whose last names are different from last name of father *and* last name Mensen die een verschillende achternaam hebben als hun vader EN moeder 
129. Distance between death place and the place burried (in Km) Afstand tussen plaats van overlijden en begraven in kilometers  
130. Places sorted from biggest entity to smallest  
131. People with non-alphabetic characters in their name Mensen met niet alphabetische karakters in hun naam.  
132. Number of people with the same last and first name ordered alphabetically Aantal mensen die dezelfde voor en last_name hebben, alphabetisch gerangschikt 
133. Distance in kilometers between place of birth and place of death Het verschil in kilometers tussen de plaats van geboorte en de plaats van overlijden 
134. Distance in kilometers between birth place and baptism place Afstand in kilometers tussen de plaats van geboorte en de plaats van doop 
135. Associations between people Verbindingen tussen personen 
136. sources with citation frequency and number of cited persons, ordered by citation Bronnen met frequenties van citaten en aantal geciteerde personen, gerangschikt naar frequentie van citaten. 
137. Children born after mother is buried Kinderen geboren nadat moeder begraven is 
138. Duplicate events for the same person Dubbele gebeurtenissen voor individuen 
139. Familier: Statestik Statestik af alder hvor mænd (M) bliver far og kvinder (F) bliver mor (for alle børn). 
140. List eventypes List even types with eventypeID 
141. Steder Steder til familier, som IKKE er på listen af steder (check for data plausibility) 
142. Steder: all occuring second place name levels all occuring second place name levels, including frequency, ordered by frequency Alle voorkomende tweede niveau plaatsnamen en hoe vaak ze voorkomen. Geordend volgens frequentie 
143. Steder: all occuring second place name levels p, including frequency, all occuring second place name levels, including frequency, ordered by place name level Alle voorkomende tweede niveau plaatsnamen en hoe vaak ze voorkomen,geordend volgens plaatsnaam niveau 
144. Steder: All occuring third place levels All occuring third place name levels, including frequency, ordered by place name level Alle voorkomende derde niveau plaatsnamen en hoe vaak ze voorkomen. Geordend bij plaatsnaam niveau.  
145. Steder: All occuring third place name levels,  All occuring third place name levels, including frequency, ordered by frequency Alle voorkomende derde niveau plaatsnamen en hoe vaak ze voorkomen. Geordend volgens frequentie 
146. Steder: Koordinater Places with an empty description but with coordinates 
147. Steder: Places ordered by the last entered Plaatsnamen georderend volgens de laatst toegevoegde 
148. Steder: Wrong place names for PERSONS Places to persons, which are NOT a member of the places table (check for data plausibility) Mensen in plaatsen die niet in de plaatsnamen lijst staan (controle op plausibiliteit) 
149. Steder: Alle steder Alle forekommende steder, herunder pladsniveauer  
150. People with a burial place but no headstone Mensen met een begraafplaats maar geen grafsteen 
151. People sorted on ID Mensen gesorteerd op het ID 
152. Age in weeks of Children who died before 1 Leeftijd in weken van kinderen die stierven voor ze 1 werden 
153. Age in years, weeks, days Leeftijd in jaren, weken en dagen 
154. Age in Years, Weeks, Days,  
155. Steder: Steder uden koordinater  
156. Number of children a man fathered Het aantal kinderen die een man voorbracht 
157. Frequency of names Frequentie van namen 
158. Length of marriage, ordered by alphabet Lengte van een huwelijk, gesorteerd op alfabet 
159. Length of marriage, ordered by length of marriage Aantal jaren getrouwd, gesorteerd op aantal jaren getrouwd 
160. Report List and code, lijst met alle rapporten en code If the tree is mentioned as savenije please replace with your won tree. Als de naam van de tree=savenije vervang die door uw eigen stamboom naam 
161. All wrong dates Alle foutieve datums 
162. Gravsten: Ændringer i gravsten Ændringer inden for de sidste 90 dage (UDEN linkede personer og UDEN tilknyttede kirkegårde) 
163. Gravsten: Ændringer i gravsten Ændringer inden for de sidste 90 dage (UDEN linkede personer, men MED tilknyttede kirkegårde)  
164. Kilder sources with citation frequency and number of cited persons, ordered by number o 
165. Kilder sources without any citations 
166. KIlder: KIlder Kilder med citeringsfrekvens, sorteret efter kilder 
167. KIlder: KIlder Sources with frequency and persons, ordered by sources  
168. Kilder: Notater Notater med tilhørende personer, sorteret efter personens navn 
169. Kilder: Notater Notater med tilhørende personer, sorteret efter notattekst 
170. Kilder: Kilder Kilder med citeringsfrekvens, sorteret efter frekvens 
171. Kilder: Citattekster Citattekster - med hyppighed af begivenhed sorteret efter beskrivelse 
172. Medier: Documenter ændret Dokumenter/historier ændret inden for de sidste 90 dage (notering UDEN linkede personer) 
173. Medier: Dokumenter Dokumenter knyttet til personer, der ikke er til en begivenhed. 
174. Medier: Foto Folk uden et standardbillede. 
175. Medier: Foto Folk MED tilhørende medier, men UDEN standardfoto. 
176. Medier: Notater Tomme notater 
177. Medier: Notater Vis private notater. 
178. Medier: Statistik  
179. Media overview by media type Media overzicht per media type.  
180. Medier: Ændringer i historier med mennesker Dokumenter/historier ændret inden for de sidste 90 dage (notering MED linkede personer) 
181. Media which are always visible Media having the "always on" tag activated Media die als "Altijd zichtbaar" zijn gemarkeerd 
182. Medier: Ændrede fotos Billeder ændret inden for de sidste 90 dage (UDEN linkede personer) 
183. Media not associated with a tree Media die niet aan een boom vastzit 
184. Medier: Ændrede fotos Billeder ændret inden for de sidste 90 dage (MED linkede personer) 
185. Media without coordinates Media zonder coordinaten 
186. Media with coordinates Media met coordinaten.  
187. Media with associated people, *without* having media linked to an event Media with associated people, *without* having media linked to an event Media met de eraan gelinked mensen zonder dat de media aan een gebeurtenis gelinked zijn.  
188. Media with associated people, *with* having media linked to an event Media with associated people, *with* having media linked to an event Media met eraan gelinkte mensen MET media gelinked aan een gebeurtenis  
189. Media which are set as  Media die als standaard foto zijn aangevinked 
190. Media which are *not* set as  Media die NIET als standaard foto zijn aangevinked 
191. Stjernetegn: Stenbukken Personer født i det astrologiske tegn Stenbukken (Capricornus): 22. December - 20. Januar.
Capricorn is the Cardinal-Earth sign. Capricorns are natural goal setters. They willingly handle many tasks if it helps them get what they want. Many things get accomplished simply because they happen to be part of Capricorn's overall efforts to reach higher goals. They need definitive guidelines. Rules and regulations provide structure they need for establishing the pattern of their own actions. They must learn however, that the end never justifies the means. 
192. Stjernetegn: Vandmanden Personer født i det astrologiske tegn Vandmanden (Aquarius): 21. Januar - 19. Februar.
Aquarius is the Fixed-Air sign. Aquarians are born looking for ideologies to which they can stubbornly cling. They refuse to budge whenever an issue involves what they believe to be a "matter of principle. " As in the case of the Aquarian Abraham Lincoln, society greatly benefits when these principles happen to be noble ones. 
193. Stjernetegn: Fiskene Personer født i det astrologiske tegn Fiskene (Pisces): 20. Februar - 20. Marts.
Pisces is the Mutable-Water sign. Pisceans adapt emotionally to the influence of their environment. Often painfully shy, they are adept at imitating the mannerisms of other people as a way of hiding their own personality. Pisceans can too easily become victims of their considerable ability to identify with the personality and problems of other people, since it severely restricts the development of their own personality traits and talents. 
194. Stjernetegn: Stenbukken Personer født i det astrologiske tegn Vædderen (Aries): 21. marts - 20. April.
Aries is the Cardinal-Fire sign. Aries people need to keep physically busy. They accomplish many things simply because of their restless energy. They need to learn how to make constructive use of their energetic efforts. The typical Aries urge is to take on more projects than can be done reasonably well. Though others may find it difficult to physically keep pace, they are attracted to the animation and spirit of Aries personalities. 
195. Stjernetegn: Tyren Personer født i det astrologiske tegn Tyren (Taurus): 21. april - 20. maj.
Taurus is the Fixed-Earth sign. Taureans stubbornly cling to their own ideas and habits, and may fail to take advantage of new ideas or situations simply because they cannot see their practical use. They have to understand that while tenacity and a stable temperament yield rewards in many endeavors, tolerance and flexibility are the best assets when it comes to personal relationships. 
196. Stjernetegn: Tvillingerne Personer født i det astrologiske tegn Tvillingerne (Gemini): 21. maj - 21. juni.
Gemini is the Mutable-Air sign. Using their communicative skills, Geminis adapt to any situation they encounter. However, they must learn to speak with candor instead of simply repeating what others want to hear. Clever-tongued Geminis develop the amazing ability to obscure the facts in their stimulating and imaginative chatter. 
197. Stjernetegn: Krebsen Personer født i det astrologiske tegn Krebsen (Cancer): 22. juni - 22. juli. Krebsen er et kardinal-vand tegn. Krebse får ting gjort gennem kraften i deres følelsesmæssige engagement. Ikke alene arbejder de aggressivt for at nå de mål, der er inspireret af deres egne følelser, de ved også, hvordan man appellerer til andres følelser. Ved at få andre til at føle sig som familiemedlemmer, kan Krebse effektivt inspirere andre til at hjælpe med at få projekter opnået. De skal lære at nå en følelsesmæssig balance, da de plejer at være alt for følsomme og humørsyg. 
198. Stjernetegn: Løven Personer født i det astrologiske tegn Løven (Leo): 23. juli - 23. august.
Leo is the Fixed-Fire sign. Leos stubbornly cling to their pride. They resent the indignity of altering their opinions or behavior in front of or at the request of others. Their stubborn nature makes it hard for them to accept that there is no virtue in giving what they want to give rather than what may really be wanted or needed, and no reward in misguided loyalty to those who are not worthy of it. 
199. Stjernetegn: Jomfruen Personer født i det astrologiske tegn Jomfruen (Virgo): 24 august - 23 september
Virgo is the Mutable-Earth sign. Virgos adapt to different people and situations by finding ways to make themselves useful. To hide their vulnerability, they focus attention on what they're doing rather than who they are. To deflect attention away from themselves, Virgos will also focus on other people by praising their talents and virtues, or just as likely, by listing their faulty behavior or personal defects. 
200. Stjernetegn: Vægten Personer født i det astrologiske tegn Vægten (Libra): 24. September - 23. Oktober.
Libra is the Cardinal-Air sign. Librans accomplish things because they intellectually evaluate what needs to be done, and then they charm others into cooperating with them to achieve the goal. By unselfishly sharing the success of accomplishment with those who assisted, Librans continue to engender the cooperative efforts of others. They have to learn how to deal with confrontations. Fear of hurting others or avoidance of hostile situations can keep them from pursuing their goals. 
201. Stjernetegn: Skorpionen Personer født i det astrologiske tegn Skorpionen (Skorpius): 24. Oktober - 22. November.
Scorpio is the Fixed-Water sign. Scorpios stubbornly cling to emotional attachments. They rarely forget or forgive emotional rejection. They have to learn that jealousy and possessiveness are self-defeating. Rechanneling negative feelings and experiences into constructive activities benefits others as well as themselves. No other sign has the emotional strength of Scorpio. 
202. Stjernetegn: Skytten Personer født i det astrologiske tegn Skytten (Sagittarius): 23. November - 21. December.
Sagittarius is the Mutable-Fire sign. Restless energy and the need for personal independence keeps Sagittarians moving in many directions. They become experts at adapting to whatever culture and clime happens to fit their current interest. Always ready to travel for business or pleasure, and sometimes because of an overwhelming urge to escape (either figuratively or literally), they are all too willing to bypass the confinements of responsibility and work. 
203. Personer: Hyppigheden af stjernetegn Hyppigheden af stjernetegn 
204. Personer: Stjernetegn En liste over alle personer med deres stjernetegn. 
205. Stjernetegn: Statestik  


Hjemmesiden drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.

Opdateres af Johnny Hansen. | EU-persondataforordningen.